Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pracujeme, ....

Pracujeme, ... a další 

 

38.týden - od 18.9.2023 do 24.9.2023:

- úklid v obci 
- sekání trávy 


37.týden - od 11.9.2023 do 17.9.2023:
- úklid v obci 
- sekání trávy 
- zalévání 
- oprava schodů a podesty před obchodem 
- oprava štěpkovače 
- jednání stavební komise  

 


36.týden - od 4.9.2023 do 10.9.2023:
- úklid v obci 
- sekání trávy 
- zalévání 
- úklid na hřbitově 
- stříhání živých plotů 
- dokončení převodu auta pro zásahovou jednotku hasičů 
- vítání nových občánků Krhanic 

 


35.týden - od 28.8.2023 do 3.9.2023:
- úklid v obci 
- sekání trávy 
- zalévání 
- instalace zarážky za kontejnery na Rafandě 
- oprava podesty autobusové zastávky u vlakového nádraží 
- stříhání živých plotů

 


34.týden - od 21.8.2023 do 27.8.2023:
- úklid v obci 
- sekání trávy 
- zalévání, odstraňování plevele 
- oprava propadlé dešťové kanalizace v Dlážděnce 
- instalace síťoviny na pískoviště na dětském hřišti u víceúčelového hřiště 
- výměna písku v pískovišti na dětském hřišti u víceúčelového hřiště 
 


33.týden - od 14.8.2023 do 20.8.2023:
- úklid v obci 
- sekání trávy 
- zhotovování zábradlí u podest a schodů před obchodem 
- zhotovení propustku pro bezejmenný potok se vtokem do Gabčíkova 
- zalévání  

 


32.týden - od 7.8.2023 do 13.8.2023:
- úklid v obci 
- odbagrování nánosů v příkopu u hlavní silnice s chodníkem 
- odbagrování nánosů v přítoku nádrže u vodníka u Dlážděnky 
- odvoz štěpkovače Lasky do servisu 
- výměna 770 litrových kontejnerů na bioodpad za nově zakoupených o objemu 1110 litrů 
- instalace nového odpadkového koše u lesa za statkem, starý byl ukraden 
- zhotovování zábradlí u podest a schodů před obchodem 


31.týden - od 31.7.2023 do 6.8.2023:
- úklid v obci 
- sekání trávy 
- dokončovací práce na dešťové kanalizaci k železničnímu viaduktu 
- natírání vývěsky na návsi u obchodu 
- položení kabelů pro dvě lampy veřejného osvětlení na Vlčím důle 
- zhotovení odvodňovacího žlabu z panelů v chatové oblasti Sádek 
- rekonstrukce nezpevněné komunikace Na žlabech 
- likvidace černé skládky u lesa za statkem 
- zhotovení zpevněné plochy ze zatravňovacích dlaždic na dětském hřišti vedle víceúčelového hřiště u základní školy 
- zatrubnění části příkopu vedle komunikace pod chatovou oblastí Sádek 
- podání žádosti na dotaci rekonstrukce veřejného osvětlení

 30.týden - od 24.7.2023 do 30.7.2023:
- úklid v obci
- sekání trávy 
- zalévání 
- doplnění kontejnerů na tříděný odpad v Krhanicích a Prosečnici 
- napojování nemovitostí u hlavní silnice k viaduktu na dešťovou kanalizaci 
- práce na dotaci rekonstrukce veřejného osvětlení 
- oprava doskočiště v areálu základní školy 
- odstranění nátěrů z vývěsky na návsi u obchodu


29.týden - od 17.7.2023 do 23.7.2023:
- úklid v obci
- sekání trávy, údržba zeleně
- zalévání 
- oprava střechy na budově základní školy 
- sekání a údržba hřbitova 
- asfaltování děr v obci Krhanice 
- asfaltování podesty pro kontejnery na tříděný odpad u brodu v Kozině v Krhanicích 
- doplnění kontejneru na směsný odpad v Kozí ulici v Krhanicích 


28.týden - od 10.7.2023 do 16.7.2023:
- úklid v obci
- sekání trávy, údržba zeleně
- zalévání
- úklid kolem kontejnerových stání
- rekonstrukce vodovodního řadu do obce Krhanice
- odstraňování zeleně z chodníků a komunikací ocelovým kartáčem na křoviňáku 
- rizikové kácení smrků u hlavní silnice v Prosečnici 


