Rozpočet roku 2004

 

Příjmy                                                                                      Schválený rozpočet (v tisících Kč)  Skutečnost (v tisících Kč)
daňové příjmy celkem 4 379,00 5884,16
nedaňové příjmy celkem 280,00 938,68
kapitálové příjmy celkem 1 000,00 1107,04
dotace celkem 534,67 7171,66
Příjmy celkem 6 193,67 15 101,54

 

Výdaje Schválený rozpočet (v tisících Kč) Skutečnost (v tisících Kč)
Pěstební činnost 45,00 85,86
Silnice 1 270,00 1120,54
Provoz veřej.silniční dopravy 0,00 81,30
Pitná voda 28,00 1,75
Odvád.a čist.odp.vod 71,50 46,51
Vodní díla v zeměděl. krajině 152,50 0,00
Předškolní zařízení 601,50 1360,00
Základní školy 2 900,00 8461,24
Školní stravování 601,50 1584,31
Činnosti knihovnické 70,00 81,02
Ost.záležitosti kultury - kronika  6,00 4,68
Místní kulturní památky 0,50 0,19
Kultura 10,00 8,49
Ostatní tělovýchovná činnost 30,00 59,86
Ost.zájmová činnost a rekreace 5,00 1,00
Bytové hospodářství 16,50 46,14
Fond rozvoje bydlení 5,59 3,17
Veřejné osvětlení 305,00 223,36
Pohřebnictví 150,00 213,25
Výstavba inženýrských sítí 200,00 0,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 451,36 364,15
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 20,00 12,40
Sběr a svoz komun.odpadů 513,00 339,88
Sběr a svoz ostatních odpadů 40,00 50,81
Péče o vzhled obcí a veř. zeleń 50,00 38,30
PO - dobrovolná část 70,00 57,44
Zastupitelstva obcí 687,00 596,58
Volby do ZO 0,00 15,86
Volby do EP 0,00 13,84
Činnost místní správy 1 493,00 1448,91
Převody vl.fondům v rozp. úz. úrov. 16,67 16,67
Ostatní finanční operace 150,00 150,66
Finanční vypořádání min.let 0,00 8,25
Ostatní činnosti j.n. 100,00 42,65
Výdaje celkem 10 059,62 16 539,07

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let :-3865,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  -1437,53 tis. Kč (skutečnost).


 

 

krhanice_bottom.png