Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > VÝSLEDKY ANKET

VÝSLEDKY ANKETVÝSLEDKY 
Bylo osloveno celkem 349 domácností. Odevzdáno bylo 204 dotazníků, tj. 58,45 %, zaokrouhleně 60 % domácností odevzdalo dotazník.
Řada domácností již v roce 2023 přešla na menší objem popelnice nebo menší četnost svozu. Většina odpovědí na volbu druhu svozu na rok 2024 je přechod z týdenního svozu na kombinovaný nebo čtrnáctidenní svoz.
Od 40 % procent domácností jsme nezískali zpětnou vazbu. 

VÝSLEDKY Z ODEVZDANÝCH ANKET:
• Výběr popelnice: 
Anketa_Popelnice.jpg
Poznámky: T – týdenní svoz, Č – čtrnáctidenní svoz, K – kombinovaný svoz, Objem popelnice: 80, 120, 240 litrů

• Topení v kamnech, krbu 
V kamnech nebo krbu topí: 126 domácností, tj. 62%.

Závěr: Nyní vstoupíme do jednání s Technickými službami Benešov, kde je seznámíme s výsledky a dohodneme možnosti změn a případně další postup.

 

• Třídění odpadu
Tašky velké papír-sklo-plasty: zájem 55 domácností
Tašky velké kovy: zájem 9 domácností
Tašky malé papír-sklo-plasty: zájem 10 domácností
Tašky malé kovy: zájem 11 domácností
Kuchyňský odpad: zájem 48 domácností

Závěr: Nyní budeme postupně těmto domácnostem tašky na třídění a nádobu na kuchyňský odpad nabízet.

 

• Kompostéry 
Kompostéry s dotací bez spoluúčasti domácností: zájem 46 domácností
Kompostéry se spoluúčast domácností: 50% - 17 domácností, 60% - 5 domácností, 70% - 3 domácnosti

Závěr: Bude sloužit obci jako podklad pro další rozhodování.


Děkujeme všem, kteří vyplnili a odevzdali anketu.