Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady > Přehled odpadového hospodářství obce

Přehled odpadového hospodářství obce

ROK 2022
Připravujeme


ROK 2021 
Odpadové hospodářství obce Krhanice zahrnuje sběr a likvidaci směsného komunálního odpadu, tříděných odpadů a nebezpečného odpadu.

- Směsný komunální odpad z domácností se shromažďuje v popelnicích o objemu 80 litrů, nebo 120 litrů s četnosti svozu týdenní, čtrnác
tidenní a kombinovaný. Na vybraných stanovištích pro občany bez popelnice a pro majitele rekreačních objektů jsou kontejnery o objemu 1100 litrů.
- Tříděný odpad jsou plasty, kartóny od nápojů, papír, sklo, jedlé oleje a tuky, hli
níkové nápojové plechovky a železo.
- Nebezpečný odpad se sváží 2x ročně, zpravidla v květnu a v září.
- Bioodpad se sváží v měsících březen až listopad. Zpravidla v březnu je možnost odkládat bioodpad do velkoobjemového kontejneru umístěného na druhé návsi U Lípy.
- Velkoobjemový odpad se sváží 2x ročně v měsících duben a říjen ve vybraných lokalitách obce Krhanice a v obci Prosečnice.
- Stavební suť si každý odváží na řízené skládky nebo do sběren na vlastní náklady.

Přesné termíny svozu časově předem neurčených druhé odpadu se sdělujíc pomocí informačních SMS, ve vývěskách a na webu obce.

Odvoz odpadů zajišťují Technické služby Benešov. Ty také podle druhů komodit zajištují dotřídění odpadu na „dotřiďovací lince“. Bioodpad se vozí na bioplynku. Část bioodpadu (z velkoobjemového kontejneru) se vozí do kompostárny Želivec. Technické služby Benešov spolupracující se společností EKO-KOM, která se zabývá systéme sběru a recyklace obalových odpadů.


Stanoviště pro odpady jsou následující:
* u hasičské zbrojnice: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, sklo, kovy, hliníkové  plechovky) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů
* u brodu v Kozí ulici: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, bioodpad) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů
* u základní školy: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, sklo, kovy, hliníkové  plechovky) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů
* u víceúčelového hřiště: bioodpad
* u Hodkova: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, sklo) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů
* u Kadeřábků (pod rekreační oblastí Sádek): tříděný odpad (bioodpad)
* u Vernera (na Starém hřišti): tříděný odpad (bioodpad)
* na Rafandě: tříděný odpad (bioodpad)
* obecní úřad: tříděný odpad (jedlé oleje a tuky)
* Prosečnice: tříděný odpad (plasty-včetně kartonů od nápojů, papíry, sklo, kovy, hliníkové  plechovky) a směsný komunální odpad pro občany bez popelnic a majitele rekreačních objektů


Množství kontejnerů na stanovištích:
* u hasičské zbrojnice: papír 6 ks, barevné sklo 1 ks, bílé sklo 1 ks, plasty 7 ks, komunální odpad 4 ks, bioodpad 0 ks
* u brodu v Kozí ulici: papír 1 ks, plasty 2 ks, komunální odpad 2 ks, bioodpad 3 ks
* u základní školy: papír 3 ks, barevné sklo 1 ks, bílé sklo 1 ks, plasty 4 ks, komunální odpad 1 ks
* u víceúčelového hřiště: 8 ks
* u Hodkova: papír 2 ks, barevné sklo 1 ks, bílé sklo 1 ks, plasty 3 ks, komunální odpad 1 ks
* u Kadeřábků (pod rekreační oblastí Sádek) : bioodpad 3 ks
* u Vernera (na Starém hřišti) : bioodpad 3 ks
* na Rafandě: bioodpad 3 ks
* Prosečnice: papír 1 ks, barevné sklo 1 ks, bílé sklo 1 ks, plasty 3 ks, komunální odpad 1 ks, bioodpad 2 ks


Množství tříděného odpadu za rok 2021:
- papír: 16,146 t
- sklo: 23,84 t
- plasty: 21,346 t
- bioodpad: 108,74 t
- jedlé oleje a tuky: 0,14 t
- hliník: 0,153 t

Množství směsného komunálního odpadu za rok 2021:
- směsný komunální odpad: 192,845 t
- objemný odpad: 13,06 t

Náklady na odpadové hospodářství obce (včetně DPH) za rok 2021:
* tříděný odpad celkem: 403 676 Kč
  - papír: 133 229 Kč
  - plast: 237 998 Kč
  - sklo: 31 481 Kč
  - kovy: 968 Kč
  - bioodpad: 95 166 Kč
 - nebezpečný odpad: 17 421 Kč
- velkoobjemový odpad: 161 257 Kč
* směsný komunální odpad: 678 135 Kč
Celkem náklady: 1 355 655 Kč

Příjmy na provoz systému odpadového hospodářství za rok 2021:
* poplatek od občanů: 529 001 Kč
* poplatek od rekreantů: 220 800 Kč
* prodej druhotných surovin: 11 380 Kč
Celkem: 761 181 Kč

Odměna za sběr tříděného odpadu od EKO-KOM za rok 2021:

Celkem: 196 547 Kč