27.týden - od 3.7.2023 do 9.7.2023:
- úklid v obci
- sekání trávy, údržba zeleně
- zalévání
- rekonstrukce vodovodního řadu do obce Krhanice
- údržba zeleně a úklid na hřbitově


26.týden - od 26.6.2023 do 2.7.2023:
- úklid v obci
- sekání trávy, údržba zeleně
- zalévání
- rozloučení s předškoláky v mateřské škole
- rozloučení s žáky IX. třídy základní školy
- podání dotace na Státní fond dopravní infrastruktury pro projekt Krhanice - chodník podél silnice III/1066 (k viaduktu)
- oprava hasičského auta Tatra 815
- rekonstrukce vodovodního řadu do obce Krhanice
- převzetí návsi u obchodu a přilehlých chodníků od zhotovitele


25.týden - od 19.6.2023 do 25.6.2023:
- úklid v obci
- sekání trávy, údržba zeleně
- zalévání
- příprava podkladů na dotaci chodník kolem silnice III/1066 (k viaduktu)
- odstraňování zeleně z chodníků a komunikací ocelovým kartáčem na křoviňáku
- zhotovení podesty pro kontejnery na tříděný odpad v Kozině v Krhanicích


24.týden - od 12.6.2023 do 18.6.2023:
- úklid v obci
- sekání trávy, údržba zeleně
- zalévání
- příprava podkladů pro podání dotace na LED osvětlení
- příprava podkladů na dotaci chodník kolem silnice III/1066 (k viaduktu)
- jednání zastupitelstva obce
- rekonstrukce vodovodního řadu do obce Krhanice


23.týden - od 5.6.2023 do 11.6.2023:
- úklid v obci
- jednání Stavební komise
- příprava podest pro rozšíření míst pro kontejnery na tříděný odpad
- příprava podesty pro rozšíření nástupního/výstupního místa na zastávce u školy směrem do vsi
- kontrola stavu komunikací a pozemků po silných deštích
- příprava podkladů pro podání dotace na LED osvětlení
- zpracování vyhodnocení intenzity dopravy pro dotaci na chodník k viaduktu z IROP
- údržba zeleně a úklid na hřbitově


22.týden - od 29.5.2023 do 4.6.2023:
- úklid a sekání v obci
- zalévání zeleně
- řešení dotace na výměnu osvětlení na LED
- instalace dopravního značení na návsi před obchodem
- dokončení rekonstrukce památníků obětem 2.světové války


21.týden - od 22.5.2023 do 28.5.2023:
- úklid a sekání v obci
- zalévání zeleně
- svoz nebezpečného odpadu
- zahájení procesu předání rekonstrukce budovy základní školy
- řešení dotace na výměnu osvětlení na LED

 


20.týden - od 15.5.2023 do 21.5.2023:
- úklid a sekání v obci
- jednání s Technickými službami Benešov - změny ve svozu popelnic a další změny
- jednání s Kámen Zbraslav o odkupu pozemků pro izolační zeleň
- řešení nefunkčního čerpadla v přečerpávací stanici ČOV Prosečnice

 


19.týden - od 8.5.2023 do 14.5.2023:
- úklid a sekání v obci
- instalace kuchyňské linky do klubovny zázemí víceúčelového hřiště
- výlet občanů (jubilantů) na výstaviště České Budějovice - Hobby
- návštěva občanů v divadle Palace - představení Hledám ženu, nástup ihned

 


18.týden - od 1.5.2023 do 7.5.2023:
- úklid a sekání v obci
- zpracování štěpky pod obecní zeleň
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- pokračování rekonstrukce památníku obětem 2.světové války
- výlet rodičů s dětmi do Geoparku Říčany
- zveřejnění Závěrečného účtu obce Krhanice za rok 2022
- jednání Stavební komise

 


17.týden - od 24.4.2023 do 30.4.2023:  
- úklid v obci
- výsadba stromků v lese
- roznos tašek na tříděný odpad a nádob na kuchyňský odpad do domácností dle výsledku ankety Odpady
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy


16.týden - od 17.4.2023 do 23.4.2023:  
- úklid v obci
- příprava na realizaci rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče do obce v silnici II/1066
- pokračování rekonstrukce návsi a okolních chodníků
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- příprava výběrového řízení na okružní křižovatku s chodníkem u železničního viaduktu
- roznos tašek na tříděný odpad a nádob na kuchyňský odpad do domácností dle výsledku ankety Odpady


