Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Krhanice

2. Důvod a způsob založení

Obec Krhanice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obecní úřad Krhanice
Organizační složka: Obecní knihovna
Příspěvkové organizace: Mateřská škola Krhanice, Základní škola Krhanice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Krhanice
  Krhanice 46
  257 42 Krhanice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Krhanice
  Krhanice 46
  257 42 Krhanice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 317 702 121
  mobilní telefon: 733 120 090

 • 4.6 Adresa internetových stránek

  www.obeckrhanice.cz

 • 4.7 Adresa adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  en8aqes

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 320094309/0800

6. IČO

00232025

7. DIČ

CZ00232025

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12. Formuláře

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 •  Výroční zprávy ZDE