podsekce Dokumenty dle 250/2000 Sb.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme:  

1. Dokumenty obce Krhanice

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout

Oznámení o vyvěšení

25.5.2017    

Rozpočet obce Krhanice 2019;

Rozpočet Fondu financování obnovy vodovodů 2019

2.1.2019    

Příloha č. 1 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2019

2.1.2019    

Příloha č. 2 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2019

2.1.2019    

Příloha č. 3 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2019

2.1.2019    

Střednědobý výhled Rozpočtu obce Krhanice 2018-2022

2.1.2019    

Rozpočtové opatření č. 1/2019

4.2.2019    

Rozpočtové opatření č. 2/2019

4.3.2019    

Rozpočtové opatření č. 3/2019

7.5.2019    

Rozpočtové opatření č. 4/2019

15.5.2019    

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krhanice

27.5.2019    

Závěrečný účet obce Krhanice 2018; Příloha č. 1a) , 1b) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

25.6.2019    

Rozpočtové opatření č. 5/2019

26.6.2019    

Rozpočtové opatření č. 6/2019

5.9.2019    
Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách

 

2. Dokumenty dobrovolných svazků obcí, jehož členem je obec Krhanice

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout
BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ 75120321  - -
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů 22.5.2019    
Návrh rozpočtu na rok 2020 25.9.2019    
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 25.9.2019    

Vyvěšeno elektronicky: www.Benebus.cz

Listinná podoba: Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  - 8.00-14.00 hod.
 xxx
Týnecko-svazek obcí, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 70568111   -
Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 19.3.2018    
Návrh Závěrečného účtu 2017 19.3.2018    
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů 2.1.2019    
Návrh Závěrečného účtu 2018; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření; Výkazy za rok 2018 5.3.2019    

Vyvěšeno elektronicky: www.regiontynecko.cz

Listinná podoba: Městský úřad Týnec nad Sázavou, kancelář finančního odboru, K Náklí 404, 257 41  Týnec nad Sázavou Úřední hodiny: pondělí 8:00-17:00, středa 8:00-17:00

 

3. Dokumenty příspěvkových organizací zřízených obcí Krhanice  

 

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout
Mateřská škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 150, 257 42 Krhanice, IČ: 75033445   - - -
Rozpočet na rok 2019 2.1.2019    
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 2.1.2019    
1. úprava rozpočtu 2019 1.3.2019    
Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách
 xxx
Základní škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 149, 257 42 Krhanice, IČ: 75033453      
Rozpočet na rok 2019 2.1.2019    
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022 2.1.2019    
1. úprava rozpočtu 2019 1.3.2019    
2. úprava rozpočtu 2019 26.6.2019    
Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách

 

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Krhanice (v přízemí), Krhanice č.p. 46, 257 42 Krhanice, a to  v úředních hodinách.  

 

krhanice_bottom.png