15.týden - od 10.4.2023 do 16.4.2023: 
- úklid v obci
- zahájení akce "Rekonstrukce válečného hrobu obětí 2.světové války“ na hřbitově
- pokračování rekonstrukce návsi a okolních chodníků
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- rekonstrukce levé podesty a plochy mezi podestami před obchodem
- sázení třešní v areálu základní školy
- příprava výběrového řízení na okružní křižovatku s chodníkem u železničního viaduktu
- protlak pod křižovatkou u viaduktu pro rekonstrukci hlavního vodovodního přivaděče do obce
- roznos tašek na tříděný odpad do domácností dle výsledku ankety Odpady


14.týden - od 3.4.2023 do 9.4.2023:
- úklid v obci
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- pokračování rekonstrukce návsi a okolních chodníků
- roznos tašek na tříděný odpad do domácností dle výsledku ankety Odpady


13.týden - od 27.3.2023 do 2.4.2023:
- úklid v obci
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- pokračování rekonstrukce návsi a okolních chodníků
- sázení živého plotu v areálu základní školy
- rozvoz a zpracování štěpky pod keři
- rekonstrukce levé podesty u obchodu
- dokončení projektové dokumentace pro přístavbu základní školy - jazyková učebna a tělocvična
- výsadba třešní v areálu u základní školy
- jednání s CETIN o redukci telefonních sloupů na návsi U Památníků a na návsi U Lípy 
- odstranění havárie na Posázavské vodovodu v Prosečnici


12.týden - od 20.3.2023 do 26.3.2023:
- týden prodeje známek na popelnice
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- pokračování rekonstrukce návsi a okolních chodníků
- rekonstrukce levé podesty u obchodu
- jednání o možnosti realizace Pumtrackové dráhy - občanský projekt
- výměna popelnic občanům při změně četnosti nebo objemu popelnice
- štěpkování větví
- přistavení modrého velkoobjemového kontejneru na zahradní bioodpad


11.týden - od 13.3.2023 do 19.3.2023:
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- pokračování rekonstrukce návsi a okolních chodníků
- prořezávání a kácení stromů odbornou firmou
- úklid obce
- zastupitelstvo obce


10.týden - od 6.3.2023 do 12.3.2023:
- pokračování rekonstrukce budovy základní školy
- řešení průjezdu nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun přes obec Krhanice
- jednání s  řemeslníkem o rekonstrukci podest a ploch před obchodem
- řešení nové kuchyňky do klubovny zázemí víceúčelového hřiště


9.týden - od 27.2.2023 do 5.3.2023:
- jednání Stavební komise
- úklid na hřbitově
- výměna popelnic občanům a roznos známek
- řešení zakrytí pískoviště na dětském hřišti u základní školy
- řešení průjezdu nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun přes obec Krhanice


8.týden - od 20.2.2023 do 26.2.2023:
- umístění nového kontejneru na zpětný odběr drobného elektrozařízení a baterií na stanovišti u víceúčelového hřiště
- oprava děr v místních komunikacích zimní asfaltovou směsí
- výměna popelnic občanům a roznos známek
- údržba prostranství pod Gabčíkovem
- jednání s Altstaedter Investmensts o odkupu části pozemku s komunikací v Prosečnici
- zimní údržba


7.týden - od 13.2.2023 do 19.2.2023:
- úklid obce
- prořezávky větví a náletů
- výměna popelnic občanům a roznos známek
- výměna nevyhovujících sloupů CETIN


6.týden - od 6.2.2023 do 12.2.2023: 
- úklid mezi Krhanicemi a Prosečnicí
- jednání s JSDHO Krhanice (zásahová jednotka hasičů) o novém zásahovém dopravním automobilu
- rozeslání anket o odpadech a o osvětlení domácnostem 
- účast na přednášce Systém odpadového hospodářství 
- výměna nevyhovujících sloupů CETIN
- prořezávky větví


5.týden - od 30.1.2023 do 5.2.2023: 
- jednání o odběru odpadních elektrozařízení do stacionárního kontejneru
- zimní údržba
- jednání Stavební komise 
- prořezávky náletů


4.týden – od 23.1.2023 do 29.1.2023: 
- odstranění náletových dřevin pod telefonním vedením 
- jednání Kulturní komise - plánování činnosti komise v roce 2023
- příprava a realizace 2.kola voleb prezidenta republiky


