Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady > Aktuální informace o odpadech

Aktuální informace

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚNÁCH PRO ROK 2024
Obec Krhanice a několik dalších vybraných obcí budou v roce 2024 součástí pilotního projektu s Technickými službami Benešov a dalšími obcemi, který přinese změny do svozu popelnic.
Svoz popelnic bude od března 2024 již jen čtrnáctidenní.
Další změnou, respektive novinkou na další zlepšení třídění plastů a papíru z domácností budou čtrnáctidenní pytlové svozy plastu a papíru, na které budete dostávat pytle. To jsou základní parametry.
Protože to bude obnášet změny – např. výměny popelnic, začínáme na tomto projektu pracovat již nyní. Jednotlivé domácnosti s týdenním nebo kombinovaným svozem budou postupně v průběhu září oslovovány. Bude řešena velikost popelnice buď zachování stávající velikosti popelnice, nebo změna velikosti popelnice, nebo změna počtu popelnic pro domácnost, ... Budeme rádi, pokud se zamyslíte, kolik komunálního odpadu v domácnosti vyprodukujete (např. sledujte, jak máte plné popelnice při letošních svozech), a přistoupíte k volbě velikosti popelnice a jejich počtu zodpovědně.

 

Popelnice a odpady v roce 2023 
PRO INFORMACI PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI
Základní informace:
 Přehled o výši poplatku, úlevách, oznamovací povinnosti, … najdete v obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (sekce Obec; Vyhlášky; Rok 2021). 
 Známka na popelnice pro rok 2023 musí být vylepena na svoz 28.3.2023.Známku nalepte na zadní stěnu popelnice. Staré známky z předchozích let si ze svých popelnic odstraňte.

 Informace ke svozům:

Týdenní svoz  - svozovým dnem je úterý.
Čtrnáctidenní svoz – svozovým dnem je úterý každého sudého kalendářního týdne (viz Čtrnáctidenní svoz
Kombinovaný svoz – svozovým dnem pro: LETNÍ SVOZ (květen až září) je úterý každého sudého kalendářního týdne, ZIMNÍ SVOZ (říjen až duben) je každé úterý (viz Kombinovaný svoz)

PRO INFORMACI PRO OBČANY VLASTNÍCÍ NEMOVITOST V OBCI:
V průběhu měsíce ledna 2023 jsme vám zaslali dopis s informacemi k platbám poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Připomínáme, že je důležité vždy hlásit změnu majitele nemovitosti, tj. nového poplatníka poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Základní informace:
 Přehled o výši poplatku, oznamovací povinnosti, … najdete v obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (sekce Obec; Vyhlášky; Rok 2021).

 

INFORMACE O NAPLÁNOVANÝCH SVOZECH VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
Pro rok 2023 je naplánován svoz velkoobjemového odpadu v termínech:
3. 4. 2023 – 28. 4. 2023 (jarní svoz) a 2. 10. 2023 – 30. 10. 2023 (podzimní svoz).
O aktuálním umístění kontejnerů pro tyto svozy se včas dozvíte na webových stránkách obce: www.obeckrhanice.cz; sekce Aktuality.
Do přistavených kontejnerů na svozových místech můžete ukládat komunální odpad větších rozměrů z provozu vaší domácnosti nebo rekreačního objektu. Tento odpad vždy zmenšujte, např. rozbitím čalouněné pohovky, rozstříháním koberce, …
Do těchto kontejnerů rozhodně nepatří dřevo, stavební suť, nebezpečný odpad (lednice, televize, počítače, barvy, ředidla, pneumatiky, eternit, lepenky), železo a bioodpad. Mimo stanovené termíny svozů je zakázáno ukládat velkoobjemový odpad do kontejnerů 1100 litrů, nebo vedle nich.
Stavební odpad (suť a zbytky stavebního materiálu) a nebezpečný odpad (asfaltové lepenky, eternit, …) vznikající při stavbě nebo rekonstrukci je nutné likvidovat na vlastní náklady stavebníka nebo realizační firmy.

INFORMACE O NAPLÁNOVANÝCH SVOZECH NEBEZPEČNÍHO ODPADU: 
O aktuálních termínech pro tento svoz (zpravidla jeden den v květnu a jeden den v září) se včas dozvíte na webových stránkách obce: www.obeckrhanice.cz; sekce Aktuality

INFORMACE O SVOZECH BIOODPADU 
Svoz bioodpadu probíhá zpravidla od března/dubna do listopadu kalendářního roku v závislosti podle začátku a konce vegetačního období.
Sběr bioodpadu do hnědých kontejnerů je v různých částech roku podle potřeby podpořen umístěním velkoobjemového kontejneru, zejména na jaře a na podzim.
O zahájení/ukončení svozu bioodpadu a umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad se zpravidla dozvíte na webových stránkách obce: www.obeckrhanice.cz; sekce Aktuality. 

INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Proběhlo jednání s firmou zabývající se sběrem elektroodpadu. Výsledkem bude zpětný odběr elektroodpadu. Kontejner pro elektroodpad je umístěn na stanovišti kontejnerů u víceúčelového hřiště u základní školy.