Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Pracujeme, ....

Pracujeme, ... a další12.týden - od 20.3.2023 do 26.3.2023:
- týden prodeje známek na popelnice
- výměna popelnic občanům při změně četnosti nebo objemu popelnice
- štěpkování větví
- přistavení modrého velkoobjemového kontejneru na zahradní bioodpad11.týden - od 13.3.2023 do 19.3.2023:
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- pokračování rekonstrukce návsi a okolních chodníků
- prořezávání a kácení stromů odbornou firmou
- úklid obce
- zastupitelstvo obce


10.týden - od 6.3.2023 do 12.3.2023:
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- řešení průjezdu nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun přes obec Krhanice
- jednání s  řemeslníkem o rekonstrukci podest a ploch před obchodem
- řešení nové kuchyňky do klubovny zázemí víceúčelového hřiště


9.týden - od 27.2.2023 do 5.3.2023:
- jednání Stavební komise
- úklid na hřbitově
- výměna popelnic občanům a roznos známek
- řešení zakrytí pískoviště na dětském hřišti u základní školy
- řešení průjezdu nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun přes obec Krhanice


8.týden - od 20.2.2023 do 26.2.2023:
- umístění nového kontejneru na zpětný odběr drobného elektrozařízení a baterií na stanovišti u víceúčelového hřiště
- oprava děr v místních komunikacích zimní asfaltovou směsí
- výměna popelnic občanům a roznos známek
- údržba prostranství pod Gabčíkovem
- jednání s Altstaedter Investmensts o odkupu části pozemku s komunikací v Prosečnici
- zimní údržba


7.týden - od 13.2.2023 do 19.2.2023:
- úklid obce
- prořezávky větví a náletů
- výměna popelnic občanům a roznos známek
- výměna nevyhovujících sloupů CETIN


6.týden - od 6.2.2023 do 12.2.2023: 
- úklid mezi Krhanicemi a Prosečnicí
- jednání s JSDHO Krhanice (zásahová jednotka hasičů) o novém zásahovém dopravním automobilu
- rozeslání anket o odpadech a o osvětlení domácnostem 
- účast na přednášce Systém odpadového hospodářství 
- výměna nevyhovujících sloupů CETIN
- prořezávky větví


5.týden - od 30.1.2023 do 5.2.2023: 
- jednání o odběru odpadních elektrozařízení do stacionárního kontejneru
- zimní údržba
- jednání Stavební komise 
- prořezávky náletů


4.týden – od 23.1.2023 do 29.1.2023: 
- odstranění náletových dřevin pod telefonním vedením 
- jednání Kulturní komise - plánování činnosti komise v roce 2023
- příprava a realizace 2.kola voleb prezidenta republiky


3.týden – od 16.1.2023 do 22.1.2023: 
- zimní údržba 
- jednání na Správě železnic o možnosti realizace chodníku na nádraží 
- jednání o rekonstrukci komunikace k elektrárně
- jednání Týnecko - svazek obcí
- jednání k odpadovému hospodářství obce Krhanice a jeho výhledu do dalších let
- úklid kolem hlavní silnice Krhanice - Prosečnice
 


2.týden - od 9.1.2023 do 15.1.2023: 
- úklid kolem místních komunikací a na veřejných prostranstvích 
- jednání o informačním systému InfoKanál
- jednání s CETIM o výměně a odstraňování sloupů v obci Krhanice 


1.týden - od 2.1.2023 do 8.1.2023: 
- Kompletace volebních lístků a roznos obálek - volby Prezidenta České republiky. 
- Oslovení seniorů a zahájení výdeje průkazek na Senior taxi a rehabilitace taxi.
- Proběhlo jednání Stavební komise - řešení drobných stavebních akcí, rekonstrukce návsi, plán jednání na rok 2023.  
- Odinstalace vánočního osvětlení v obci Krhanice a Prosečnice. 


52.týden - od 26.12.2022 do 1.1.2023: 
- Úklid v obci.
- Posyp komunikace do Svatovic kamenivem.


51.týden - od 19.12.2022 do 25.12.2022: 
- Doplňování zimního posypu.
- Zimní údržba chodníků a komunikací.
- Jednání o snižování nákladů za elektrickou energii za veřejné osvětlení. 
- Proběhlo jednání Zastupitelstva obce Krhanice.50.týden - od 12.12.2022 do 18.12.2022: 
- Odklizení sněhu.
- Úklid skládky v Prosečnici u řeky.
- Jednání o možnostech fotovoltaiky a tepelného čerpadla z dotací pro objekty klubovny víceúčelového hřiště, mateřské školy a obecního úřadu.
- Jednání o doplnění lamp veřejného osvětlení v průchodu v lokalitě Na vlčím důle.
- Sběr a zpracování dat od chovatelů ptactva kvůli výskytu ptačí chřipky v regionu. 
- Předání sbírky pro Dětské oddělení nemocnice v Benešově.


49.týden - od 5.12.2022 do 11.12.2022: 
- V obci se provádí úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Práce na dokončení přípravy rozpočtu obce na rok 2023. 
- Jednání o dotaci na výměnu stávajícího osvětlení za LED.
- Jednání s Lesy ČR v terénu o skládkách a vyhlídce na Panské skále.
- Zveřejněny návrhy Rozpočtu pro rok 2023 pro obec Krhanice, Mateřskou školu a Základní školu Krhanice.
- Zveřejněny návrhy Střednědobého výhledu rozpočtu pro obec Krhanice, Mateřskou školu a Základní školu Krhanice.
- Připravuje se akce Vánoční čtení a Vánoční dílna na 12.12.2022 (obecní knihovna a zasedací místnost obecního úřadu).
- Oprava děr v místních komunikacích asfaltováním.


