Rozpočet roku 2005

 

Příjmy                                                                                      Schválený rozpočet (v tisících Kč)  Skutečnost (v tisících Kč)
daňové příjmy celkem 4 481,00 6809,38
nedaňové příjmy celkem 210,00 526,8
kapitálové příjmy celkem 2 000,00 25,63
dotace celkem 287,27 1440,31
Příjmy celkem 6 978,27 8 802,12

 

Výdaje  Schválený rozpočet (v tisících Kč) Skutečnost (v tisících Kč)
Pěstební činnost 65,00 13,14
Silnice 676,30 190,86
Pitná voda 8,00 4,18
Odvád.a čist.odp.vod 61,50 47,03
Vodní díla v zeměděl. krajině 52,50 0,00
Předškolní zařízení 396,50 385,94
Základní školy 1 316,00 1364,64
Školní stravování 401,50 405,84
Činnosti knihovnické 191,00 189,24
Ost.záležitosti kultury - kronika  6,00 5,92
Místní kulturní památky 0,50 0,00
Kultura 25,00 49,86
Ostatní tělovýchovná činnost 67,00 170,98
Ost.zájmová činnost a rekreace 5,00 16,50
Bytové hospodářství 239,00 44,15
Fond rozvoje bydlení 7,00 3,20
Veřejné osvětlení 410,00 469,34
Pohřebnictví 135,00 65,99
Výstavba místních sítí 200,00 0,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 264,25 133,92
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 30,00 28,18
Sběr a svoz komun.odpadů 556,00 454,30
Sběr a svoz ostatních odpadů 50,00 59,69
Péče o vzhled obcí a veř. zeleń 52,00 58,68
PO - dobrovolná část 101,50 91,54
Zastupitelstva obcí 735,00 641,47
Činnost místní správy 1 722,00 1991,67
Převody vl.fondům v rozp. úz. úrov. 16,67 16,67
Ostatní finanční operace 150,00 299,88
Finanční vypořádání min.let 0,00 1,81
Ostatní činnosti j.n. 106,00 3,80
Výdaje celkem 8 046,22 7 208,42

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let: -1067,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 1593,70 tis. Kč (skutečnost).

krhanice_bottom.png