Rozpočet roku 2003

 

Příjmy                                                                                      Schválený rozpočet (v tisících Kč)  Skutečnost (v tisících Kč)
daňové příjmy celkem 3 608,00 4971,17
nedaňové příjmy celkem 256,00 750,07
kapitálové příjmy celkem 1 050,00 474,31
dotace celkem 796,87 7063,21
Příjmy celkem 5 710,87 13 258,76

 

 

Výdaje Schválený rozpočet (v tisících Kč) Skutečnost (v tisících Kč)
Pěstební činnost 50,00 39,77
Silnice 193,00 167,55
Ostatní záležitosti pozem.komunikací 0,00 0,00
Provoz veřej.silniční dopravy 182,55 111,28
Pitná voda 8,00 4,33
Odvád.a čist.odp.vod 44,10 54,69
Vodní díla v zeměděl. krajině 143,00 2,40
Předškolní zařízení 248,32 906,82
Základní školy 1 063,62 5877,26
Školní stravování 898,00 1411,69
Činnosti knihovnické 13,00 13,04
Ost.záležitosti kultury - kronika  6,00 4,90
Místní kulturní památky 0,50 0,36
Kultura 0,00 4,09
Ostatní tělovýchovná činnost 40,00 40,00
Ost.zájmová činnost a rekreace 4,00 0,25
Bytové hospodářství 17,30 4,32
Fond rozvoje bydlení 5,59 54,42
Veřejné osvětlení 230,00 244,91
Pohřebnictví 76,00 291,85
Výstavba inženýrských sítí 200,00 0,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 518,64 414,48
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 20,00 11,41
Sběr a svoz komun.odpadů 407,00 481,83
Sběr a svoz ostatních odpadů 90,00 44,39
Ostátní nakládání s odpady 30,00 0,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleń 80,00 78,53
PO - dobrovolná část 158,50 117,08
Zastupitelstva obcí 625,00 649,81
Volby do Parlamentu ČR 0,00 12,44
Činnost místní správy 889,00 897,14
Převody vl.fondům v rozp. úz. úrov. 16,67 16,67
Ostatní finanční operace 225,00 148,80
Finanční vypořádání min.let 40,57 40,57
Ostatní činnosti j.n. 74,10 47,61
Výdaje celkem 6 597,46 12 194,69
Konsolidace výdajů 16,67 16,67
Výdaje celkem 6 597,46 12 194,69

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let:  -886,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 1064,07  tis. Kč (skutečnost).

krhanice_bottom.png