Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Uzavření Obecní knihovny Krhanice

Datum konání: 15. 7. 2024 - 22. 7. 2024

Obecní knihovna Krhanice bude uzavřena ve dnech 15.7. 2024 a 22.7.2024 z důvodu dovolené paní knihovnice.

 - st - VÝSLEDKY ANKETY NOVÉ HERNÍ PRVKY NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V KRHANICÍCH A V PROSEČNICI

VÝSLEDKY ANKETY NOVÉ HERNÍ PRVKY NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V KRHANICÍCH A V PROSEČNICI

V anketě hlasovalo celkem: 73 osob
 - v Prosečnici: 20 osob
 - v Krhanicích: 53 osob

Výsledky ankety:
Prosečnice:
PROSEČNICE - VARIANTA 1P - 16 hlasů
PROSEČNICE - VARIANTA 2P - 4 hlasy

Krhanice:
KRHANICE - VARIANTA 1K - 26 hlasů
KRHANICE - VARIANTA 2K - 25 hlasů
KRHANICE - VARIANTA 3K - 2 hlasy 

VÍTĚZNÁ VARIANTA:
• PROSEČNICE - VARIANTA 1P : „Opičí dráha“ a dětská hravá lavička
• KRHANICE - VARIANTA 1K : „Houpací lávka“ a herní sestava „Mašinka“ a výměna stávajícího pískoviště

Vítězné herní prvky si můžete prohlédnout ZDE 


Děkujeme všem za hlasování.
 NOVÉ HERNÍ PRVKY NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V KRHANICÍCH A V PROSEČNICI

V měsíci dubnu 2024 jsme na dětská hřiště v Krhanicích a v Prosečnici vyvěsili podklady/návrhy na umístění nových dětských herních prvků, které pro vás připravila Komise pro obnovu a rozvoj obce Krhanice.
Nyní dochází k dalšímu kroku: vyhlášení Ankety a zveřejnění Prezentace. Anketa bude zaslána systémem Munipolis.
Prezentaci naleznete pod tímto ODKAZEM.ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU - TŘI CHODNÍKY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A NÁDRAŽÍ

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADUObrázek_Kronika_Budova obecního úřadu.jpg

TŘI CHODNÍKY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A NÁDRAŽÍ

 

AKCE CHODNÍK K ŽELEZNIČNÍMU VIADUKTU
V letošním roce jsme obdrželi od Státního fondu dopravní infrastruktury zamítavé stanovisko k naší opětovné žádosti o dotaci na výstavbu chodníku k železničnímu viaduktu.  Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců podél komunikace III. třídy bylo přikročeno k záměru uskutečnit výstavbu tohoto chodníku vlastními finančními prostředky obce, které jsme na danou akci shromažďovali v předchozích letech.

Stavba chodníku k železničnímu viaduktu se skládá ze tří staveb: 
• veřejné osvětlení kolem chodníku – téměř hotovo, zbývá výměna jedné lampy veřejného osvětlení
V trase chodníku v loňském roce 2023 realizovala firma ČEZ Distribuce položení nových kabelů nízkého napětí pro nemovitosti v této a navazující lokalitě směrem ke kamenictví. Dohodli jsme se s realizační firmou na připoložení kabelů veřejného osvětlení, a tím jsme ušetřili finanční prostředky za vlastní výkopové práce. Veřejné osvětlení jsme tedy, kromě jedné lampy, již zrealizovali.

• dešťová kanalizaci související s chodníkem od Dlážděnky – již hotovo
Výstavbou chodníku dochází k zasypání příkopu. Proto jsme v loňském roce museli zhotovit dešťovou kanalizaci, na kterou byly napojeny stávající nemovitosti. Další věcí, která s výstavbou chodníku souvisela, byla rekonstrukce starého litinového vodovodního řadu, a tedy i napojení vodovodních přípojek stávajících nemovitostí na nový vodovodní řad. To již bylo zrealizováno. Na tuto akci „Rekonstrukce hlavního vodovodního řadu do obce Krhanice“ jsme získali dotaci od Středočeského kraje.

