Vítáme Vás na stránkách Obce Krhanice

*********************************************************************************************

KDY S ROUŠKOU, RESPIRÁTOREM,... A KDY NE?

Všem osobám se s účinností od 31. března 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
 dětí do dvou let věku a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

=========================================================================

DAR DEZINFEKCE OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Obdrželi jsme dar 9 kusů 5 litrových kanystrů s alkoholovou dezinfekce Anti-COVID“. Tento dezinfekční prostředek přípravek je určen k dezinfekci rukou a může byt použit též k dezinfekci ploch. 10 litrů jsme poskytli místnímu obchodu, další poskytneme základní a mateřské škole a do hasičské zbrojnice pro naši zásahovou jednotku. Za poskytnutou dezinfekci Středočeskému kraji děkujeme.

 Aleš Papoušek, starosta

=========================================================================

PŘEHLED AKTUÁLNÍ POMOCI PRO FIRMY A OSVČ ZE STRANY STÁTU

Soubory ke stažení zde: SOUBOR-FIRMY ; SOUBOR - OSVČ

=========================================================================

NA VEŘEJNOSTI MAXIMÁLNĚ VE DVOU OSOBÁCH

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod

=========================================================================

POČET POTVRZENÝCH PŘÍPADŮ NAKAŽENÝCH KORONAVIREM V OBCI KRHANICE KE DNI 23.3.2020

Z důvodu pochopení nutnosti dodržovat nařízená opatření v boji proti šíření koronaviru (např. nošení roušek na veřejnosti, dodržování důvodů pro pobyt na veřejnosti, …) a dále dodržování základních hygienických pravidel (např. mytí rukou, …) Vám sděluji, že ke dni 23.3.2020 se v obci Krhanice evidují 2 pozitivně potvrzené případy onemocnění Covid – 19.

Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice

=========================================================================

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

 Děkuji všem občanům za přístup k dodržování nařízení o používání ochranných prostředků na ústa a nos zakrytím rouškami, respirátory, šátky atd. v naší obci.

Zároveň oceňuji zapojení řady našich občanů do šití roušek z bavlněných látek a jejich poskytování potřebným nejen v Krhanicích.

Děkuji za poskytování šitých roušek pro naše občany. Pokud potřebujete šité roušky, zavolejte 733 120 090. Dodáme.

Děkuji za poskytování šitých roušek Obecnímu úřadu Krhanice, který je ihned poskytuje těm, kteří o ně požádali a dalším občanům.

Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice

==============================================================================

OBĚDY PRO SENIORY ZE ŠARLOTA RESORT PROSEČNICE

Šarlota Resort v Prosečnici nabízí seniorům v době koronavirových omezení možnost teplého jídla - oběda,  které dovezou. Cena za oběd - celé menu je 104,- Kč. Kontakt: 778 431 700, 317 712 300.

==============================================================================

ZÁPIS DĚTÍ DO I. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRHANICE

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a rodičů v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Více naleznete na stránkách www.zskrhanice.cz .

============================================================================

 POŠTA KRHANICE - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

(dle sdělení pošty)

Pošta Krhanice od 25.3.2020 mění otevírací hodiny pošty následovně:
Po: 8:00 - 10:00 hod.; 14:00 - 16:00 hod.
Út: 8:00 - 12:00 hod.
St: 8:00 - 10:00 hod.; 14:00 - 16:00 hod.
Čt: 8:00 - 12:00 hod.
Pá: 8:00 - 10:00 hod.; 14:00 - 16:00 hod.

=======================================================================

ČESKÁ SPOŘITELNA V TÝNCI UZAVŘENA

Od čtvrtku 19.3.2020 je uzavřena z provozních důvodů pobočka České spořitelny v Týnci nad Sázavou. Bankomat je v provozu.

==============================================================================

NAHLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRŮ

VHS Benešov prosí naše občany o nahlášení stavu vodoměru, neboť v nynější situaci VHS Benešov nemůže provádět terénní odečty vodoměrů.

