Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti

Zajímavosti

(aktualizováno k 30.4.2009)

Inženýrské sítě

V roce 2007 začalo v obci Krhanice budování nových vodovodních řadů s dotační podporou Ministerstva zemědělství ČR. Akce je naplánována na 3 roky. Celkové náklady na stavbu vodovodních řadů činí necelých 19 milionů korun. Budování přípojek se z dotace nehradí. Finance na vodovodní přípojky se finančně spolupodílí občané a obec Krhanice.

Katastrem obce prochází vodovodní přivaděč, na severní straně Krhanic je vodojem. Touto vodou je zásobována celá Prosečnice, v Krhanicích objekty školy, školky a část rodinných domů. Část obyvatel je odkázána na vlastní studny.
Vyhovující kanalizace je vybudována v Prosečnici, kde je napojena na čistírnu léčebny. Krhanice kanalizaci zatím nemají.
V roce 2002 byla úspěšně dokončena za finanční spoluúčasti SFŽP plynofikace obce Krhanice.

Školství a tělovýchova

Základní škola je mírně stranou centra, přímo spojená s kuchyní a jídelnou. Škola poskytuje vzdělání dětem nejen z Krhanice, ale i z Chrástu, Kamenného Přívozu a dalších přilehlých obcí. V těsném sousedství je budova jednotřídní mateřské školky. Za podpory obce funguje místní TJ Sokol Krhanice, zejména fotbalový oddíl.

Základní škola

Základní škola  Základní škola

 

Mateřská školka

Mateřská školka

Rekreace

Veřejně prospěšný charakter má pěší turistika jak údolím Sázavy, tak i v rozlehlých požárských lesích, kde po zrušení vojenského prostoru byly zpřstupěny další rozsáhlé plochy. Katastrem obce vede Posázavská cyklostezka, velmi oblíbená je i vodní turistika na Sázavě.

Řeka Sázava

Řeka Sázava Řeka Sázava

 

Hasiči

Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice