Rozpočet roku 2010

Příjmy

Schválený rozpočet
(v tisících Kč)

Skutečnost
(v tisících Kč)
Daňové příjmy
6252,00
Nedaňové příjmy
316,20
Kapitálové příjmy
555,00
Dotace
0,00

Celkem

7123,20
Výdaje
Schválený rozpočet
(v tisících Kč)
Skutečnost
(v tisících Kč)
Pěstební činnost
15,00
Silnice
161,00
Silniční doprava
112,77
Pitná voda
1160,00
Odvádění a čištění odpadních vod
83,10
Předškolní zařízení (MŠ)
217,00
Základní škola
1447,20
Knihovna
177,50
Kronika
9,50
Místní kulturní památky
2,00
Kultura
115,00
Tělovýchovná činnost
119,50
Zájmová činnost
60,00
Bytové hospodářství
33,00
Fond rozvoje bydlení
3,00
Veřejné osvětlení
386,67
Pohřebnictví
38,00
Územní plánování
45,00
Komunální služby a územní rozvoj
671,06
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
45,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
746,00
Sběr a svoz ostatních odpadů
130,00
Péče o vzhled - veřejná zeleň
73,00
PO - dobrovolná část (Zásahová jednotka hasičů)
226,00
Zastupitelstvo
1262,50
Správa úřadu
1378,40
Převod vlastním fondům
0,00
Ostatní finanční operace
400,00
Všeobecná pokladní správa-ost.činnosti
5,00
Výdaje celkem
9122,20
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let: 1999,00 tis. Kč.
krhanice_bottom.png