Vítáme Vás na stránkách Obce Krhanice

 

 PŘESUNUTÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Kontejnery na bioodpad u druhé návsi U Lípy a od základní školy byly dnes (13.8.2019) přesunuty ke komunikaci směrem lomu pod rekreační oblastí Sádek, do lokality Na Starém hřišti nad úřadem v ulici směrem k autoservisu Bažant), do Kozí ulice a k víceúčelovému hřišti u základní školy. 

 Aleš Papoušek, starosta

====================================================

LOGO_JPEG.jpg

Projekt „Obecní knihovna Krhanice – nové vybavení technikou a mobiliářem“ je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Obec Krhanice informuje, že pro rok 2019 byla získána dotace od Středočeského kraje na projekt Obecní knihovna Krhanice – nové vybavení technikou a mobiliářem. V měsících červenec – říjen 2019 bude probíhat realizace; ukončení projektu očekáváme do 31.10.2019.

Aleš Papoušek, starosta

 ====================================================

Veřejné projednávání územního plánu: Po 19.8.2019, 14:00 hod. Podklady k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www stránkách obce - sekce Úřední deska, podsekce Územní plán.

Aleš Papoušek, starosta

=============================================================== 

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Z PALEČNICKÉHO POTOKA A Z NÁDRŽE GABČÍKOVO

Zákaz odběru vod_Palečnický potok a Gabčíkovo_26-06-2019_31-08-2019.jpg

================================================================== 

Jak bude vypadat druhá náves U Lípy po odstranění

bio kontejnerů?

Situace_Druhá náves U Lípy_FINAL.jpg

 

=======================================================================

 KOMPOSTÉRY zdarma do domácností našich občanů pokračuje. Ti, kteří projevili zájem o dřevěné, nebo plastové kompostéry je již v řadě případů mají doma. Tuto sobotu 22.6.2019 od 8:00 do 12:00 hod. pokračuje jejich vydávání :-) .

 INFORMAČNÍ PANEL.jpg

 -st-

 

===================================================

Věnujte prosím pozornost, zda můžete pálit látky přírodního charakteru!

Při zamýšleném pálení, pokud není zákaz pálení, ho musíte nejdříve nahlásit na tzv. Ohlašovně požárů :

https://paleni.izscr.cz/

A na závěr je důležité, že podle vyhlášky se nemůže pálit v neděli a o státních svátcích. V sobotu se může pálit pouze od 14:00 do 17:00 hod.

Aleš Papoušek, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krhanice_bottom.png