Rozpočet roku 2011

 

Příjmy

Schválený rozpočet (v tisících Kč)

Skutečnost (v tisících Kč)
daňové příjmy celkem 6 626,00 8083,30
nedaňové příjmy celkem 330,40 702,55
kapitálové příjmy celkem 42,00 1302,50
dotace celkem 0,00 1919,16
Příjmy celkem 6 998,40 12007,51

 

Výdaje

Schválený rozpočet(v tisících Kč)

Skutečnost (v tisících Kč)
Pěstební činnost 45,00 5,20
Silnice 270,00 233,67
Provoz veřej.silniční dopravy 113,86 181,08
Pitná voda 253,00 144,26
Odvád.a čist.odp.vod 85,10 53,67
Předškolní zařízení 401,00 330,08
Základní školy 1 396,96 1531,51
Činnosti knihovnické 166,00 150,22
Ost.záležitosti kultury 9,50 9,00
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p. 1,00 1,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 141,00 110,41
Ostatní tělovýchovná činnost 99,20 427,69
Ost.zájmová činnost a rekreace 25,00 27,17
Bytové hospodářství 26,00 103,36
Ost.rozvoj bydlení a byt. hosp. 3,00 1,13
Veřejné osvětlení 360,00 509,07
Pohřebnictví 38,90 18,16
Územní plánování 65,00 0,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 444,50 2573,38
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 40,00 17,92
Sběr a svoz komun.odpadů 809,00 717,90
Sběr a svoz ostatních odpadů 130,00 120,77
Péče o vzhled obcí a veř. zeleń 99,00 106,90
PO - dobrovolná část 185,50 178,37
Zastupitelstva obcí 1 070,00 1049,18
Činnost místní správy 1 317,00 1624,90
Příjmy a výdaje z fin.operací 16,00 16,22
Převody vl.fondům v rozp. úz. úrov. 0,00 1035,48
Ostatní finanční operace 400,00 411,73
Finanční vypořádání min.let 0,00 1,81
Ostatní činnosti j.n. 5,00 0,09
Výdaje celkem 8 015,52 11691,33

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let: - 1.017,12 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 316,18 tis. Kč (skutečnost).

 

 

krhanice_bottom.png