Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady > Přehled odpadového hospodářství obce

Přehled odpadového hospodářství obceROK 2023 

PŘEHLED ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2023
Odpadové hospodářství obce Krhanice zahrnuje sběr a likvidaci směsného komunálního odpadu a velkoobjemového směsného komunálního odpadu, tříděných odpadů, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, bioodpadu a textilu.
Směsný komunální odpad z domácností se shromažďoval v popelnicích o objemu 80 litrů, 120 litrů, 240 litrů a kontejnerech o objemu 1100 litrů s četností svozu týdenní, čtrnáctidenní a kombinovaný. Na vybraných stanovištích pro občany bez popelnice a pro majitele rekreačních objektů byly kontejnery o objemu 1100 litrů.
Svoz velkoobjemového směsného komunálního odpadu z domácností a rekreačních objektů se uskutečnil dvakrát ročně, a to v měsíci dubnu a říjnu.
Svoz tříděného odpadu (plasty, kartóny od nápojů, papír, sklo, jedlé oleje a tuky, hliníkové nápojové plechovky, železo a elektroodpad) probíhal průběžně.
Svoz nebezpečného odpadu se uskutečnil v květnu a v září 2023.
Bioodpad v hnědých kontejnerech se svážel v měsících duben až listopad. V březnu a dále v listopadu byl přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad.
Textil svážela Diakonie Broumov, sociální družstvo.
Odvoz odpadů zajišťují Technické služby Benešov. Část bioodpadu (z velkoobjemového kontejneru) se vozí do kompostárny Želivec.
Technické služby Benešov spolupracují zejména se společností EKO-KOM, která se zabývá systémem sběru a recyklace zejména tříděných odpadů.
Informování o svozech odpadů, o stanovištích, o druzích odpadu: informační SMS, web obce a vývěsky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si obec Krhanice vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL.
Jakým rozsahem v roce 2023 naše obec Krhanice (tedy naši občané) přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvíte z environmentálního certifikátu:
Certifikát 2023.jpg
Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Z certifikátu vyplývá, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 5,53 MWh elektřiny, 398,89 litrů ropy, 213,87 m3 vody a 1,27 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 1,75 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 21,48 kg.
Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

 

PŘEHLED MNOŽSTVÍ ODPADŮ A NÁKLADŮ NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Množství tříděného odpadu a náklady na tříděný odpad:
Tříděný odpad.jpg

Množství směsného komunálního odpadu a náklady na směsný komunální odpad:
Komunální odpad 2023.jpg
Příjmy z provozu systému odpadového hospodářství:
Příjmy 2023.jpg

Množství směsného komunálního odpadu v kilogramech na 1 obyvatele:
Přepočet na 1 obyvatele.jpg


ROK 2022 
Odpadové hospodářství obce Krhanice zahrnuje sběr a likvidaci směsného komunálního odpadu a velkoobjemového směsného komunálního odpadu, tříděných odpadů, nebezpečného odpadu, bioodpadu a textilu.

Směsný komunální odpad z domácností se shromažďuje v popelnicích o objemu 80 litrů, 120 litrů a 240 litrů s četností svozu týdenní, čtrnáctidenní a kombinovaný. Na vybraných stanovištích pro občany bez popelnice a pro majitele rekreačních objektů jsou kontejnery o objemu 1100 litrů.

Velkoobjemový směsný komunální odpad se sváží 2x ročně v měsících duben a říjen ve vybraných lokalitách obce Krhanice a Prosečnice.

Tříděný odpad jsou plasty, kartóny od nápojů, papír, sklo, jedlé oleje a tuky, hliníkové nápojové plechovky a železo.

Nebezpečný odpad se sváží 2x ročně, zpravidla v květnu a v září.

Bioodpad se sváží v měsících březen až listopad. Zpravidla v březnu a dále říjnu/listopadu je možnost odkládat bioodpad do velkoobjemového kontejneru umísťovaného na druhé návsi U Lípy, nebo u víceúčelového hřiště u základní školy.

Textil: Kontejner na textil je umístěný na stanovišti u víceúčelového hřiště u základní školy vedle kontejnerů na bioodpad. Patří sem: oblečení, obuv, bytový textil, ložní prádlo a záclony. Textil se vhazuje v igelitových taškách či jiných obalech. Textil sváží Diakonie Broumov, sociální družstvo.

Odvoz odpadů zajišťují Technické služby Benešov. Ty také podle druhů komodit zajištují dotřídění odpadů na „dotřiďovací lince“. Bioodpad se vozí na bio-skládku do Votic. Část bioodpadu (z velkoobjemového kontejneru) se vozí do kompostárny Želivec.

Technické služby Benešov spolupracují zejména se společností EKO-KOM, která se zabývá systémem sběru a recyklace zejména tříděných odpadů.

Informování o svozech: informační SMS, web obce a vývěsky. 

STANOVIŠTĚ PRO ODPADY A POČTY NÁDOB ZA ROK 2022 JSOU V PŘÍLOZE: ZDE 

Množství tříděného odpadu: 

Komodita Množství v tunách
Papír a lepenka 20,993
Sklo (bílé i barevné) 17,473
Plasty 23,605
Železo 9,553
Jedlé tuky a oleje 0,14
Hliník 0,143
Biologicky rozložitelný odpad 92,14
Nebezpečný odpad 1,27Množství směsného komunálního odpadu: 

Komodita Množství v tunách
Směsný komunální odpad 156,78
Velkoobjemový odpad 21,82


Náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu: 

Druh odpadu
Papír a lepenky 192 162
Sklo 16 370
Plasty 272 754
Železo 2 236
Biologicky rozložitelný odpad 158 838
Nebezpečný odpad 28 329

