Rozpočet roku 2009

Příjmy                                                                            

        Schválený rozpočet (v tisících Kč) Skutečnost (v tisících Kč)
Daňové příjmy

6987,00

6773,52

Nedaňové příjmy

282,90

3053,85

Kapitálové příjmy

42,00

3494,70

Dotace

0,00

8085,91

Celkem

7311,90

21407,98

 

Výdaje                                                                            

       Schválený rozpočet (v tisících Kč) Skutečnost (v tisících Kč)
Pěstební činnost

40,00

4,92

Silnice

705,00

531,05

Silniční doprava

111,08

118,25

Pitná voda

3984,00

13011,05

Odvádění a čištění odpadních vod

150,10

55,98

Předškolní zařízení (MŠ)

287,30

293,84

Základní škola

1818,60

1661,61

Knihovna

194,50

191,98

Kronika

12,50

9,00

Místní kulturní památky

3,00

1,00

Kultura

106,00

110,61

Tělovýchovná činnost

143,00

143,20

Zájmová činnost

18,00

15,37

Bytové hospodářství

27,50

9,38

Fond rozvoje bydlení

5,50

2,40

Veřejné osvětlení

336,00

390,30

Pohřebnictví

92,20

33,10

Územní plánování

0,00

90,00

Komunální služby a územní rozvoj

741,06

567,05

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

45,00

34,37

Sběr a svoz komunálních odpadů

762,00

643,02

Sběr a svoz ostatních odpadů

140,00

110,48

Péče o vzhled - veřejná zeleň

90,00

64,51

PO - dobrovolná část (Zásahová jednotka hasičů)

644,60

1938,44

Zastupitelstvo

1026,00

1024,51

Volby (EP)

0,00

17,64

Správa úřadu

1424,70

1451,80

Převod vlastním fondům

0,00

1407,60

Ostatní finanční operace

400,00

87,36

Všeobecná pokladní správa-ost.činnosti

5,00

0,85

Výdaje celkem

13312,64

24020,67

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let: 6000,74 tis. Kč.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: -2,612,69 tis. Kč (skutečnost).

 

krhanice_bottom.png