• vlastní zhotovení chodníku – zahájeno
Začátkem dubna 2024 byla zahájena realizace vlastní stavby chodníku. Ukončení akce se předpokládá do konce měsíce června. 

AKCE OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/106 S III/1065 A III/1066 V KRHANICÍCH S CHODNÍKEM

Máme tady další významnou velkou stavbu, a to výstavbu okružní křižovatky s chodníkem.

Stavba okružní křižovatky s chodníkem se skládá ze dvou staveb:
• stavba okružní křižovatky: silnice II/106, s III/1065 a III/1066 je v majetku Středočeského kraje. Takže tuto stavbu realizuje Středočeský kraj.

• stavba chodníku kolem okružní křižovatky: tuto stavbu realizuje Obec Krhanice.
Tato stavba vyvolala řadu odezev, pozitivních i negativních. Pro naše občany je nejzásadnější následující: zhotovení nového chodníku od viaduktu přes budoucí okružní křižovatku až ke schodům k Hodkovu (bytový dům napravo před mostem na Lešany). Zároveň vznikne přechod pro chodce ke schodům do lokality nalevo před mostem na Lešany. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení křižovatky.

Závěr: Bez okružní křižovatky bychom neměli chodník přes křižovatku.

V souvislosti s úplnou uzavírkou pro stavbu okružní křižovatky došlo k přechodnému zákazu vjezdu na místní komunikaci k lomu v Krhanicích. Na Obecním úřadě Krhanice jsme pomáhali a stále pomáháme občanům, rekreantům, živnostníkům, rodičům přivážející děti do školy a školky, ... se získáním výjimek na Městském úřadu Benešov pro povolení vjezdu na místní komunikaci k lomu. 

V současné době jsme vyřídili na 750 výjimek. „Systém výjimek“ napomohl k celkově bezproblémovému zajištění dopravy na této místní komunikaci. Pokud by zde přechodný zákaz vjezdu nebyl, místní komunikace by byla využívána v mnohem větší míře, jezdilo by po ní mnohem více např. nákladních automobilů, což by mohlo způsobovat dopravní komplikace až po neprůjezdnost a rozhodně by více znepříjemňovalo a omezovalo život občanům bydlícím v této lokalitě.

Naprosto chápu, že všechna omezení jsou nepříjemná. Děkuji vám všem za trpělivost a za jejich respektování.


AKCE PROPOJOVACÍ CHODNÍK (MEZI CHODNÍKEM OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY A CHODNÍKEM K ŽELEZNIČNÍMU VIADUKTU)

A nyní pár slov ke stavbě tzv. propojovacímu chodníku. Naplánované a realizované stavby dvou chodníků je nutné propojit. Po dořešení ukončení chodníku a navazující dešťové kanalizace u stavby okružní křižovatky je již nyní vyprojektováno toto propojení. Z různých návrhů řešení chodníku pod železničním viaduktem došlo k výběru chodníku šíře jeden metr. V nejbližších dnech obdržím projektovou dokumentaci a začnu tuto stavbu projednávat s dotčenými orgány, zejména se Správou železnic a Českými drahami. Důležité pro tuto stavbu „propojovacího chodníku“ byla i vstřícnost majitelů dvou nemovitostí před železničním viaduktem. I touto formou bych jim chtěl velmi poděkovat.

DALŠÍ INFORMACE
V souvislosti se zmíněnými stavbami je také řešena rekonstrukce části silnice III/1066 od železničního viaduktu směrem k základní škole. Silnice III/1066 je v majetku Středočeského kraje. Proběhla již dvě jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, zatím bohužel bez dohody. Nesouhlasím totiž s nabízeným pouhým přeasfaltováním stávající komunikace, protože pod asfaltem chybí konstrukční vrstva pod asfalt. Požaduji, aby alespoň směrem do zatáčky se zrcadly byla silnice s touto konstrukční vrstvou. Další jednání je již naplánováno.