3.týden – od 16.1.2023 do 22.1.2023: 
- zimní údržba 
- jednání na Správě železnic o možnosti realizace chodníku na nádraží 
- jednání o rekonstrukci komunikace k elektrárně
- jednání Týnecko - svazek obcí
- jednání k odpadovému hospodářství obce Krhanice a jeho výhledu do dalších let
- úklid kolem hlavní silnice Krhanice - Prosečnice
 


2.týden - od 9.1.2023 do 15.1.2023: 
- úklid kolem místních komunikací a na veřejných prostranstvích 
- jednání o informačním systému InfoKanál
- jednání s CETIM o výměně a odstraňování sloupů v obci Krhanice 


1.týden - od 2.1.2023 do 8.1.2023: 
- Kompletace volebních lístků a roznos obálek - volby Prezidenta České republiky. 
- Oslovení seniorů a zahájení výdeje průkazek na Senior taxi a rehabilitace taxi.
- Proběhlo jednání Stavební komise - řešení drobných stavebních akcí, rekonstrukce návsi, plán jednání na rok 2023.  
- Odinstalace vánočního osvětlení v obci Krhanice a Prosečnice. 


52.týden - od 26.12.2022 do 1.1.2023: 
- Úklid v obci.
- Posyp komunikace do Svatovic kamenivem.


51.týden - od 19.12.2022 do 25.12.2022: 
- Doplňování zimního posypu.
- Zimní údržba chodníků a komunikací.
- Jednání o snižování nákladů za elektrickou energii za veřejné osvětlení. 
- Proběhlo jednání Zastupitelstva obce Krhanice.50.týden - od 12.12.2022 do 18.12.2022: 
- Odklizení sněhu.
- Úklid skládky v Prosečnici u řeky.
- Jednání o možnostech fotovoltaiky a tepelného čerpadla z dotací pro objekty klubovny víceúčelového hřiště, mateřské školy a obecního úřadu.
- Jednání o doplnění lamp veřejného osvětlení v průchodu v lokalitě Na vlčím důle.
- Sběr a zpracování dat od chovatelů ptactva kvůli výskytu ptačí chřipky v regionu. 
- Předání sbírky pro Dětské oddělení nemocnice v Benešově.


49.týden - od 5.12.2022 do 11.12.2022: 
- V obci se provádí úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Práce na dokončení přípravy rozpočtu obce na rok 2023. 
- Jednání o dotaci na výměnu stávajícího osvětlení za LED.
- Jednání s Lesy ČR v terénu o skládkách a vyhlídce na Panské skále.
- Zveřejněny návrhy Rozpočtu pro rok 2023 pro obec Krhanice, Mateřskou školu a Základní školu Krhanice.
- Zveřejněny návrhy Střednědobého výhledu rozpočtu pro obec Krhanice, Mateřskou školu a Základní školu Krhanice.
- Připravuje se akce Vánoční čtení a Vánoční dílna na 12.12.2022 (obecní knihovna a zasedací místnost obecního úřadu).
- Oprava děr v místních komunikacích asfaltováním.


48.týden - od 28.11.2022 do 4.12.2022: 
- V obci se provádí hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Zazimování křovinořezů a sekačky. Příprava techniky k zimní údržbě.
- Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Krhanice za rok 2022 ze strany Středočeského kraje, odboru kontroly.
- Jednání s ředitel Lesy ČR, lesní závod Konopiště o skládkách a vyhlídce na Panské skále.
- Pokračovaní v pracích na přípravě rozpočtu obce na rok 2023. 
- Proběhlo jednání Komise pro sestavení rozpočtu obce na rok 2023 – 2.sezení.
- Ukončen svoz bioodpadů – kontejnery odvezeny na deponii.
- Ošetření vybraných stromů odbornou firmou v rámci obce Krhanice - u polní cesty za vysílačem, na hřbitově, u hřiště.


47.týden - od 21.11.2022 do 27.11.2022: 
- V obci se provádí hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Příprava posypu na zimní údržbu v obci
- Jednání s projektanty - přístavba jazykové učebny a tělocvičny k základní škole
- Pokračovaní v pracích na přípravě rozpočtu obce na rok 2023. 
- Proběhlo jednání Komise pro sestavení rozpočtu obce na rok 2023 – 1.sezení.
- Proběhlo rozsvícení vánočního stromu.
- Zahájena sbírka pro Dětské oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, kdy bude výtěžek určen na nákup pastelek, omalovánek, dětských obrázků, … Sbírka pokračuje na obecním úřadě do 12.12.2022.46.týden - od 14.11.2022 do 20.11.2022: 
- V obci se provádí hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Opravena poškozená autobusová zastávka v Krhanicích (pojistné plnění).
- K památníku 17.listopadu byla položena květina a zapálena svíčka.


