podsekce Dokumenty dle 250/2000 Sb.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme:  

1. Dokumenty obce Krhanice

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout
Rozpočet obce Krhanice pro 2017 20.3.2017    
Příloha č. 1 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2017 : Závazné ukazatele a pravidla pro poskytování prostředků z Rozpočtu obce Krhanice na rok 2017 20.3.2017     
Příloha č. 2 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2017 : Poskytování dotací - veřejnoprávní smlouvy  20.3.2017    
Příloha č. 3 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2017 : Pravidla pro provádění rozpočtových opatření a rozpisu rozpočtu obce Krhanice na rok 2017  20.3.2017    
Záznam o změně položek rozpočtové skladby pro rozpočet obce Krhanice pro rok 2017  20.3.2017    
Rozpočtový výhled na období od roku 2017 do roku 2020 (Poznámka: Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona bude zveřejněn po jeho schválení v 2. pololetí roku 2017)  20.3.2017    
Rozpočtové opatření č. 1/2017  20.3.2017    
Rozpočtové opatření č. 2/2017  20.3.2017    

 

2. Dokumenty dobrovolných svazků obcí, jehož členem je obec Krhanice

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout
BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ 75120321  - -
Oznámení o zveřejnění  20.4.2017    
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu r. 2018 - 2020 22.3.2017      
Rozpočet na rok 2017 9.3.2017    
Zpráva o hospodaření za rok 2016 9.3.2017     

Vyvěšeno elektronicky:  úřední deska Města Benešov – úřední deska jiných subjektů: http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Listinná podoba: Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  - 8.00-14.00 hod.
 xxx
Týnecko-svazek obcí, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 70568111   -
Rozpočet na rok 2017  20.3.2017    

 

3. Dokumenty příspěvkových organizací zřízených obcí Krhanice  

Poznámka: Zveřejnění se týká dokumentů, které budou vytvářeny až v 2. pololetí roku 2017

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout
Mateřská škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 150, 257 42 Krhanice, IČ: 75033445   - - -
       
 xxx
Základní škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 149, 257 42 Krhanice, IČ: 75033453      
       

 

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Krhanice (v přízemí), Krhanice č.p. 46, 257 42 Krhanice, a to  v úředních hodinách.  

 

krhanice_bottom.png