Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


INFORMACE O ÚPLNÉ UZAVÍRCE KŘIŽOVATKY II/106 S III/1065 A III/1066 V OBCI KRHANICE

INFORMACE O ÚPLNÉ UZAVÍRCE KŘIŽOVATKY U ŽELEZNIČNÍHO VIADUKTU V KRHANICÍCH 

Uzavírka bude od 2.dubna 2024 do 3.září 2024. Bude se jednat o úplnou uzavírku této křižovatky. Toto omezení je naplánováno na pět měsíců s tím, že stavební firma se bude snažit tuto dobu zkrátit.

Výsledkem tohoto omezení bude vybudování okružní křižovatky, která zvýší bezpečnost automobilové dopravy a dále chodníku podél okružní křižovatky. Zároveň v době uzavírky se začne budovat chodník kolem silnice směrem do Krhanic.

Toto omezení dopravy zasáhne nám všem do běžného života. Po realizaci stavby okružní křižovatky s chodníkem se zásadním způsobem zvýší  i bezpečnost chodců v oblasti křižovatky a směrem do obce Krhanice, a tak bude vyřešen tento letitý problém.

Děkuji všem za pochopení stavby okružní křižovatky s chodníkem v širších souvislostech.

O stavbě okružní křižovatky a souvisejících záležitostech budete průběžně informováni.

Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice

 

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
Po dobu uzavírky křižovatky II/106 s III/1065 a III/1066 bude veřejná doprava vedena následovně :

PID 752 (úsek Týnec n. Sázavou,žel.st. – Kamenný Přívoz): II/107 Pražská – II/106 Ing. Fr. Janečka – III/10513 Na Chmelnici – Podělusy – III/10514 – Břežany – Lešany – III/1055 – II/105 – II/106 – Kamenný Přívoz.
Víkendové spoje navíc vedeny z Kamenného Přivozu vedeny do Prosečnice - otoč v prostoru zastávky Krhanice,Prosečnice – cesta zpět do Kamenného Přívozu a dále po trase směr Jílové u Prahy / Týnec nad Sázavou 

Pro obsluhu Krhanic bude zřízeny vybrané spoje v trase Krhanice,škola – III/1066 – II/107- Týnec nad Sázavou,žel.st. – II/106 Jílovská – II/106 – Krhanice,žel.st

PID 332 – vybranými spoji vedena z Kamenného Přívozu do Prosečnice (v pracovní den; o víkendu nahrazena linkou 752) 

ZASTÁVKY:
Po dobu dopravního omezení nebudou obsluhovány následující zastávky: Krhanice,Lom (obousměrně) Krhanice,K žel.st. (obousměrně) 
Dále se zřídí zastavování linky 332 v následujících zastávkách: Kamenný Přivoz,žel.st. Kamenný Přívoz,Kamenný Újezdec Krhanice,Prosečnice 
Dále se zřídí zastavování linky 752 v následujících zastávkách: Kamenný Přivoz,Kašparka Lešany,Nová Ves rozc. Lešany,obecní Úřad Lešany,Břežany Týnec nad Sázavou,kult.dům 

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD: Bude vyhotoven výlukový jízdní řád, pracuje se na něm.

 

ZŘÍZENÍ PĚŠÍCH TRAS KOLEM STAVBY

Pro pěší budou zřízeny dvě trasy (viz SITUACE) : 
- od Prosečnice kolem pamětní desky 17.listopadu
- od Chrástu nad Sázavou pod svahem směrem k železničnímu viaduktu.UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD LOMEM PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU – pro občany Prosečnice a část občanů obce Krhanice

Místní komunikace pod lomem v Krhanicích bude uzavřena dopravními značkami „Zákaz vjezdu“.
V součinnosti s Městským úřadem Benešov pracujeme na postupu vydání „Povolení výjimky ze zákazu vjezdu“. Bohužel dle stávající legislativy nemůže výjimku vydávat Obecní úřad Krhanice. V současné době tedy řešíme, zda Obecní úřad Krhanice může hromadně získat od občanů žádosti k povolení výjimky a vyřídit tyto žádosti na Městském úřadě Benešov. Po dokončení postupu vydání vám sdělíme, jak o výjimku požádat.  

VZOR PLNÉ MOCI K TISKU ZDE: PLNÁ MOC POPELNICE 2024 - PLATBY, ZMĚNA FREKVENCE VÝVOZU, VÝMĚNA POPELNIC, ...

Vážení občané,
připomínáme, že od 19.2.2024 bude probíhat na Obecním úřadě Krhanice pro platby v hotovosti Týden prodeje známek na popelnice.
TÝDEN PRODEJE ZNÁMEK NA POPELNICE 2024:

DEN DATUM OD – DO HODIN OD -DO HODIN
Pondělí 19. února 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Úterý 20. února 8:00 - 12:00  -
Středa 21. února 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Čtvrtek 22. února 8:00 - 12:00  -
Pátek 23. února 8:00 - 12:00  -
Sobota 24. února 8:00 - 11:00  -


Známku na popelnici obdržíte při hotovostní platbě.
Od 26.2.2024 budou hotovostní platby probíhat již jen ve dnech pondělí a středa: od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. 
Poplatek je splatný nejpozději 28.2.2024.
Bez vylepené známky na popelnici pro rok 2024 popeláři popelnici od března nevyvezou (tj. na svoz 5.3.2024 musí být vylepena nová známka pro rok 2024).

