Vítáme Vás na stránkách Obce Krhanice

 

POZVÁNKA NA PLES OBCE KRHANICE

Ples se koná v pátek dne 6. března 2020 od 20:00 hodin v Hostinci u Krkovičky. Na plese Vás čeká předtančení, aukce obrazu místní malířky, tombola se zajímavými výhrami a dobrá hudba od skupiny VaT. Cena: 130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. Vstupenky jsou slosovatelné o hlavní ceny.

Výtěžek plesu bude věnován Sboru dobrovolných hasičů Krhanice na nákup nové hasičské stříkačky.

Prodej vstupenek: Obecní úřad Krhanice. Rezervace vstupenek: 317702121, 733120090.

Všechny Vás srdečně zveme

                                                                              členové Kulturní komise, Obecní úřad Krhanice

======================================================================== 

SBĚR POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ Z DOMÁCNOSTÍ

Speciální nádoby je možné vyzvedávat na obecním úřadě Po, St 8-12, 13-17 hod. Sběrné místo k odevzdaní: obecní úřad; Po, St 8-12, 13-17 hod.

Jaroslav Mixa, místostarosta

======================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================

LOGO_JPEG.jpg

Projekt „Obecní knihovna Krhanice – nové vybavení technikou a mobiliářem“ je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Obec Krhanice dokončila projekt "Obecní knihovna Krhanice – nové vybavení technikou a mobiliářem" za finančního přispění Středočeského kraje z dotačního titulu pro knihovny. Přijďte se podívat na naši novou knihovnu.

Aleš Papoušek, starosta

 

=============================================================== 

NABÍDKA ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY

Máte větve ke spálení? Už je nepalte. Větve Vám naštěpkujeme. Zavolejte si na 733 120 090 a domluvíme místo štěpkování, využití štěpky,...

Aleš Papoušek, starosta

=============================================================== 

  

 PŘESUNUTÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Kontejnery na bioodpad u druhé návsi U Lípy a od základní školy byly dnes (13.8.2019) přesunuty ke komunikaci směrem lomu pod rekreační oblastí Sádek, do lokality Na Starém hřišti nad úřadem v ulici směrem k autoservisu Bažant), do Kozí ulice a k víceúčelovému hřišti u základní školy. 

 Aleš Papoušek, starosta

====================================================

LOGO_JPEG.jpg

Projekt „Obecní knihovna Krhanice – nové vybavení technikou a mobiliářem“ je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Obec Krhanice informuje, že pro rok 2019 byla získána dotace od Středočeského kraje na projekt Obecní knihovna Krhanice – nové vybavení technikou a mobiliářem. V měsících červenec – říjen 2019 bude probíhat realizace; ukončení projektu očekáváme do 31.10.2019.

Aleš Papoušek, starosta

 ================================================================== 

Jak bude vypadat druhá náves U Lípy po odstranění

bio kontejnerů?

Situace_Druhá náves U Lípy_FINAL.jpg

 

=======================================================================

 KOMPOSTÉRY do domácností ZDARMA ROZDÁNY

 INFORMAČNÍ PANEL.jpg

 -st-

 

===================================================

Věnujte prosím pozornost, zda můžete pálit látky přírodního charakteru!

Při zamýšleném pálení, pokud není zákaz pálení, ho musíte nejdříve nahlásit na tzv. Ohlašovně požárů :

https://paleni.izscr.cz/

A na závěr je důležité, že podle vyhlášky se nemůže pálit v neděli a o státních svátcích. V sobotu se může pálit pouze od 14:00 do 17:00 hod.

Aleš Papoušek, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krhanice_bottom.png