podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout

Oznámení o provedení clonového odstřelu č. 255 dne 26.6.2017

19.6.2017    

Svolání zasedání zastupitelstva obce Krhanice na 28.6.2017 od 18:00 hod.

19.6.2017    

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krhanice za rok 2016

9.6.2017    

Návrh OOP - Místní úprava provozu: Krhanice, dopravní značení pro tranzitní dopravu

7.6.2017    

Týnecko-svazek obcí - Závěrečný účet 2016

19.5.2017    

Týnecko-svazek obcí - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období 1.1.2016-31.12.2016

19.5.2017    

Usnesení č. 2/2017 Zastupitelstva obce Krhanice ze dne 15.5.2017

17.5.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017    

OZV obce Krhanice č. 1/2017, o nočním klidu

16.5.2017    

Nedostatečně identifikovaný neznámý vlastník - katastrální území obce Krhanice

16.2.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

19.12.2016    

OZV obce Krhanice č. 1/2016, o nočním klidu

16.9.2016    
OZV obce Krhanice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice 29.5.2015    
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů 14.3.2014    
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.3.2014    
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012    
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012    

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011    

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011    
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011    
OZV  obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011    
OZV obce Krhanice č. 2/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice 2.9.2011    

 

 

 

krhanice_bottom.png