Zaplatili jste již poplatek za odpady bezhotovostně a popelnice ve vaší nemovitosti zůstává stejná?
Občanům, kteří provedli úhradu poplatku za odpady bezhotovostně a NEDOCHÁZÍ v jejich nemovitosti ke změně velikosti popelnice, doručujeme známky na popelnice pro rok 2024 průběžně.
Pokud bude provedena úhrada poplatku do 28.2.2024 známku pro svoz 2024 Vám doručíme do nemovitosti.
Od úhrady poplatku s datem 29.2.2024 si již známku na popelnici musíte vyzvednout na Obecním úřadě Krhanice sami.

Zaplatili jste již poplatek za odpady bezhotovostně a popelnice ve vaší nemovitosti se bude měnit?
Občanům, kteří provedli úhradu poplatku za odpady bezhotovostně a DOCHÁZÍ v jejich nemovitosti ke změně velikosti popelnice budou nové známky pro rok 2024 doručovány s novou popelnicí.

Máte již uhrazen poplatek za odpady? Pak dojde k výměně popelnicové nádoby dle následujícího postupu.

POSTUP VÝMĚNY POPELNICE:
Výměna popelnic proběhne ve dvou etapách.
První etapa bude od úterý 20.2. do pátku 23.2.2024.
Druhá etapa proběhne od úterý 27.2. do pátku 1.3.2024.
Vždy bude zaslána SMS podle zařazení nemovitosti do příslušné etapy, a to den před svozem (v pondělí 19.2.2024 nebo v pondělí 26.2.2024).

Děkujeme za součinnost a spolupráci při výměně popelnic a přechodu na čtrnáctidenní svoz.

Aleš Papoušek, starostaZÁKLADNÍ INFORMACE - ROK 2024

Vážení občané, 
chtěli bychom Vás seznámit s následujícím:

PLATBA POPLATKU ZA ODPADY 2024
Od 15.1.2024 začínáme rozesílat dopisy s informacemi k platbám poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a pro nemovitosti s týdenním svozem i s informacemi k výměnám popelnicových nádob a s informacemi k přechodu na čtrnáctidenní svoz.

Výběr z obecně závazné vyhlášky obce Krhanice č. 11/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku za kalendářní rok 2024 bude 1 150 Kč.

Osvobození od poplatku:
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

  • nedosáhla věku 1 roku včetně roku dosažení dané věkové hranice v daném kalendářním roce,
  • je poplatník s pobytem na sídle ohlašovny,
  • je poplatník, který se celý daný kalendářní rok zdržuje v zahraničí.

Úleva z výše poplatku:

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

  • je ve věku 2–18 let (včetně roku dosažení dané věkové hranice v daném kalendářním roce), ve výši 300 Kč,
  • je ve věku 65 a více let (včetně roku dosažení dané věkové hranice v daném kalendářním roce), ve výši 300 Kč,
  • která je poživatelem invalidního důchodu nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, ve výši 300 Kč.

Změny ve vyhlášce oproti stavu roku 2022 a 2023

  • zvýšení sazby poplatku o 100 Kč na částku 1 150 Kč,
  • sjednocení částky úlev na částku 300 Kč pro osoby v kategoriích 2–18 let, 65 a více let a poživatel invalidního důchodu nebo držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • posunutí věkové hranice pro úlevy na věk 65 a více let.
  • splatnost poplatku: nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

 

Více informací k odpadům najdete v sekci Obecní úřad, podsekci Odpady.

Více informací k výši poplatku za odpady pro rok 2024, jeho splatnosti, ... najdete v sekci Obec, podsekci Vyhlášky, rok 2023).

 

SENIOR TAXI A REHABILITACE TAXI

V roce 2024 je pokračováno v poskytování služby Senior taxi a Rehabilitace taxi seniorům 65+ (dosažený věk 65 let v roce 2024).

Pravidla této služby jsou zveřejněna v sekci Důležité informace.

 

POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI KRHANICE NA POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRU V ROCE 2024

Pravidla pro pořízení kompostéru jsou zveřejněna v sekci Důležité informace.

 

POUKÁZKY K VÝVOZU JÍMEK PRO ROK 2024

Připomínáme možnost získat poukázky k vývozu jímek pro rok 2024. Můžete přijít osobně na Obecní úřad Krhanice, nebo zavolejte kdy přijdete a my vám poukázky připravíme.

 

Aleš Papoušek, starosta

 JAK ZJISTÍTE PLÁNOVANÉ VYPNUTÍ VAŠÍ NEMOVITOSTI OD ELEKTRICKÉHO PROUDU?

ODSTÁVKY ELEKTRICKÉHO PROUDU

Připomínáme občanům, že ČEZ Distribuce již delší dobu nezveřejňuje na sloupech elektrického vedení informace o odstávkách elektrického proudu. 

Kdy bude odstávka elektrického proudu se dozvíte:
1) na webových stránkách obce www.obeckrhanice.cz v sekci Důležité informace,
2) registrací v systému ČEZ Distribuce https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba .

Nyní je např. nejbližší odstávka ve Čt 16.2.2023, od 7:30 hod. Pokud v sekci Důležité informace rozkliknete oranžový banner Odstávka elektřiny, nabídne se vám přehled dotčených nemovitosti bez elektrického proudu.