Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1

SVOZ BIOODPADU - PŘISTAVEN VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA NÁVSI U LÍPY A DALŠÍ INFORMACE

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA BIOODPAD ze zahrad přistaven 22.3.2023 na druhou náves U Lípy.
Určen na LISTÍ, TRÁVA, ZBYTKY ROSTLIN. KEŘE pouze při zkrácení na délku max. 1 m, VĚTVE pouze při rozřezání na délku max. 1 m a do průměru 5 cm, NE V CELKU! ŽÁDNÉ pařezy!!!
HNĚDÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD budou přistaveny na určená stanoviště v obci v Po 27.3.2023. První svoz těchto kontejnerů proběhne dne 3.4.2023. -st-ODEČTY VODOMĚRŮ V OBCI KRHANICE A PROSEČNICE - OD PÁTKU 24.3.2023

ODEČTY VODOMĚRŮ: od Pá 24.3.2023. Odečítá pan Hervert. Nebudete k zastižení? Zašlete stav SMS nebo MMS na 724876115 (pan Hervert) nebo e-mailem: hervert@vhs-sro.cz. NAPŘ: Krhanice č.p. 321, stav 254 m3. -st-VÝSLEDKY ANKET

VÝSLEDKY 
Bylo osloveno celkem 349 domácností. Odevzdáno bylo 204 dotazníků, tj. 58,45 %, zaokrouhleně 60 % domácností odevzdalo dotazník.
Řada domácností již v roce 2023 přešla na menší objem popelnice nebo menší četnost svozu. Většina odpovědí na volbu druhu svozu na rok 2024 je přechod z týdenního svozu na kombinovaný nebo čtrnáctidenní svoz.
Od 40 % procent domácností jsme nezískali zpětnou vazbu. 

VÝSLEDKY Z ODEVZDANÝCH ANKET:
• Výběr popelnice: 
Anketa_Popelnice.jpg
Poznámky: T – týdenní svoz, Č – čtrnáctidenní svoz, K – kombinovaný svoz, Objem popelnice: 80, 120, 240 litrů

• Topení v kamnech, krbu 
V kamnech nebo krbu topí: 126 domácností, tj. 62%.

Závěr: Nyní vstoupíme do jednání s Technickými službami Benešov, kde je seznámíme s výsledky a dohodneme možnosti změn a případně další postup.

 

• Třídění odpadu
Tašky velké papír-sklo-plasty: zájem 55 domácností
Tašky velké kovy: zájem 9 domácností
Tašky malé papír-sklo-plasty: zájem 10 domácností
Tašky malé kovy: zájem 11 domácností
Kuchyňský odpad: zájem 48 domácností

Závěr: Nyní budeme postupně těmto domácnostem tašky na třídění a nádobu na kuchyňský odpad nabízet.

 

• Kompostéry 
Kompostéry s dotací bez spoluúčasti domácností: zájem 46 domácností
Kompostéry se spoluúčast domácností: 50% - 17 domácností, 60% - 5 domácností, 70% - 3 domácnosti

Závěr: Bude sloužit obci jako podklad pro další rozhodování.


Děkujeme všem, kteří vyplnili a odevzdali anketu. 

VÝSLEDKY ANKETY A ZAHÁJENÍ VYPÍNÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI - OD 22.3.2023, 24:00-04:00

VÝSLEDKY ANKETY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Nadpoloviční většina hlasujících občanů zvolila variantu vypínání veřejného osvětlení v obci od 24:00 hodin do 04:00 hodin. Od 22.3.2023 probíhá zkušební provoz. 
Zajímá nás Vaše zpětná vazba: možno poslat na info@obeckrhanice.cz, nebo tel. 733120090.
Děkujeme všem, kteří vyplnili a odevzdali anketu.TÝDEN PRODEJE ZNÁMEK NA POPELNICE 2023

Datum konání: 20. 3. 2023 - 26. 3. 2023

Připomínáme:
Týden prodeje známek na popelnice probíhá na Obecním úřadě Krhanice, a to:
Pondělí 20.3.2023 od 8:00 do 12:00 hod.; od 13:00 do 18:00 hod.
Úterý 21.3.2023 od 8:00 do 12:00 hod.
Středa 22.3.2023 od 8:00 do 12:00 hod.; od 13:00 do 18:00 hod.
Čtvrtek 23.3.2023 od 8:00 do 12:00 hod.
Pátek 24.3.2023 od 8:00 do 12:00 hod.
Sobota 25.3.2023 od 8:00 do 11:00 hod.
Neděle 26.3.2023 od 8:00 do 11:00 hod.