45.týden - od 7.11.2022 do 13.11.2022: 
- V obci se provádí sekání, hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Proběhlo jednání Zastupitelstva obce Krhanice.
- Jednání Komise pro obnovu a rozvoj obce - drobné projekty na rok 2023.


44.týden - od 31.10.2022 do 6.11.2022: 
- V obci se provádí sekání, hrabání listí a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Proběhlo pracovní jednání Stavební komise.
- Získali jsme dotaci na rekonstrukci památníku rudoarmějců na hřbitově.
- Obdrželi jsme zásahový komplet pro člena zásahové jednotky hasičů a další vybavení (např. hadice, ...). 
- Proběhla likvidace černé skládky vedle hřbitova. 


43.týden - od 24.10.2022 do 30.10.2022
- V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce.
- Probíhá podzimní kolečko svozu velkoobjemového odpadu od občanů.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Byl proveden kompletní úklid hřbitova.
- Položení věnce k památníku obětem 1. světové války a položení květiny k pomníku 100. let výročí založení republiky u základní školy.


42.týden - od 17.10.2022 do 23.10.2022: 
- V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce.
- Probíhá podzimní kolečko svozu velkoobjemového odpadu od občanů.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.
- Proběhlo ustavující Zastupitelstvo obce Krhanice.
- Zahájení prací na přípravě rozpočtu obce na rok 2023.
- Jednání o dotaci na výměnu sodíkového veřejného osvětlení za LED osvětlení.
- Zahájení rekonstrukce místní komunikace Na Starém hřišti.
- Rekonstrukce vodovodního řadu před obchodem.
- Umístění nových kontejnerů na směsné sklo Na Rafandě a Na Starém hřišti v Krhanicích.


41.týden - od 10.10.2022 do 16.10.2022: 
- V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce.
- Probíhá podzimní kolečko svozu velkoobjemového odpadu od občanů.
- Sezení Kulturní komise - příprava kulturních akcí listopad a prosinec 2022, příprava plánu kulturních akcí na rok 2023.
- Dvoudenní odborné školení strojníků zásahové jednotky hasičů JSDHO Krhanice. Všech pět účastníků při závěrečných zkouškách uspělo. Blahopřejeme.
- Podání žádosti o dotaci na odbornou přípravu, zásahy, vybavení a opravy zásahové jednotky hasičů JSDHO Krhanice.
- Vysázení borovice Watereri za autobusovou zastávku v Prosečnici. Tato borovice bude sloužit také jako vánoční stromek pro Prosečnici.
- Realizace plné čáry na silnici II/106 od hlavní křižovatky u viaduktu směrem na Prosečnici.
- Zahájení vytyčování hranic pozemků od parku nad obecním úřadem po ceduli konec obce Krhanice. Vytýčení je základem pro zadání projektové dokumentace na chodník.
- Oprava asfaltem na komunikaci Pod Sádkem k lomu.
- Sezení Komise pro obnovu a rozvoj obce - příprava akcí na rok 2023 a příprava podkladů pro rozpočet obce na rok 2023.
- Výměna a doplnění kontejnerů na bioodpad (4 x 1100 litrů) u silnice Pod Sádkem k lomu.


40.týden - od 3.10.2022 do 9.10.2022: 
- V obci se provádí sekaní, hrabání listí a úklidové práce.
- Probíhá podzimní kolečko svozu velkoobjemového odpadu od občanů.
- Jednání o možnostech dotace na tělocvičnu.
- Posekaný celý hřbitov včetně uliček.
- Připravujeme dotaci pro naši zásahovou jednotku hasičů za provedené zásahy mimo katastr.
- Řešení dotačního titulu IROP a jeho použitelnost na budování chodníků v Krhanicích.
- Stavební komise - práce v terénu spojená s místními šetřeními; seznámení se s pracemi na rekonstrukci návsi u obchodu.
- Vstoupili jsme do jednání s poskytovatelem služby Senior Taxi a Rehabilitace taxi.


39.týden - od 26.9.2022 do 2.10.2022:
- V obci se provádí sekaní a úklidové práce.
- Pokračuje rekonstrukce budovy základní školy.
- Pokračuje rekonstrukce návsi u obchodu.