V souvislosti s bezpečností chodců je dále průběžně řešen přístup pěších k vlakovému nádraží v Krhanicích.  V plánu je využít vytvořenou přístupovou cestu pro pěší, která je nyní zhotovena pro stavbu okružní křižovatky.  Tato cesta by navazovala na budoucí přechod pro chodce u okružní křižovatky a dále by pokračovala zabočením nahoru směrem od komunikace na „travnatou plochu“ k objektu nádraží. Nyní je připravována projektová dokumentace a jedná se o pronájmu pozemku s Českými drahami. 

Někteří z vás již možná zaregistrovali, že na vlakovém nádraží, vedle bývalé budovy železniční stanice, došlo k několika změnám. Po dohodě s Českými drahami obec nainstalovala betonové city bloky, které zamezily parkování automobilům, které nesouvisí s cestujícími železničními spoji. Prostranství k železniční zastávce bylo vyspraveno štěrkodrtí a celý prostor byl zhutněn. České dráhy již provedly instalaci závory mezi studnou a bývalou budovou železniční stanice, dále ještě provedou zhotovení chodníku ze zámkové dlažby k vlakové zastávce souběžně s touto budovou. Po realizaci okružní křižovatky bude část obecního pozemku u betonových city bloků určena výhradně pro parkování osobních aut cestujících využívajících železniční dopravu. Dále bude zakázáno stání automobilů mezi autobusovou zastávkou a bývalou budovou železniční stanice. Tento prostor bude využíván pouze k zastavení osobních automobilů, které přiváží nebo odváží cestující na vlak/z vlaku.

Doufám, že výše uvedené informace jsou pro vás přínosné. 

Přeji nám všem, aby všechny uvedené stavby v budoucnu dobře sloužily.

Aleš Papoušek, starostaSVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 13.5.2024

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Technické služby Benešov, s.r.o. provedou dne 13.5.2024 (pondělí) v obci Krhanice svoz nebezpečného odpadu a elektro šrotu.

Mobilní kontejner bude přistaven:
Krhanice – u nádraží od 15:30 do 15:50 hod.
Prosečnice – u obchodu od 16:00 do 16:20 hod.
Krhanice – autobusová zastávka od 16:30 do 17:00 hod.

Do mobilního kontejneru je možno odevzdat:
 VYŘAZENÉ LEDNICE, MRAZÁKY
 TELEVIZORY, RÁDIA, POČÍTAČE, …
 ZÁŘIVKY, VÝBOJKY, SVÍTIDLA, ŽÁROVKY
 ZBYTKY BAREV, ŘEDIDEL, ROZPOUŠTĚDEL
 NÁDOBY A HADRY OD BAREV A OLEJŮ
 OLEJE MOTOROVÉ, PŘEVODOVÉ, HYDRAULICKÉ
 AKUMULÁTORY, MONOČLÁNKY, BATERIE
 STARÉ LÉKY

Do mobilního kontejneru nepatří:
 AZBESTOVÉ ŠABLONY, ROURY, DESKY, …
 ASFALTOVÉ LEPENKY, … A JINÝ STAVEBNÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD
 PNEUMATIKY

Vyřazené elektrospotřebiče musí být kompletní!

Žádáme Vás o kázeň při odevzdávání odpadů – neukládejte ho mimo mimo stanovenou dobu a neodevzdávejte odpad, který do nebezpečného odpadu a elektroodpadu nepatří.

Den před svozem nebezpečného odpadu v neděli 12.5.2024 od 18:00 do 20:00 hodin je na místě u zastávky před hasičskou zbrojnicí prováděn pověřenou osobou odběr nebezpečného odpadu pro občany, kteří se nemohou svozu zúčastnit přímo v danou konkrétní hodinu.

Připomínáme, že již několik let pomáháme při svozu nebezpečného odpadu, a to především starším občanům. Pokud tedy nemáte možnost tento odpad v daný čas a na dané místo dovézt, na telefonu 733120090 si můžete dohodnout pomoc s odvozem odpadu. Termín odvozu nebezpečného odpadu z vaší domácnosti bude během pondělí 13.5.2024.

 VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY - KONEČNÁ PODOBA (OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA)

Od úterý 2.4.2024 dojde k významnému omezení veřejné dopravy z důvodu výstavby okružní křižovatky v Krhanicích a zároveň k omezení vjezdu velkých vozidel na most v Kamenném Přívozu. Toto omezení si vyžádá následující změny v jízdních řádech.

LINKA 332: 
Po dobu omezení je linka zkrácena do úseku Praha – Jílové u Prahy – Prosečnice (úsek Kamenný Přívoz – Neveklov je nahrazen posílenou linkou 753). V Prosečnici je vytvořena návaznost na vlakovou linku S8.

LINKA 752: 
Linka zkrácena do úseku Benešov – Týnec n. Sázavou – Krhanice (do Krhanic vedena přes Čisté potoky); dopravu z Hostěradic do krhanické školy zajistí přímý spoj s odjezdem v 7:10 z Hostěradic; pro obsluhu Krhanic jsou vloženy spoje Týnec nad Sázavou – Krhanice

LINKA 753: 
Došlo k posílení spojů v úseku Týnec nad Sázavou – Netvořice – Neveklov jako náhrada za odkloněnou linku 332; dopravu školních dětí z Neveklova / Netvořic do jílovské školy zajistí spoj s odjezdem v 6:42 z Netvořic. V Týnci nad Sázavou bude potřeba přestoupit na školní spoj, který jede z Týnce přes Kamenici do Jílového.

VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY KE STAŽENÍ:

AUTOBUSY
Linka 752 
Linka 753
Linka 332

VLAKY
Linka 210 

Jízdní řády v mapě.jpgDALŠÍ INFORMACE O ÚPLNÉ UZAVÍRCE KŘIŽOVATKY U ŽELEZNIČNÍHO VIADUKTU V KRHANICÍCH

DALŠÍ INFORMACE O ÚPLNÉ UZAVÍRCE KŘIŽOVATKY U ŽELEZNIČNÍHO VIADUKTU V KRHANICÍCH – DOPLNĚNÍ ČLÁNKU ZVEŘEJNĚNÉHO V AKTUALITÁCH DNE 5.3.2024

Jak jsme již informovali v sekci Aktuality uzavírka křižovatky u železničního viaduktu bude v období od 2.dubna 2024 do 3.září 2024 a bude se jednat o úplnou uzavírku této křižovatky.

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
V souvislosti se stavbou okružní křižovatky s chodníkem v Krhanicích bude uzavřena křižovatka II/106, III/1065 a III/1066 (u železničního viaduktu) v období od 2.4.2024 do 3.9.2024. Byla naplánována náhradní autobusová doprava.

Bohužel došlo k mimořádné události, a to že bude omezen nosností most přes řeku Sázavu v Kamenném Přívozu i pro autobusy. Takže v rámci uzavírky v Krhanicích je řešeno mimořádně ještě dopravní omezení na mostě v Kamenném Přívozu.

Nyní čekáme na vydání výlukových jízdních řádů. Opět jsme zjišťovali, kdy výlukové jízdní řády budou. Bylo nám sděleno, že to bude příští týden. Jakmile budou k dispozici, zveřejníme je na webu obce a tištěné budou umístěny na obecním úřadě v chodbě nalevo od hlavních dveří.


