Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a MŠ > Základní škola Krhanice > SRPŠ při ZŠ Krhanice

SRPŠ při ZŠ Krhanice

 

                  ČLENOVÉ VÝBORU SDRUŽENÍ SRPŠ PŘI ZŠ KRHANICE PRO ROK 2007/2008

PŘEDSEDKYNĚ - p. NOVOTNÁ MARKÉTA

PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK - p. PTÁČKOVÁ

1.¨TŘÍDA - p. JANOCH

2.  TŘÍDA - p. KAFKA, p. KOSTKOVÁ

3.  TŘÍDA - p. PODEŠVOVÁ

4. TŘÍDA - p. STEINHÜBELOVÁ J., p. KAFKA

5. TŘÍDA - p. HRACHOVCOVÁ, p. MACHÁČKOVÁ

6. TŘÍDA - p. STEINHÜBELOVÁ J., p. TESAŘÍKOVÁ

7. TŘÍDA - p. NOVOTNÁ M., p. JUNGWIRTHOVÁ

8. TŘÍDA - p. PEŠKOVÁ, p. NOVOTNÁ

9. TŘÍDA - p. FADLEROVÁ, p. TESAŘÍKOVÁ

ŘEDITELKA ŠKOLY - p.  Mgr. VYDROVÁ JAROSLAVA

POKLADNÍK - p. STEINHÜBELOVÁ LIBUŠE

 

VELMI RÁDI UVÍTÁME NOVÉ ČLENY VÝBORU,KAŽDÉHO, KDO MÁ CHUŤ POMOCI PŘI AKCÍCH POŘÁDANÝCH PRO DĚTI NEBO S NIMI PRACOVAT JAKO VEDOUCÍ ZÁJMOVÉHO KROUŽKU.

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SRPŠ PŘI ZŠ KRHANICE ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007

 

I) CHARAKTERISTIKA  SDRUŽENÍ

          Občanské sdružení SRPŠ při ZŠ Krhanice sídlí na adrese ZŠ Krhanice č. 149, 257 42, Krhanice

          Sdružení je dobrovolným,nevládním,neziskovým občanským sdružením fyzických osob.

II) ČINNOST SDRUŽENÍ

          1) Od září roku 2006 pracují při sdružení SRPŠ při ZŠ Krhanice zájmové kroužky - Cvičení s hudbou,rytmická gymnastika,výtvarný kroužek,kroužek pohybových her,anglický jazyk pro začátečníky a pokročilé,2.pol. Anglický jazyk - konverzace,pouze v prvním pololetí kroužek florbalu.

Vedoucím kroužků jsou poskytnuty peněžité odměny financované z prostředků sdružení na základě dohody o provedení práce.

Zájmový kroužek Cvičení s hudbou každoročně uvádí akce pořádané Sdružením,ale i akce pořádané ZŠ Krhanice.

           2) Ve školním roce 2006/2007 byly poskytnuty příspěvky na dopravu při reprezentaci školy - olympiády a vědomostní soutěže.

Dále byly poskytnuty příspěvky na kulturní akce a představení:

     - 22.09 a 27.09. návštěva Muzea Netvořice

     - 10.10. Kulturní pořad v ZŠ Krhanice

     - 12.10. ZŠ Krhanice - divadelní představení

     - 16.11. Kino Čerčany - vstupné, Divadelní představení Praha

     - 04.12. Kulturní pořad v ZŠ Krhanice

     - 19.12. pořad o J. Wolkerovi

     - 05.01. kulturní vystoupení v ZŠ

     - 23.02. divadelní představení v ZŠ

     - 27.03. okresní kolo vědomostní soutěže Paragraf

     - 30.03. beseda s lékařem

     - 23.04. divadlo Kufr

     - 18.05. MUNDI - hudební program s protidrogovou tematikou

     - 06.06. divadelní představení

3) Dne 03.12.2006 byla uspořádána v odpoledních hodinách Mikulášská nadílka.Místem konání byl hostinec U Krkovičky v Krhanicích s úvodním vystoupením dětí z kroužku Cvičení s hudbou a dalších velice šikovných děvčat z 5.,7. a 8. ročníku.V tomto roce byla poprvé realizována živá hudba,která se pro tento typ akce velice hodila a tak o příštím termínu již musí být rozhodováno v dřívější době z důvodu termínů kapely.

Mikulášská měla velký ohlas,proto tuto obnovenou tradici zachováme i pro příští roky.

4) Dne 24.02.2007 proběhl v odpoledních hodinách tradiční Dětský karneval.Připraveno bylo 350 výherních cen,na jejichž velké části se podílely rodiče žáků.Výtěžek z této akce byl použit na nákup sladkých odměn pro Dětský den.

5) Dne 02.06.2007 proběhl Den dětí na hřišti TJ Sokol Krhanice ve spolupráci s SDH Krhanice,TJ Sokol Krhanice,Kulturní komisí Obce Krhanice.Všem děkujeme za příkladnou spolupráci.

III) ZÁVĚR

Činnost sdružení je rozmanitá a samozřejmě přivítáme další připomínky,pomoc a spolupráci při veškerých akcích a hlavně nové náměty pro další akce pro příští rok.Velice děkujeme zastupitelstvu Obce Krhanice za jejich aktivní zapojení do činnosti tohoto Sdružení a finanční příspěvky na pořádané akce.

 

Vypracovala: p.  Novotná Markéta - předsedkyně výboru SRPŠ

Spolupracovala: p. Steinhübelová Libuše - pokladník

FINANČNÍ ZPRÁVA

Počáteční stav k 1.1.2007 (účet + pokladna)     33 135,86 Kč

Příjmy od 1.1. do 30.9.2007                                   60 234,82

Výdaje od 1.1. do 30.9.2007                                   83 165,20

Zůstatek k 30.9.2007 celkem                                 10 205 ,18 Kč

 

PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2007/2008 JE NUTNÉ ZAPLATIT DO KONCE LISTOPADU TŘÍDNÍM UČITELŮM (200,- Kč ZA JEDNO DÍTĚ).

 POPLATEK ZA ZÁJMOVÝ KROUŽEK V I.POLOLETÍ JE NUTNÉ UHRADIT DO KONCE LISTOPADU.