podsekce Dokumenty dle 250/2000 Sb.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme:  

1. Dokumenty obce Krhanice

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout

Oznámení o vyvěšení

25.5.2017    

Závěrečný účet obce Krhanice pro rok 2016

(Příloha č.1, č.2 , č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9)

3.7.2017    
Střednědobý výhled rozpočtu obce Krhanice 2017-2021 27.12.2017    
Rozpočet obce Krhanice 2018 27.12.2017    
Příloha č. 1 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2018 27.12.2017    
Příloha č. 2 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2018 27.12.2017    
Příloha č. 3 Rozpočtu obce Krhanice na rok 2018 27.12.2017    
Rozpočtové opatření č. 1/2018 10.1.2018    
Rozpočtové opatření č. 2/2018 15.1.2018    
Rozpočtové opatření č. 3/2018 23.2.2018    
Rozpočtové opatření č. 4/2018 6.3.2018    
Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách

 

2. Dokumenty dobrovolných svazků obcí, jehož členem je obec Krhanice

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout
BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ 75120321  - -
Zpráva o hospodaření za rok 2016 9.3.2017    
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 29.3.2017    
Oznámení o zveřejnění  20.4.2017    
Oznámení o zveřejnění 11.12.2017    
Schválený rozpočet 2018 12.12.2017    
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 12.12.2017    
Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 8.3.2018    
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 13.3.2018    

Vyvěšeno elektronicky:  úřední deska Města Benešov – úřední deska jiných subjektů: http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Listinná podoba: Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  - 8.00-14.00 hod.
 xxx
Týnecko-svazek obcí, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 70568111   -
Oznámení o zveřejnění 20.3.2017    
Oznámení o zveřejnění 9.8.2017    
Návrh Rozpočtu 2018 20.11.2017    
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 20.11.2017    
Návrh Závěrečného účtu 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání za 2017 19.3.2018    
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů 21.3.2018    

Vyvěšeno elektronicky: www.regiontynecko.cz

Listinná podoba: Městský úřad Týnec nad Sázavou, kancelář finančního odboru, K Náklí 404, 257 41  Týnec nad Sázavou Úřední hodiny: pondělí 8:00-17:00, středa 8:00-17:00

 

3. Dokumenty příspěvkových organizací zřízených obcí Krhanice  

 

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout
Mateřská škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 150, 257 42 Krhanice, IČ: 75033445   - - -
Rozpočet na rok 2018 20.12.2017    
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021 20.12.2017    
Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách
 xxx
Základní škola Krhanice, okres Benešov, Krhanice č.p. 149, 257 42 Krhanice, IČ: 75033453      
Rozpočet 2018 20.12.2017    
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021 20.12.2017    
Listinná podoba: Obecní úřad Krhanice (v přízemí), Krhanice 46, 257 42 Krhanice, v úředních hodinách

 

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Krhanice (v přízemí), Krhanice č.p. 46, 257 42 Krhanice, a to  v úředních hodinách.  

 

krhanice_bottom.png