Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady > Aktuální informace o odpadech

Aktuální informacePOPELNICE A ODPADY V ROCE 2024

INFORMACE PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI
Základní informace:
Přehled o výši poplatku, úlevách, oznamovací povinnosti, … najdete v obecně závazné vyhlášce č. 11/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (sekce Obec; Vyhlášky; Rok 2023).

Od 15.1.2024 začínáme rozesílat dopisy s informacemi k platbám poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a pro nemovitosti s týdenním svozem i s informacemi k výměnám popelnicových nádob.

Známka na popelnice pro rok 2024 musí být vylepena na svoz 5.3.2024.
Známku nalepte na zadní stěnu popelnice. Staré známky z předchozích let si ze svých popelnic odstraňte.

Od 1.3.2024 bude probíhat již jen čtrnáctidenní svoz popelnic. Svozovým dnem je úterý každého sudého kalendářního týdne.
Termíny čtrnáctidenního svozu: 05.03.2024, 19.03.2024, 02.04.2024, 16.04.2024, 30.04.2024, 14.05.2024, 28.05.2024, 11.06.2024, 25.06.2024, 09.07.2024, 23.07.2024, 06.08.2024, 20.08.2024, 03.09.2024, 17.09.2024, 01.10.2024, 15.10.2024, 29.10.2024, 12.11.2024, 26.11.2024, 10.12.2024, 24.12.2024, 07.01.2025, 21.01.2025, 04.02.2025, 18.02.2025, 04.03.2025, 18.03.2025, 01.04.2025, 15.04.2025, 29.04.2025


INFORMACE PRO OBČANY VLASTNÍCÍ NEMOVITOST V OBCI
Od začátku měsíce ledna 2024 jsme začali rozesílat dopis s informacemi k platbám poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Připomínáme, že je důležité vždy hlásit změnu majitele nemovitosti, tj. nového poplatníka poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Základní informace: Přehled o výši poplatku, oznamovací povinnosti, … najdete v obecně závazné vyhlášce č. 11/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (sekce Obec; Vyhlášky; Rok 2023).

 

INFORMACE O NAPLÁNOVANÝCH SVOZECH VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
ZMĚNA JARNÍHO SVOZU: vzhledem k chystané úplné uzavírce křižovatky u viaduktu v Krhanicích se bude „jarní velkoobjemové kolečko kontejnerů“ mimořádně konat již v měsíci březnu 2024. Více informací v Aktualitách.
Pro rok 2024 je naplánován svoz velkoobjemového odpadu v termínech:
1. 4. 2024 – 30. 4. 2024 - ZRUŠENO, PŘESUNUTO NA BŘEZEN (jarní svoz) a 1. 10. 2024 – 31. 10. 2024 (podzimní svoz).
O aktuálním umístění kontejnerů pro tyto svozy se včas dozvíte na webových stránkách obce.
Do přistavených kontejnerů na svozových místech můžete ukládat komunální odpad větších rozměrů z provozu vaší domácnosti nebo rekreačního objektu. Tento odpad vždy zmenšujte, např. rozbitím čalouněné pohovky, rozstříháním koberce, …
Do těchto kontejnerů rozhodně nepatří dřevo, stavební suť, nebezpečný odpad (lednice, televize, počítače, barvy, ředidla, pneumatiky, eternit, lepenky), železo a bioodpad. Mimo stanovené termíny svozů je zakázáno ukládat velkoobjemový odpad do kontejnerů 1100 litrů, nebo vedle nich.
Stavební odpad (suť a zbytky stavebního materiálu) a nebezpečný odpad (asfaltové lepenky, eternit, …) vznikající při stavbě nebo rekonstrukci je nutné likvidovat na vlastní náklady stavebníka nebo realizační firmy.


INFORMACE O NAPLÁNOVANÝCH SVOZECH NEBEZPEČNÉHO ODPADU
O aktuálních termínech pro tento svoz (zpravidla jeden den v květnu a jeden den v září) se včas dozvíte na webových stránkách obce.
INFORMACE O SVOZECH BIOODPADU
Svoz bioodpadu probíhá zpravidla od března/dubna do listopadu kalendářního roku v závislosti podle začátku a konce vegetačního období.
Sběr bioodpadu do hnědých kontejnerů je v různých částech roku podle potřeby podpořen umístěním velkoobjemového kontejneru, zejména na jaře a na podzim.
O zahájení/ukončení svozu bioodpadu a umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad se zpravidla dozvíte na webových stránkách obce.

INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ
Kontejner pro elektroodpad je umístěn na stanovišti kontejnerů u víceúčelového hřiště u základní školy. Je určen pro drobná elektrozařízení a baterie. Není určen na ukládání zářivek, televizí a monitorů. To vše je nebezpečný odpad, který je řešený samostatnými svozy nebezpečného odpadu.

INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU TEXTILU
Kontejner pro textil je umístěn na stanovišti kontejnerů u víceúčelového hřiště u základní školy. Je určen pro oblečení, obuv, bytový textil, ložní prádlo a záclony. Textil se vhazuje v igelitových taškách či jiných obalech.


Více informací o jednotlivých druzích odpadů, kontejnerů a jejich stanovištích najdete v sekci Obecní úřad, podsekci Odpady: Všeobecné informace o odpadech, ....