Rozpočet roku 2006

Příjmy                                                                            

        Schválený rozpočet (v tisících Kč) Skutečnost (v tisících Kč)
Daňové příjmy

5231,00

6740,68

Nedaňové příjmy

221,00

876,59

Kapitálové příjmy

1260,00

260,69

Dotace

538,98

1516,56

Celkem

7250,98

9394,52

  

Výdaje                                                                            

       Schválený rozpočet (v tisících Kč) Skutečnost (v tisících Kč)
Pěstební činnost

50,00

12,43

Silnice

567,90

634,04

Pitná voda

8,00

530,08

Odvádění a čištění odpadních vod

61,50

43,79

Vodní díla

102,5

0,00

Předškolní zařízení (MŠ)

320,00

380,99

Základní škola

1300,00

1425,55

Školní jídelna

430,00

485,00

Knihovna

174,00

143,04

Kronika

7,00

4,79

Místní kulturní památky

0,50

0,50

Kultura

20,00

14,72

Tělovýchovná činnost

236,00

236,00

Zájmová činnost

5,00

5,00

Bytové hospodářství

89,00

57,24

Fond rozvoje bydlení

7,00

54,31

Veřejné osvětlení

280,00

387,90

Pohřebnictví

115,00

122,49

Výstavba, udržba místních sítí

100,00

0,00

Komunální služby a územní rozvoj

369,25

390,02

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

70,00

28,26

Sběr a svoz komunálních odpadů

600,00

550,15

Sběr a svoz ostatních odpadů

80,00

67,09

Péče o vzhled - veřejná zeleň

75,00

96,67

PO - dobrovolná část (Zásahová jednotka hasičů)

213,10

299,43

Zastupitelstvo

745,00

914,06

Volby do parlamentu ČR

0,00

17,78

Volby do zastupitelstva obce

0,00

27,53

Správa úřadu

1980,00

2119,89

Převod vlastním fondům

46,67

46,67

Ostatní finanční operace

300,00

47,58

Fin.vypořádání min.let

0,00

0,40

Všeobecná pokladní správa-ost.činnosti

106,00

26,85

Výdaje celkem

8458,42

9179,25

 Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let: 1207,44 tis. Kč.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 215,27 tis. Kč (skutečnost).

 

 

 

 

 

 

krhanice_bottom.png