Vítáme Vás na stránkách Obce Krhanice

 

Veřejné projednávání územního plánu: Po 19.8.2019, 14:00 hod. Podklady k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www stránkách obce - sekce Úřední deska, podsekce Územní plán.

Aleš Papoušek, starosta

=============================================================== 

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Z PALEČNICKÉHO POTOKA A Z NÁDRŽE GABČÍKOVO

Zákaz odběru vod_Palečnický potok a Gabčíkovo_26-06-2019_31-08-2019.jpg

================================================================== 

Jak bude vypadat druhá náves U Lípy po odstranění

bio kontejnerů?

Situace_Druhá náves U Lípy_FINAL.jpg

 

=======================================================================

 KOMPOSTÉRY zdarma do domácností našich občanů pokračuje. Ti, kteří projevili zájem o dřevěné, nebo plastové kompostéry je již v řadě případů mají doma. Tuto sobotu 22.6.2019 od 8:00 do 12:00 hod. pokračuje jejich vydávání :-) .

 INFORMAČNÍ PANEL.jpg

 -st-

 

===================================================

Věnujte prosím pozornost, zda můžete pálit látky přírodního charakteru!

Při zamýšleném pálení, pokud není zákaz pálení, ho musíte nejdříve nahlásit na tzv. Ohlašovně požárů :

https://paleni.izscr.cz/

A na závěr je důležité, že podle vyhlášky se nemůže pálit v neděli a o státních svátcích. V sobotu se může pálit pouze od 14:00 do 17:00 hod.

Aleš Papoušek, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krhanice_bottom.png