Známka na popelnice pro rok 2023 musí být vylepena na svoz 28.3.2023.REKONSTRUKCE NÁVSI U OBCHODU A OKOLNÍCH CHODNÍKŮ - POKRAČOVÁNÍ

Datum konání: 15. 3. 2023 - 31. 3. 2023

Z důvodu pokračování akce "Rekonstrukce návsi a okolních chodníků" je neprůchodný chodník a neprůjezdná jednosměrná komunikace vedle parku s památníkem obětem 1.světové války k návsi u obchodu do 31.3.2023 z důvodu pokládky dešťové kanalizace a rekonstrukce chodníku. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Stavba děkuje za pochopení.ODEČTY ELEKTROMĚRŮ: 24.3.2023 - 6.4.2023

Datum konání: 24. 3. 2023 - 6. 4. 2023

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ budou probíhat ve dnech 24.3.2023 - 6.4.2023. ČEZ Distribuce žádá o umožnění volného přístupu k elektroměru.
Více informací v přiložených plakátech: PLÁKAT 1; PLAKÁT 2 JAK ZJISTÍTE PLÁNOVANÉ VYPNUTÍ VAŠÍ NEMOVITOSTI OD ELEKTRICKÉHO PROUDU?

ODSTÁVKY ELEKTRICKÉHO PROUDU

Připomínáme občanům, že ČEZ Distribuce již delší dobu nezveřejňuje na sloupech elektrického vedení informace o odstávkách elektrického proudu. 

Kdy bude odstávka elektrického proudu se dozvíte:
1) na webových stránkách obce www.obeckrhanice.cz v sekci Důležité informace,
2) registrací v systému ČEZ Distribuce https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba .

Nyní je např. nejbližší odstávka ve Čt 16.2.2023, od 7:30 hod. Pokud v sekci Důležité informace rozkliknete oranžový banner Odstávka elektřiny, nabídne se vám přehled dotčených nemovitosti bez elektrického proudu. Informace o odpadech, ankety o odpadech a o veřejném osvětlení

Informace o odpadech, ankety o odpadech a o veřejném osvětlení 

V týdnu od 6.2.2023 obdržely domácnosti s občany s trvalým pobytem do svých poštovních schránek informace k platbám poplatku za odpady pro rok 2023.
Dále obdržely průvodní dopis o dalším směřování odpadového hospodářství obce
Domácnosti též obdržely dvě zásadní ankety – Anketu odpady a Anketu veřejné osvětlení. Tyto ankety prosím odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do 15. února 2023 do poštovní schránky vedle vchodu do budovy obecního úřadu nebo přímo v kanceláři obecního úřadu; v Prosečnici do schránky na bývalém obchodě Prosečnice č.p. 43.
Můžete využít možnost vyplněnou anketu naskenovat a poslat ji e mailem na info@obeckrhanice.cz .
Děkujeme za vyplnění a odevzdání. Tyto ankety jsou zásadní a jejich výsledky ovlivní chod obce v daných oblastech a v podstatě běžný život v obci.
S výsledky budete seznámeni. 


Více o odpadech 

V oblasti odpadů by vás mohlo dále zajímat, že na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad, podsekci Odpady jsou:
Aktuální informace: kde najdete např. odkaz na obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, termíny svozů popelnic pro daný rok, informace o naplánovaných svozech velkoobjemových kontejnerů, ….
Všeobecné informace: kde najdete zejména informace k třídění odpadů – druhy kontejnerů, co do nich patří a co nepatří, …
Přehled odpadového hospodářství obce: kde najdete informace o stanovištích a množství kontejnerů, dále o množství vytříděného odpadu, komunálního odpadu a o nákladech na odpadové hospodářství, …  Připomínáme, informujeme

Připomínáme:  

OBČANSKÝ NÁVRHOVÝ ROZPOČTOVÝ PROJEKT
Připomínáme, že se blíží termín pro konečné podání vlastního návrhu projektu – do 28.února 2023.
Občané navrhují, zastupitelé hodnotí, obec realizuje.
Vyzkoušejte si, jaké to je, podat vlastní návrh projektu. 
Občané s trvalým pobytem v obci Krhanice mají možnost podat návrh do Občanského návrhového rozpočtového projektu – více informací v sekci Důležité informace.
Alokace finančních prostředků: 100.000,- Kč.

Informujeme: 
V sekci Život v obci jsou nové rubriky:
Pozvánky na akce : Zde najdete pozvánky na akce, které se budou konat v naší obci. Již nyní zde najdete pozvánku na Masopustní veselici dne 18.února 2023.

Jak postupovat : Krátké informace o tom, jak postupovat v různých záležitostech, např. nesvítící světlo veřejného osvětlení, ztráty a nálezy, zaběhnutá a poraněná zvířata, zimní údržba. Rubriku aktualizujeme a doplňujeme.

Spolky v obci : Informace o spolcích v obci, krátký popis jejich činnosti a kontakty.Novější 1