Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady > Všeobecné informace o odpadech...

Všeobecné informace o odpadech...

 

Druhy kontejnerů, stanoviště a další informace

STANOVIŠTĚ s odkazy do MAPY.CZ najdete v přiloženém souboru PDF 

ČERNÉ  A
ZELENÉ KONTEJNERY – NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
 
LZE UKLÁDAT: komunální odpad z domácností bez popelnic, nebo rekreačních objektů, který již nelze třídit. Popel lze také ukládat, ale musí být již chladný.
NELZE UKLÁDAT:   - nebezpečný odpad, elektroodpad, velký komunální odpad (např. matrace, skříňky, …). Tyto druhy odpadu jsou sváženy samostatnými svozy. - stavební odpad (např. suť, eternit, asfaltové lepenky,…). Likviduje každý sám na své vlastní náklady. 
PRO KOHO JE URČEN: rekreanti; občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice a nemají popelnici.

ŽLUTÝ KONTEJNER NA PLASTY A TETRAPAKOVÉ OBALY
Samolepka na box - plasty.jpgLZE UKLÁDAT: plasty, PET lahve a nápojové kartony.Samolepka na box - nápojové kartony (1).jpg
PRO KOHO JE URČEN: občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice; rekreanti.Samolepka na box - plasty - sešlápnout (1).jpg
PET lahve je nutné sešlapávat, aby tento odpad měl co nejmenší objem.
Také doporučujeme neházet pytle s plasty do kontejnerů plné, ale vysypat je do kontejneru. 

 

 
MODRÝ KONTEJNER NA PAPÍR
LZE UKLÁDAT: papírové odpady (časopisy, kartony, krabice apod.).Samolepka na box - papír (1).jpg
Doporučujeme papírové krabice a kartony trhat, rozkládat, nebo sešlapovat   aby tento odpad měl co nejmenší objem.
PRO KOHO JE URČEN: občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice; rekreanti. 

Samolepka na box - sklo (1).jpgBÍLÝ KONTEJNER (ZVON) NA BÍLÉ SKLO
LZE UKLÁDAT: lahve a sklenice z bílého skla a tabulové sklo.
PRO KOHO JE URČEN: občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice; rekreanti.

ZELENÝ KONTEJNER NA BAREVNÉ SKLO
LZE UKLÁDAT: Lahve a sklenice z barevného skla a barevné tabulové sklo.
PRO KOHO JE URČEN: občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice; rekreanti.
Bioodpad.jpgHNĚDÝ KONTEJNER NA BIOODPAD  1110 l, 770 l a 240 l
LZE UKLÁDAT: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
NA CO NENÍ URČEN: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
PRO KOHO JE URČEN: občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice; rekreanti.

MODRÝ VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER  
Zpravidla v březnu a dále říjnu/listopadu je možnost odkládat bioodpad do modrého velkoobjemového kontejneru umísťovaného na druhé návsi U Lípy, nebo u víceúčelového hřiště u základní školy. Kontejner je určen na listí, trávu, zbytky rostlin, keře pouze při zkrácení na délku max. 1 m, větve pouze při rozřezání na délku max. 1 m a do průměru 5 cm. Do kontejneru nesmí být vhazovány pařezy a větší kořenové systémy (například od lísky). V případě  většího množství větví ze zahrady je možné po dohodě zapůjčit štěpkovač s odborně způsobilou osobou - štěpkujeme na zahradě s účastí žadatele. Při menším množství větví se větve ze zahrady ukládají na dohodnuté místo. Túje a tisy neštěpkujeme. Kontakt: 733 120 090.Železný šrot - Hliník.jpegŽELEZNÝ ŠROT, HLINÍKOVÉ PLECHOVKY OD NÁPOJŮ
Bíle natřené železné popelnice na kov a šedá plastová popelnice s vrchním vhozem.
Potřebujete odevzdat železný šrot? Zavolejte na telefon: 733 120 090Oleje a tuky.jpgJEDLÉ OLEJE A TUKY
V přízemí na chodbě obecního úřadu je skříňka, ve které jsou volně k odběru 2 druhy nádob. Do této skříňky se také odkládají nádoby s použitým olejem a tuky.

 

Kontejner na textil.jpgKONTEJNER NA TEXTIL
LZE UKLÁDAT: Oblečení, obuv, bytový textil, ložní prádlo a záclony. Textil se vhazuje v igelitových taškách či jiných obalech. 


Kontejner na elektrozařízení.jpgČERVENÝ KONTEJNER NA ZPĚTNÝ ODBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIÍ
LZE UKLÁDAT: Drobná elektrozařízení a baterie.
NELZE UKLÁDAT: Zářivky, televize a monitory, jedná se o nebezpečný odpad řešený samostatnými svozy nebezpečného odpadu.


DODATEČNÉ INFORMACE K ODPADŮM
UPOZORNĚNÍ: Veškeré kontejnery nejsou určeny pro odpad vzniklý podnikatelskou činností fyzických a právnických osob!
PODNIKATELÉ – ŽIVNOSTNÍCI A FIRMY musí likvidovat odpad vzniklý svojí podnikatelskou činností prostřednictvím oprávněné osoby na základě uzavřené smlouvy, podle jednotlivého druhu odpadu, který produkuje (tříděný, komunální, nebezpečný atd.)! Porušení povinnosti při nakládání s odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona o přestupcích a zákona o odpadech.