Keramická dílna v krhanické škole

V druhé půli roku 2013 proběhla rekonstrukce dílny v naší základní škole v rámci projektu Keramická dílna v krhanické škole. Výsledkem tohoto projektu bylo vybudování keramické dílny, která bude sloužit především žákům keramického kroužku, ale do budoucna očekáváme využití i pro veřejnost pod odborným vedením lektora.

Na zakoupení keramické pece se finančně podílely Lesy české republiky, s.p.

Aleš Papoušek, starosta

krhanice_bottom.png