Schválený rozpočet obce Krhanice na rok 2017

 

 

Příjmy

Schválený rozpočet (v tisících Kč zaokrouhleno na 2 desetinná místa)

Daňové příjmy celkem 10036,00
Nedaňové příjmy celkem 533,60
Kapitálové příjmy celkem 0,00
Dotace celkem 171,70
Příjmy celkem 10741,30

 

Výdaje

Schválený rozpočet (v tisících Kč zaokrouhleno na 2 desetinná místa)

Pěstební činnost

140,00
Silnice 870,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 120,00
Silniční doprava 243,17
Pitná voda 15,00
Odvádění a čištění odpadních vod 220,00
Úpravy drobných vodních toků 8,00
Předškolní zařízení 497,60
Základní školy 1885,90
Činnosti knihovnické 220,00
Ost.záležitosti kultury 12,00
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p. 1,50
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 293,00
Sportovní zařízení v majetku obce 21,00
Ostatní tělovýchovná činnost 257,56
Využití volného času dětí a mládeže 17,00
Ost.zájmová činnost a rekreace 68,50
Bytové hospodářství 48,50
Veřejné osvětlení 420,00
Pohřebnictví 98,00
Výstavba a údržba místních inž.sítí 10,00
Územní plánování 220,00
Komunální služby a územní rozvoj 902,37
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 806,00
Sběr a svoz ostatních odpadů 301,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 180,00
Ochrana obyvatelstva 5,00
PO - dobrovolná část 298,00
Zastupitelstvo obcí 1040,00
Činnost místní správy 1460,20
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 20,00
Ostatní činnosti j.n. 2,00
Výdaje celkem 10741,30

 

Příjmy a výdaje jsou vyrovnané.

krhanice_bottom.png