Schválený rozpočet obce pro rok 2013


 

Příjmy

Schválený rozpočet (v tisících Kč)

daňové příjmy celkem 8 547,00
nedaňové příjmy celkem 389,10
kapitálové příjmy celkem 0,00
dotace celkem 0,00
Příjmy celkem 8 936,10

 

Výdaje

Schválený rozpočet(v tisících Kč)

Pěstební činnost 25,00
Silnice 480,00
Provoz veřej.silniční dopravy 198,86
Pitná voda 113,00
Odvád.a čist.odp.vod 70,10
Vodní díla 35,00
Předškolní zařízení 281,70
Základní školy 1 721,54
Činnosti knihovnické 173,50
Ost.záležitosti kultury 10,00
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p. 1,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 244,50
Ostatní tělovýchovná činnost 115,30
Ost.zájmová činnost a rekreace 61,13
Bytové hospodářství 33,00
Veřejné osvětlení 420,00
Pohřebnictví 187,00
Územní plánování 150,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 716,93
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 30,00
Sběr a svoz komun.odpadů 814,00
Sběr a svoz ostatních odpadů 180,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleń 160,00
Ochrana obyvatelstva 1,00
PO - dobrovolná část 123,44
Zastupitelstva obcí 1 074,00
Činnost místní správy 1 491,10
Příjmy a výdaje z fin.operací 24,00
Ostatní činnosti j.n. 1,00
Výdaje celkem 8 936,10

Schválený rozpočet obce Krhanice pro rok 2013 je vyrovnaný.

 

krhanice_bottom.png