Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Pracujeme

Pracujeme

/Zařadili jsme novou rubriku, kde se dočtete, co se dělá,.../
 

2.11.2022: Proběhlo pracovní jednání Stavební komise.
2.11.2022: Získali jsme dotaci na rekonstrukci památníku rudoarmějců na hřbitově.
1.11.2022: Obdrželi jsme zásahový komplet pro člena zásahové jednotky hasičů a další vybavení (např. hadice, ...).
44. týden - od 31.10.2022:  V obci se provádí sekání, hrabání listí a úklidové práce. Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy. Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu. 

25.10.2022: Byl proveden kompletní úklid hřbitova.  
43. týden - od 24.10.2022:
  V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce. Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy. Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.

21.10.2022: Jednání o dotaci na výměnu sodíkového veřejného osvětlení za LED osvětlení
19.10.2022: Zahájení rekonstrukce místní komunikace Na Starém hřišti    
18.10.2022 - 19.10.2022: Rekonstrukce vodovodního řadu před obchodem.
17.10.2022:
Umístění nových kontejnerů na směsné sklo Na Rafandě a Na Starém hřišti v Krhanicích.
42. týden - od 17.10.2022:
  V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce. Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy. Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.

16.10.2022: Sezení Kulturní komise
14. - 15.10.2022:
Zajistili jsme dvoudenní odborné školení strojníků zásahové jednotky hasičů JSDHO Krhanice. Všech pět účastníků při závěrečných zkouškách uspělo. Blahopřejeme.
14.10.2022:
Podání žádosti o dotaci na odbornou přípravu, zásahy, vybavení a opravy zásahové jednotky hasičů JSDHO Krhanice
13.10.2022: Vysázení borovice Watereri za autobusovou zastávku v Prosečnici. Tato borovice bude sloužit také jako vánoční stromek pro Prosečnici.
12.10.2022: Realizace plné čáry na silnici II/106 od hlavní křižovatky u viaduktu směrem na Prosečnici.
12.10.2022: Zahájení vytyčování hranic pozemků od parku nad obecním úřadem po ceduli konec obce Krhanice. Vytýčení je základem pro zadání projektové dokumentace na chodník.
11.10.2022:
Oprava asfaltem na komunikaci Pod Sádkem k lomu.
10.10.2022: Sezení Komise pro obnovu a rozvoj obce.
10.10.2022: Výměna a doplnění kontejnerů na bioodpad (4 x 1100 litrů) u silnice Pod Sádkem k lomu
41.týden - od 10.10.2022: V obci se provádí sekaní, hrabaní listí a úklidové práce. Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy. Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu. Příprava na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Krhanice.

9.10.2022: Jednání o možnostech dotace na tělocvičnu.
7.10.2022:
Posekaný celý hřbitov včetně uliček.
7.10.2022:
Připravujeme dotaci pro naši zásahovou jednotku hasičů za provedené zásahy mimo katastr.
6.10.2022: Řešení dotačního titulu IROP a jeho použitelnost na budování chodníků v Krhanicích. 
5.10.2022: Stavební komise - práce v terénu spojená s místními šetřeními; seznámení se s pracemi na rekonstrukci návsi u obchodu. 
5.10.2022:
Vstoupili jsme do jednání s poskytovatelem služby Senior Taxi a Rehabilitace taxi.

40.týden - od  3.10.2022: V obci se provádí sekaní a úklidové práce. Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy. Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.

27.9.2022: Místní šetření s mistrem kamenickým u zvoničky. Zhodnocení stavu zvoničky, zhodnocení možnosti přesunu.
39.týden - od 26.9.2022: V obci se provádí sekaní a úklidové práce. Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy. Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.