48.týden - od 28.11.2022 do 4.12.2022: 
- V obci se provádí hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Zazimování křovinořezů a sekačky. Příprava techniky k zimní údržbě.
- Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Krhanice za rok 2022 ze strany Středočeského kraje, odboru kontroly.
- Jednání s ředitel Lesy ČR, lesní závod Konopiště o skládkách a vyhlídce na Panské skále.
- Pokračovaní v pracích na přípravě rozpočtu obce na rok 2023. 
- Proběhlo jednání Komise pro sestavení rozpočtu obce na rok 2023 – 2.sezení.
- Ukončen svoz bioodpadů – kontejnery odvezeny na deponii.
- Ošetření vybraných stromů odbornou firmou v rámci obce Krhanice - u polní cesty za vysílačem, na hřbitově, u hřiště.


47.týden - od 21.11.2022 do 27.11.2022: 
- V obci se provádí hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Příprava posypu na zimní údržbu v obci
- Jednání s projektanty - přístavba jazykové učebny a tělocvičny k základní škole
- Pokračovaní v pracích na přípravě rozpočtu obce na rok 2023. 
- Proběhlo jednání Komise pro sestavení rozpočtu obce na rok 2023 – 1.sezení.
- Proběhlo rozsvícení vánočního stromu.
- Zahájena sbírka pro Dětské oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, kdy bude výtěžek určen na nákup pastelek, omalovánek, dětských obrázků, … Sbírka pokračuje na obecním úřadě do 12.12.2022.46.týden - od 14.11.2022 do 20.11.2022: 
- V obci se provádí hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Opravena poškozená autobusová zastávka v Krhanicích (pojistné plnění).
- K památníku 17.listopadu byla položena květina a zapálena svíčka.


45.týden - od 7.11.2022 do 13.11.2022: 
- V obci se provádí sekání, hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Proběhlo jednání Zastupitelstva obce Krhanice.
- Jednání Komise pro obnovu a rozvoj obce - drobné projekty na rok 2023.


44.týden - od 31.10.2022 do 6.11.2022: 
- V obci se provádí sekání, hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Proběhlo pracovní jednání Stavební komise.
- Získali jsme dotaci na rekonstrukci památníku rudoarmějců na hřbitově.
- Obdrželi jsme zásahový komplet pro člena zásahové jednotky hasičů a další vybavení (např. hadice, ...). 
- Proběhla likvidace černé skládky vedle hřbitova. 


43.týden - od 24.10.2022 do 30.10.2022
- V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce.
- Probíhá podzimní kolečko svozu velkoobjemového odpadu od občanů.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Byl proveden kompletní úklid hřbitova.
- Položení věnce k památníku obětem 1. světové války a položení květiny k pomníku 100. let výročí založení republiky u základní školy.


42.týden - od 17.10.2022 do 23.10.2022: 
- V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce.
- Probíhá podzimní kolečko svozu velkoobjemového odpadu od občanů.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Proběhlo ustavující Zastupitelstvo obce Krhanice.
- Zahájení prací na přípravě rozpočtu obce na rok 2023.
- Jednání o dotaci na výměnu sodíkového veřejného osvětlení za LED osvětlení.
- Zahájení rekonstrukce místní komunikace Na Starém hřišti.
- Rekonstrukce vodovodního řadu před obchodem.
- Umístění nových kontejnerů na směsné sklo Na Rafandě a Na Starém hřišti v Krhanicích.


41.týden - od 10.10.2022 do 16.10.2022: 
- V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce.
- Probíhá podzimní kolečko svozu velkoobjemového odpadu od občanů.
- Sezení Kulturní komise - příprava kulturních akcí listopad a prosinec 2022, příprava plánu kulturních akcí na rok 2023.
- Dvoudenní odborné školení strojníků zásahové jednotky hasičů JSDHO Krhanice. Všech pět účastníků při závěrečných zkouškách uspělo. Blahopřejeme.
- Podání žádosti o dotaci na odbornou přípravu, zásahy, vybavení a opravy zásahové jednotky hasičů JSDHO Krhanice.
- Vysázení borovice Watereri za autobusovou zastávku v Prosečnici. Tato borovice bude sloužit také jako vánoční stromek pro Prosečnici.
- Realizace plné čáry na silnici II/106 od hlavní křižovatky u viaduktu směrem na Prosečnici.
- Zahájení vytyčování hranic pozemků od parku nad obecním úřadem po ceduli konec obce Krhanice. Vytýčení je základem pro zadání projektové dokumentace na chodník.
- Oprava asfaltem na komunikaci Pod Sádkem k lomu.
- Sezení Komise pro obnovu a rozvoj obce - příprava akcí na rok 2023 a příprava podkladů pro rozpočet obce na rok 2023.
- Výměna a doplnění kontejnerů na bioodpad (4 x 1100 litrů) u silnice Pod Sádkem k lomu.


40.týden - od 3.10.2022 do 9.10.2022: 
- V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce.
- Probíhá podzimní kolečko svozu velkoobjemového odpadu od občanů.
- Jednání o možnostech dotace na tělocvičnu.
- Posekaný celý hřbitov včetně uliček.
- Připravujeme dotaci pro naši zásahovou jednotku hasičů za provedené zásahy mimo katastr.
- Řešení dotačního titulu IROP a jeho použitelnost na budování chodníků v Krhanicích.
- Stavební komise - práce v terénu spojená s místními šetřeními; seznámení se s pracemi na rekonstrukci návsi u obchodu.
- Vstoupili jsme do jednání s poskytovatelem služby Senior Taxi a Rehabilitace taxi.


39.týden - od 26.9.2022 do 2.10.2022:
- V obci se provádí sekaní a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.