Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > podsekce Poskytování dotací a Veřejnoprávní smlouvy

Poskytování dotací a Veřejnoprávní smlouvy

Smlouvy o poskytnutých dotacích a návratných finančních výpomocích (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

 

Způsob zveřejňování:

1) Je-li účastníkem smlouvy právnická osoba, ve smlouvě a jejím dodatku se zveřejňují všechny údaje identifikující právnickou osobu včetně osob právnickou osobu zastupující.

2) Je-li účastníkem smlouvy fyzická osoba, ve smlouvě a jejím dodatku se zveřejňují v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, rok narození a obec, kde má fyzická osoba trvalý pobyt. Žádné jiné osobní údaje fyzické osoby nad rámec výše uvedených, jako je např. přesné datum narození, rodné číslo, přesná adresa trvalého pobytu či doručovací adresa, číslo bankovního účtu a podpis fyzické osoby, se nezveřejňují.

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY: odkaz