Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a MŠ > Základní škola Krhanice > Školská rada při ZŠ Krhanice

Školská rada při ZŠ Krhanice


Školská rada je zřízena ze Školského zákona. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

===================================================

 
  Členové Školské rady při Základní škole Krhanice  
Zastupuje
Jméno
Členem od
Obec Krhanice  Jaroslav Mixa
16.11.2016
Obec Krhanice  Mgr. Aleš Papoušek
16.11.2016
Obec Krhanice  Jana Tupá
16.11.2016
Zákonní zástupci žáků  Lenka Bogdanová 26.4.2017 
Zákonní zástupci žáků  Tomáš Ptáček
26.4.2017
Zákonní zástupci žáků  Jarmila Jiřičková
26.4.2017 
Zástupci pedagogů školy  Vladimíra Čaplická
26.4.2017 
Zástupci pedagogů školy  Mgr. Martina Šmídová
26.4.2017 
Zástupci pedagogů školy  Mgr. Jana Papoušková
26.4.2017


Působnost školské rady: a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.Dokumenty ŠR, dokumenty schvalované ŠR:
Název dokumentu
Jednací řád Školské rady při ZŠ Krhanice (od 23.1.2014)
Volební řád Školské rady při ZŠ Krhanice
Školní řád ZŠ Krhanice (od 1.9.2015)
 
Zápisy z jednání ŠR
Datum jednání
Zápis ze ŠR ze dne 14-11-2016
Zápis ze ŠR ze dne 31-08-2016
Zápis ze ŠR ze dne 11-11-2015
Zápis ze ŠR ze dne 31-08-2015
Zápis ze ŠR ze dne 12-11-2014
Zápis ze ŠR ze dne 19-09-2014
Zápis ze ŠR ze dne 27-08-2014
Zápis ze ŠR ze dne 23-01-2014
Zápis ze ŠR ze dne 04-11-2013
Zápis ze ŠR ze dne 24-06-2013
Zápis ze ŠR ze dne 12-11-2012
Zápis ŠR ze dne 26-06-2012, příloha
Zápis ŠR ze dne 28-11-2011
Zápis ŠR ze dne 29-08-2011
Zápis ŠR ze dne 13-06-2011
Zápis ŠR ze dne 17-03-2011
Zápis ŠR ze dne 20-11-2010
Zápis ŠR ze dne 11-02-2010
Zápis ŠR ze dne 03-06-2009
Zápis ŠR ze dne 10-03-2009
Zápis ŠR ze dne 11-09-2008
Zápis ŠR ze dne 23-06-2008
Zápis ŠR ze dne 06-03-2007
Zápis ŠR ze dne 04-12-2006
Zápis ŠR ze dne 30-03-2005
Zápis ŠR ze dne 14-04-2003
Zápis ŠR ze dne 16-10-2002
Zápis ŠR ze dne 03-06-2002
Zápis ŠR ze dne 24-10-2001
Zápis ŠR ze dne 28-06-2001
Zápis ŠR ze dne 31-05-2001

Výroční zprávy ZŠ Krhanice:
Název dokumentu

Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2014-2015

Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2013-2014

Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2012-2013

Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2011-2012

Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2010 - 2011

Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2009 - 2010

Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2008 - 2009
Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2007 - 2008
Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2006 - 2007
Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2005 - 2006
Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2004 - 2005
Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2003 - 2004
Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2002 - 2003
Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2001 - 2002
Zpráva o činnosti ZŠ Krhanice v roce 2000 - 2001