Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady > Aktuální informace o odpadech

Aktuální informace

 

Popelnice a odpady v roce 2023 
PRO INFORMACI PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI
V průběhu měsíce února 2023 obdržíte informace k platbám poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Základní informace:
 Přehled o výši poplatku, úlevách, oznamovací povinnosti, … najdete v obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (sekce Obec; Vyhlášky; Rok 2021). 
 Známka na popelnice pro rok 2023 musí být vylepena na svoz 28.3.2023.Známku nalepte na zadní stěnu popelnice. Staré známky z předchozích let si ze svých popelnic odstraňte.
 Údaje pro bezhotovostní způsob úhrady poplatku vám budou zaslány v únoru. 
 Pro hotovostní způsob úhrady poplatku bude na obecním úřadě vyčleněn tzv. „Týden prodeje známek na popelnice“, a to:
20.3.2023 : Pondělí : od 8:00 do 12:00 hod.; od 13:00 do 18:00 hod. 
21.3.2023 : Úterý : od 8:00 do 12:00 hod. 
22.3.2023 : Středa : od 8:00 do 12:00 hod.; od 13:00 do 18:00 hod. 
23.3.2023 : Čtvrtek : od 8:00 do 12:00 hod. 
24.3.2023 : Pátek : od 8:00 do 12:00 hod. 
25.3.2023 : Sobota : od 8:00 do 11:00 hod. 
26.3.2023 : Neděle : od 8:00 do 11:00 hod. 


 Informace ke svozům:
Týdenní svoz  - svozovým dnem je úterý.
Čtrnáctidenní svoz – svozovým dnem je úterý každého sudého kalendářního týdne (viz Čtrnáctidenní svoz
Kombinovaný svoz – svozovým dnem pro: LETNÍ SVOZ (květen až září) je úterý každého sudého kalendářního týdne, ZIMNÍ SVOZ (říjen až duben) je každé úterý (viz Kombinovaný svoz)

PRO INFORMACI PRO OBČANY VLASTNÍCÍ NEMOVITOST V OBCI:
V průběhu měsíce ledna 2023 jsme vám zaslali dopis s informacemi k platbám poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Připomínáme, že je důležité vždy hlásit změnu majitele nemovitosti, tj. nového poplatníka poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Základní informace:
 přehled o výši poplatku, oznamovací povinnosti, … najdete v obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (sekce Obec; Vyhlášky; Rok 2021).

 

INFORMACE O NAPLÁNOVANÝCH SVOZECH VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
Pro rok 2023 je naplánován svoz velkoobjemového odpadu v termínech:
3. 4. 2023 – 28. 4. 2023 (jarní svoz) a 2. 10. 2023 – 30. 10. 2023 (podzimní svoz).
O aktuálním umístění kontejnerů pro tyto svozy se včas dozvíte na webových stránkách obce: www.obeckrhanice.cz; sekce Aktuality.
Do přistavených kontejnerů na svozových místech můžete ukládat komunální odpad větších rozměrů z provozu vaší domácnosti nebo rekreačního objektu. Tento odpad vždy zmenšujte, např. rozbitím čalouněné pohovky, rozstříháním koberce, …
Do těchto kontejnerů rozhodně nepatří dřevo, stavební suť, nebezpečný odpad (lednice, televize, počítače, barvy, ředidla, pneumatiky, eternit, lepenky), železo a bioodpad. Mimo stanovené termíny svozů je zakázáno ukládat velkoobjemový odpad do kontejnerů 1100 litrů, nebo vedle nich.
Stavební odpad (suť a zbytky stavebního materiálu) a nebezpečný odpad (asfaltové lepenky, eternit, …) vznikající při stavbě nebo rekonstrukci je nutné likvidovat na vlastní náklady stavebníka nebo realizační firmy.

INFORMACE O NAPLÁNOVANÝCH SVOZECH NEBEZPEČNÍHO ODPADU: 
O aktuálních termínech pro tento svoz (zpravidla jeden den v květnu a jeden den v září) se včas dozvíte na webových stránkách obce: www.obeckrhanice.cz; sekce Aktuality

INFORMACE O SVOZECH BIOODPADU 
Svoz bioodpadu probíhá zpravidla od března/dubna do listopadu kalendářního roku v závislosti podle začátku a konce vegetačního období.
Sběr bioodpadu do hnědých kontejnerů je v různých částech roku podle potřeby podpořen umístěním velkoobjemového kontejneru, zejména na jaře a na podzim.
O zahájení/ukončení svozu bioodpadu a umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad se zpravidla dozvíte na webových stránkách obce: www.obeckrhanice.cz; sekce Aktuality. 

INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Proběhlo jednání s firmou zabývající se sběrem elektroodpadu. Výsledkem bude zpětný odběr elektroodpadu. Kontejner pro elektroodpad bude umístěn na stanovišti kontejnerů u víceúčelového hřiště u základní školy předběžně v průběhu měsíce května 2023.