Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > podsekce Úřední deska

podsekce Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Název Vyvěšeno Sejmuto

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - most Živohošť_ most Týnec nad Sázavou_most Krhanice

30.10.2020  

Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - účinnost od 28. října 2020

27.10.2020  

Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

26.10.2020  

Záměr obce Krhanice - listopad 2020

26.10.2020  

Usnesení o provedení elektronické dražby - LV č. 69

26.10.2020  

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 11/2020

22.10.2020  

Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

21.10.2020  

Zajištění léčivých přípravků během karantény - doporučení České lékárnické komory pro pacienty

20.10.2020  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s nařízením - záznam o pozitivním nálezu ISIN

20.10.2020  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s nařízením - poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, sociálních služeb

20.10.2020  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s nařízením - nošení ochranných prostředků dýchacích cest

20.10.2020  

Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky

13.10.2020  

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020

12.10.2020  

Záměr obce Krhanice - říjen 2020

7.10.2020  

Usnesení Vlády České republiky - Vyhlášení nouzového stavu

5.10.2020  

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krhanice za rok 2020

29.9.2020  

Upozornění ČEZ Distribuce k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

16.9.2020  

Vyrozumění členů OVK, jejich účast na školení je povinná, o termínech školení -  Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

10.9.2020  

Oznámení o době a místu konání voleb - Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

7.9.2020  

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

4.9.2020  

Oznámení o návrhu 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Benešov 2020

1.9.2020  

Řád veřejného pohřebiště Krhanice

28.8.2020  

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 1/2020, o nočním klidu

28.8.2020  

Seznam : Nedostatečně identifikovaný vlastník - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

21.8.2020  

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

17.8.2020  

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec; Příloha

27.7.2020  

Oznámení zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Krhanice

14.7.2020  
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu: DIO II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou 8.6.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec; Příloha 6.4.2020  
OZV č. 10/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 23.12.2019  
OZV č. 9/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice
23.12.2019  

OZV obce Krhanice č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Příloha

11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného 11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 5/2019, o místním poplatku ze psů 11.11.2019  

OZV obce Krhanice č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

30.4.2019  

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec

4.3.2019  

OZV obce Krhanice č. 1/2019, o místním poplatku ze vstupného

19.2.2019  

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017  

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017  
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012  
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012  

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011  

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011  
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011  
OZV obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011