Výběrová řízení

ROK 2018

1. Obnova části MK č. 1c Dlážděnka, k.ú. Krhanice

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: Zahájeno

Výzva k podání nabídky (3.9.2018)

Termín pro podání nabídky: do Po 17.9.2018, 16:30 hod. na Obecní úřad Krhanice, Krhanice č.p. 46, 257 42 Krhanice

Dokumenty:

Dokumenty Ke stažení
Výzva k podání nabídky  PDF
Příloha č. 1 – Obsah nabídky  WORD  PDF
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky  EXCEL  PDF

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

 WORD  PDF
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení účastníka o akceptaci zadávacích podmínek  WORD  PDF
Příloha č. 5 – Krycí list rozpočtu, slepý rozpočet

 EXCEL  PDF

Příloha č. 6 – Projektová dokumentace

PDF 

 

 ======================================

 

2. Dětské hřiště v přírodním stylu pro Mateřskou školu Krhanice, okres Benešov

Veřejná zakázka na stavební práce a dodávka zahradnického materiálu, zahradnického nářadí a věcí

Stav zakázky: Zahájeno

Výzva k podání nabídky (5.9.2018)

Termín pro podání nabídky: do St 19.9.2018, 16:30 hod. na Obecní úřad Krhanice, Krhanice č.p. 46, 257 42 Krhanice

Dokumenty:

Dokumenty Ke stažení
Výzva k podání nabídky  PDF
Příloha č. 1 – Obsah nabídky  WORD  PDF
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky  EXCEL  PDF

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

 WORD  PDF
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení účastníka o akceptaci zadávacích podmínek  WORD  PDF
Příloha č. 5 – Položkový rozpočet - slepý rozpočet

 EXCEL  PDF

Příloha č. 6 – Projektová dokumentace

 PDF

Příloha č. 7 – Popis jednotlivých prvků

 PDF

 

 

 

 

 

krhanice_bottom.png