 
Náklady na svoz komunálního odpadu: 

Druh odpadu
Směsný komunální odpad 733 765
Velkoobjemový odpad 151 216


Příjmy z provozu systému odpadového hospodářství:

Druh příjmu
Odměna za vytříděný odpad od firmy EKO-KOM 211 167
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1 160 423
Příjmy ze sběru druhotných surovin 35 822


Cena za uložení jedné tuny odpadu na skládce:

Druh odpadu
Směsný komunální odpad 2140
Velkoobjemový odpad 2 600


Množství směsného komunálního odpadu v kilogramech na 1 obyvatele: 

Celkové množství směsného komunálního odpadu 178 600 kg
Počet obyvatel k 31.12.2022 1161
Množství směsného komunálního odpadu v kilogramech/1 obyvatel 153,83 kg
ROK 2021 
Odpadové hospodářství obce Krhanice zahrnuje sběr a likvidaci směsného komunálního odpadu, tříděných odpadů a nebezpečného odpadu.

- Směsný komunální odpad z domácností se shromažďuje v popelnicích o objemu 80 litrů, nebo 120 litrů s četnosti svozu týdenní, čtrnác
tidenní a kombinovaný. Na vybraných stanovištích pro občany bez popelnice a pro majitele rekreačních objektů jsou kontejnery o objemu 1100 litrů.
- Tříděný odpad jsou plasty, kartóny od nápojů, papír, sklo, jedlé oleje a tuky, hli
níkové nápojové plechovky a železo.
- Nebezpečný odpad se sváží 2x ročně, zpravidla v květnu a v září.
- Bioodpad se sváží v měsících březen až listopad. Zpravidla v březnu je možnost odkládat bioodpad do velkoobjemového kontejneru umístěného na druhé návsi U Lípy.
- Velkoobjemový odpad se sváží 2x ročně v měsících duben a říjen ve vybraných lokalitách obce Krhanice a v obci Prosečnice.
- Stavební suť si každý odváží na řízené skládky nebo do sběren na vlastní náklady.

Přesné termíny svozu časově předem neurčených druhé odpadu se sdělujíc pomocí informačních SMS, ve vývěskách a na webu obce.

Odvoz odpadů zajišťují Technické služby Benešov. Ty také podle druhů komodit zajištují dotřídění odpadu na „dotřiďovací lince“. Bioodpad se vozí na bioplynku. Část bioodpadu (z velkoobjemového kontejneru) se vozí do kompostárny Želivec. Technické služby Benešov spolupracující se společností EKO-KOM, která se zabývá systéme sběru a recyklace obalových odpadů.


Stanoviště pro odpady jsou následující:
* u hasičské zbrojnice: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, sklo, kovy, hliníkové  plechovky) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů
* u brodu v Kozí ulici: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, bioodpad) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů
* u základní školy: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, sklo, kovy, hliníkové  plechovky) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů
* u víceúčelového hřiště: bioodpad
* u Hodkova: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, sklo) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů
* u Kadeřábků (pod rekreační oblastí Sádek): tříděný odpad (bioodpad)
* u Vernera (na Starém hřišti): tříděný odpad (bioodpad)
* na Rafandě: tříděný odpad (bioodpad)
* obecní úřad: tříděný odpad (jedlé oleje a tuky)
* Prosečnice: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, sklo, kovy, hliníkové  plechovky) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů


Množství kontejnerů na stanovištích:
* u hasičské zbrojnice: papír 6 ks, barevné sklo 1 ks, bílé sklo 1 ks, plasty 7 ks, komunální odpad 4 ks, bioodpad 0 ks
* u brodu v Kozí ulici: papír 1 ks, plasty 2 ks, komunální odpad 2 ks, bioodpad 3 ks
* u základní školy: papír 3 ks, barevné sklo 1 ks, bílé sklo 1 ks, plasty 4 ks, komunální odpad 1 ks
* u víceúčelového hřiště: 8 ks
* u Hodkova: papír 2 ks, barevné sklo 1 ks, bílé sklo 1 ks, plasty 3 ks, komunální odpad 1 ks
* u Kadeřábků (pod rekreační oblastí Sádek) : bioodpad 3 ks
* u Vernera (na Starém hřišti) : bioodpad 3 ks
* na Rafandě: bioodpad 3 ks
* Prosečnice: papír 1 ks, barevné sklo 1 ks, bílé sklo 1 ks, plasty 3 ks, komunální odpad 1 ks, bioodpad 2 ks


Množství tříděného odpadu za rok 2021:
- papír: 16,146 t
- sklo: 23,84 t
- plasty: 21,346 t
- bioodpad: 108,74 t
- jedlé oleje a tuky: 0,14 t
- hliník: 0,153 t

Množství směsného komunálního odpadu za rok 2021:
- směsný komunální odpad: 192,845 t
- objemný odpad: 13,06 t

Náklady na odpadové hospodářství obce (včetně DPH) za rok 2021:
* tříděný odpad celkem: 403 676 Kč
  - papír: 133 229 Kč
  - plast: 237 998 Kč
  - sklo: 31 481 Kč
  - kovy: 968 Kč
  - bioodpad: 95 166 Kč
 - nebezpečný odpad: 17 421 Kč
- velkoobjemový odpad: 161 257 Kč
* směsný komunální odpad: 678 135 Kč
Celkem náklady: 1 355 655 Kč

Příjmy na provoz systému odpadového hospodářství za rok 2021:
* poplatek od občanů: 529 001 Kč
* poplatek od rekreantů: 220 800 Kč
* prodej druhotných surovin: 11 380 Kč
Celkem: 761 181 Kč

Odměna za sběr tříděného odpadu od EKO-KOM za rok 2021:

Celkem: 196 547 Kč