Z Městského úřadu Benešov – Silniční správní úřad jsme včera (21.3.2024) obdrželi pouze informace o vedení autobusové dopravy při uzavírce křižovatky v Krhanicích zaslané Integrovanou dopravou Středočeského kraje:

Stávající informace: Změna linek PID od 2. 4. 2024 do 3. 9. 2024 - výstavba okružní křižovatky II/106 s III/1065 a III/1065 v Krhanicích + omezení nosnosti mostu v Kamenném Přívozu pro autobusy

Linka 332: zkrácena do trasy: Praha – Jílové u Prahy – Prosečnice; zastávka Kamenný Přívoz – II/106 – Krhanice,Prosečnice

Linka 752: zkrácena do trasy: Benešov – Týnec nad Sázavou – Krhanice (do Krhanic vedena přes Čisté Potoky); zastávka Týnec nad Sázavou,žel.st. – II/107 – III/1066 – zastávka Krhanice,škola (vybrané školní spoje z Týnce nad Sázavou,žel.st. po II/107 – III/1052 – Jílové u Prahy)

Linka 753: upravena do trasy: Neveklov – Netvořice – Lešany – Břežany – Týnec nad Sázavou; posílení provozu pro zajištění obsluhy v relaci Neveklov – Kamenný Přívoz (resp. s přestupem v Týnci n. Sázavou na vlak) + vybranými spoji obsluha Hostěradic; zastávka Lešany – III/1055 – II/105 – MK Pražská – Neveklovská – II/105 – Neveklov

Nebudou se obsluhovat následující zastávky:
Krhanice,Lom
Krhanice,Žel.st.
Kamenný Přívoz,Kašparka (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Lešany,Nová Ves,rozc. (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Lešany (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Lešany,obecní úřad (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Lešany,Břežany (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Netvořice,u Vrby (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Netvořice,rozc.Břežany (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Netvořice,škola (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Netvořice (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Netvořice,Tuchyně,rozc. (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Neveklov,Dalešice,rozc. (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Netvořice,Radějovice,rozc. (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Netvořice,Všetice (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Netvořice,rozc,Prchovka (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Neveklov,Borovka (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Neveklov,Tloskov,SÚS (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Neveklov,Tloskov (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Neveklov (pro linku 332 – nahrazena linkou 753)
Kamenný Přívoz (pro linku 752 – nahrazeno linkou 332)
Kamenný Přívoz,u křížku (pro linku 752 – nahrazeno linkou 332)
Jílové u Prahy,Borek (pro linku 752 – nahrazeno linkou 332)

 

 Objízdné trasy.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD LOMEM PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU – pro občany Prosečnice a část občanů obce Krhanice
Místní komunikace pod lomem v Krhanicích č. 12c bude uzavřena dopravními značkami „Zákaz vjezdu“.
Jak jsme vás již informovali, pro užívání této místní komunikace bylo potřeba získat povolení výjimky z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dne 1.3.2024 jsme rozeslali přes informační systém Munipolis informace, jak dále postupovat. Proběhl sběr dat a sběr plných mocí a jejich zpracování do hromadné žádosti, kterou podal starosta obce Krhanice. Od pondělí 25.3.2024 budou tyto výjimky k vyzvednutí na Obecním úřadě Krhanice.

VÝJIMKY SI VYZVEDÁVEJTE VE DNECH:
25.3.2024 Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

26.3.2024 Úterý 8.00-12:00 hodin
27.3.2024 Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
28.3.2024 Čtvrtek 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin

 Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice OZNÁMENÍ O TERMÍNECH PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH ODEČTŮ ELEKTROMĚRŮ 22.3. - 8.4.2024

OZNÁMENÍ O TERMÍNECH PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH ODEČTŮ ELEKTROMĚRŮ

Ve dnech 22.3.2024 – 8.4.2024 budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět pravidelné odečty elektroměrů na odběrných místech v obci.
Umožněte prosím pracovníkům ČEZ volný a bezpečný přístup k elektroměru ve vaší nemovitosti.
Více na přiložených letácích:
Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů 
Leták ČEZ KLUBOVNA – ZÁZEMÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KLUBOVNA – ZÁZEMÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V roce 2023 proběhla Anketa „Pořádání dětských oslav pro děti s trvalým pobytem v obci Krhanice“. Anketa byla rozeslána informačním systémem Munipolis. Odpovědělo 10 % respondentů.
Výsledkem ankety bylo kladné hlasování pro umožnění pořádání dětských oslav v klubovně pro děti s trvalým pobytem v obci a dále vyjádření k ceně pronájmu a zaslání případných dalších námětů pronájmu klubovny. Na základě podnětů byla upravena pravidla pronájmu klubovny. Nová Pravidla byla schválena na Zastupitelstvu obce Krhanice dne 7.3.2024. Tato Pravidla pronájmu klubovny zázemí víceúčelového hřiště platí od 11.3.2024.

