Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Důležité informace > OBČANSKÝ NÁVRHOVÝ PROJEKTOVÝ ROZPOČET

OBČANSKÝ NÁVRHOVÝ PROJEKTOVÝ ROZPOČETOBČANSKÝ NÁVRHOVÝ PROJEKTOVÝ ROZPOČET
Máte zajímavý nápad na zlepšení v obci? Můžete to zkusit třeba touto cestou. 

Pravidla pro Občanský návrhový projektový rozpočet:
1. Majetek obce je definován:
a) nový majetek (např. pořízení nového majetku – pořízení květinových truhlíků na náves a osazení květinami, …)
b) nevyužívaný majetek (např. pozemek, který není pronajímán a je dosud nevyužívaný, projekt počítá s umístěním lavičky, …)
c) v případě používaného majetku, neměnit jeho účel používání (např. klubovna, sklad, knihovna, zasedací místnost, místní komunikace, … – zachovat stávající použití) 
2. Předložení popisu projektu a návrhu rozpočtu projektu – projekt musí obsahovat:
a) název: Občanský návrhový projektový rozpočet 2023
b) kdo předkládá – občan s trvalým pobytem v obci Krhanice ke dni podání projektu
c) popis projektu, účel projektu a jeho cíle
d) předpokládaný návrh rozpočtu projektu (položkový rozpočet)
e) jméno a příjmení občana, adresa, kontakt, datum vyhotovení a podpis předkladatele projektu
3. Konečný termín pro předložení projektů je dne 28.2.2023, do 12:00 hodin na Obecní úřad Krhanice – osobně, datovou schránkou, e-mailem (starosta@obeckrhanice.cz).
4. Hodnocení předložených projektů bude především směřováno na realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a náklady projektů. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo žádný z předložených projektů nevybrat/nerealizovat, pokud realizovatelnost, majetkoprávní vztahy nebo náklady projektu nebudou reálné nebo nebudou v souladu s posláním obce.

Hodnocení:
1. kolo – projekty s přihlédnutím na realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a náklady projektu, které splňují všechny podmínky a získají hlasy více než poloviny zastupitelů (5 a více hlasů, 1 zastupitel = 1 hlas) postupují do hodnocení ve 2.kole.  
2. kolo – z vybraných projektů se s přihlédnutím na realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a náklady projektu budou vybírat/hodnotit projekt/projekty tak, aby součet nákladů nepřesáhl celkový limit 100.000,- Kč. Bude vybrán projekt/projekty, které získají nejvyšší počet hlasů zastupitelů (1 zastupitel = 1 hlas).

Zodpovědná osoba:
starosta obce

Postup:
- Zastupitelé ve dvou kolech budou hodnotit.
- Na nejbližším zasedání zastupitelstva budou občané seznámeni s výsledky.
- V případě vybrání projektu/projektů starosta obce zajistí vyhotovení rozpočtového opatření pro jednání zastupitelstva obce, rozpuštění rezervy na Občanský návrhový projektový rozpočet s přihlédnutím k charakteru vybraných jednotlivých vítězných projektů/projektu.
- Zastupitelé vybírají z předložených návrhů občanů a obec realizuje.