Zašlete prosím na mobil formou SMS na mobil 724 876 115, nebo na e-mailovou adresu hervert@vhs-sro.cz stav Vašeho vodoměru.

Forma zaslání: Krhanice č.p. 321, stav 254 m3

VHS Benešov Vám děkuje.

========================================================================

VYVÁŽENÍ POPELNIC BEZ ZNÁMEK

Po dobu státem vyhlášeného nouzového stavu se budou vyvážet i popelnice bez platné známky na rok 2020. Poplatky za odpady lze hradit bankovním převodem.

Napište na e-mail: ou.krhanice@seznam.cz .

==============================================================================

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRHANICE UZAVŘENA

 od pondělí 23.3.2020 z důvodu uzavření školní jídelny (z provozních důvodů), tedy nemožnosti zajistit pro děti mateřské školy stravování. 

 

==============================================================================

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ KARANTÉNY

Po dobu státem vyhlášené karantény je Obecní úřad Krhanice otevřen:
pondělí a středa: 8:00 - 9:30 hod. a 14:00 - 15:30 hod.

==============================================================================

 NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU

Obecní úřad nabízí po dobu trvaní nouzového stavu souvisejícího s coronavirem našim starším občanům (nad 65 let) a chronicky nemocným možnost zajištění nákupu základních potravin a drogistického zboží.
V případě zajmu pošlete SMS (733120090), nebo zavolejte 733120090, 317702121.

 ==============================================================================

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 72 ze dne 12.3.2020 o přijetí krizového opatření bude Obecní knihovna Krhanice s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hodin uzavřena.

Výpůjční doba se automaticky prodlužuje.

 =================================================================

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRHANICE PRO ŽÁKY

od středy 11.3.2020 dle Ministerstva zdravotnictví do odvolání.

=====================================================================

MINISTERSTVI ZDRAVOTNICTVÍ

ode dne 10.3.2020 od 18:00 hod. zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

 

 ==================================================================

REKONSTRUKCE SILNICE II/106 PROSEČNICE (hranice okresů) - CHRÁST NAD SÁZAVOU

INFORMACE

V úterý 3.3.2020 bylo první sezení starostů a stavby (SKANSKA). Vznesl jsem několik připomínek. Ke konci týdne jsme obdrželi harmonogram, který bude mít ještě jednu změnu. Až budou informace přesnější a ke zveřejnění, provedu to.

Aleš Papoušek, starosta

 =================================================================== 

KORONAVIRUS

Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně na čísle: 724 810 106 a 725 191 367.

Dotazy občanů jsou možné u Krajské hygienické stanice: e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 - 9:00 a od 19:00 do 22 hodin. V pracovní době lze využít telefonní čísla na územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, kde je možné se dle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť.

Aleš Papoušek, starosta 

======================================================================== 

 

 

SBĚR POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ Z DOMÁCNOSTÍ

Speciální nádoby je možné vyzvedávat na obecním úřadě Po, St 8-12, 13-17 hod. Sběrné místo k odevzdaní: obecní úřad; Po, St 8-12, 13-17 hod.

Jaroslav Mixa, místostarosta

======================================================================== 

  NABÍDKA ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY

 

 

Máte větve ke spálení? Už je nepalte. Větve Vám naštěpkujeme. Zavolejte si na 733 120 090 a domluvíme místo štěpkování, využití štěpky,...

 

 

 

 

 Aleš Papoušek, starosta

 

===================================================

Věnujte prosím pozornost, zda můžete pálit látky přírodního charakteru!

Při zamýšleném pálení, pokud není zákaz pálení, ho musíte nejdříve nahlásit na tzv. Ohlašovně požárů :

https://paleni.izscr.cz/

A na závěr je důležité, že podle vyhlášky se nemůže pálit v neděli a o státních svátcích. V sobotu se může pálit pouze od 14:00 do 17:00 hod.

Aleš Papoušek, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krhanice_bottom.png