PRAVIDLA: ZDE

Více o klubovně najdete v sekci Obec, podsekci Hřiště v Krhanicích.

ZMĚNY V DRUHU NÁJMU OD 11.3.2024:
Druh nájmu klubovny bude na: kroužky, dětskou hernu, tvořivou dílnu, ..., přednášky, setkání seniorů (např. hraní šachů, karet, ...), dětské oslavy (do 12 let věku oslavence) a další akce v souladu s Pravidly.

Důležité: 
 Klubovna bude pronajímána na všechny akce (druh nájmu) pouze občanům s trvalým pobytem v obci Krhanice, fyzickým a právnickým osobám se sídlem v obci Krhanice. Výjimka je u pořádání kroužků pro žáky mateřské a základní školy, kdy může být klubovna pronajata i fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v obci Krhanice, popř. právnické osobě, která nemá sídlo v obci Krhanice. 
 Pronájem je úplatný.

A NA ZÁVĚR TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:
• Máte zájem využít klubovnu v zázemí víceúčelového hřiště a chtěli byste vést kroužek, dětskou hernu, tvořivou dílnu, ...? 
• Domluví se skupina seniorů např. na hraní šachů, karet, ... v klubovně?
• Chystáte zajímavou přednášku, akci a rádi byste si pronajali klubovnu? 

POKUD ANO, tak nás kontaktujte na: ou.krhanice@seznam.cz nebo zavolejte na 733120090. Rádi s vámi případný pronájem probereme a sdělíme vše potřebné.UPOZORNĚNÍ: VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY PRO DOMÁCNOSTI – JARNÍ SVOZ 2024 JIŽ V BŘEZNU

Vážení občané,
vzhledem k chystané úplné uzavírce křižovatky u viaduktu v Krhanicích se bude „jarní velkoobjemové kolečko kontejnerů“ mimořádně konat již v měsíci březnu 2024.

Mimořádné posunutí termínu jarního svozu o jeden měsíc umožní vám všem využít kontejnery pro velkoobjemový odpad na různých stanovištích bez případných dopravních omezení.

Podzimní kolečko proběhne již ve standardním termínu, tj. v měsíci říjnu (1.10.2024 – 31.10.2024).

Kdy bude jarní svoz probíhat?

Lokalita umístění kontejneru Datum přistavení kontejneru Datum odvozu kontejneru
Svatovice 8.3.2024 13.3.2024
Prosečnice 8.3.2024 13.3.2024
vedle schodů ke Slunečnímu domu 13.3.2024 15.3.2024
Dlážděnka 13.3.2024 19.3.2024
Dolní Požáry (Na Rafandě) 19.3.2024 25.3.2024
Hodkov 15.3.2024 22.3.2024
Náves U Lípy (2. náves) 22.3.2024 29.3.2024

 

POZNÁMKA: Datum přistavení kontejneru do dané lokality znamená, že tento kontejner se přistaví v průběhu dne, nejpozději večer. Datum odvozu kontejneru z dané lokality znamená, že tento kontejner bude v průběhu dne vyvezen na skládku a přistaven do další lokality.

Důrazně upozorňujeme, že do velkoobjemových kontejnerů nelze odkládat tříděný, stavební, nebezpečný odpad, bioodpad, pneumatiky a dřevo.

Zmenšujte velký odpad např. rozbitím.
V případě plného kontejneru neodkládejte odpad mimo kontejner a počkejte si na jeho vyvezení.

Poznámka: Stavební suť a odpad vzniklý při stavbě či rekonstrukci si stavebník likviduje na vlastní náklady (nejblíže Obr služby Kamenice).

Jaroslav Mixa, místostarostaNovější 1