Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > podsekce Úřední deska

podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Veřejná vyhláška - OOP - Dopravní značení zvláštního užívání silnice č. II/106 z důvodu přeložení sloupu v zeleném pásu na pozemku parc. č. 2087/1 25.5.2020  
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 20.5.2020  
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci 4.5.2020  
Usnesení ZO č. 2/2020 ze dne 27.4.2020 30.4.2020  
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 - Finanční úřad pro Středočeský kraj 23.4.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec; Příloha 6.4.2020  

Nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník k 1.2.2020 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

3.3.2020  
OZV č. 10/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 23.12.2019  
OZV č. 9/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice
23.12.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění OOP z 30.8.2019 - kůrovec; Příloha 9.12.2019  
OZV obce Krhanice č. 8/2019, o nočním klidu 11.11.2019  

OZV obce Krhanice č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Příloha

11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného 11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 5/2019, o místním poplatku ze psů 11.11.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění OOP z 3.4.2019 - kůrovec; Příloha 30.8.2019  

OZV obce Krhanice č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

30.4.2019  

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec, Příloha č. 1

3.4.2019  

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec

4.3.2019  

OZV obce Krhanice č. 1/2019, o místním poplatku ze vstupného

19.2.2019  

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017  

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017  
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012  
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012  

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011  

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011  
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011  
OZV obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011