Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady

Odpady v obci Krhanice - informace

 

 

Popelnice 2022

Termíny svozu pro čtrnáctidenní svoz popelnic: ZDE
Termíny svozu pro kombinovaný svoz popelnic: ZDE

Známka na popelnice pro rok 2022 musí být vylepena na svoz v úterý 29.3.2022.

====================================================================

1) ZELENÝ KONTEJNER - NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

NA CO JE URČEN: Komunální odpad z domácností bez popelnic, nebo rekreačních objektů, který již nelze třídit. Popel lze také ukládat, ale musí být již chladný.

NA CO NENÍ URČEN :   nebezpečný odpad, elektroodpad, velký komunální odpad (např. matrace, skříňky, … - tento je svážen velkoobjemovými kontejnery dvakrát ročně), stavební odpad (např. suť, eternit, asfaltové lepenky,…).

PRO KOHO JE URČEN:

 • rekreanti,
 • občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice a nemají popelnici.   

PRO KOHO NENÍ URČEN:

-  občané s trvalým pobytem v obci Krhanice, kteří mají vlastní popelnici, odpady živnostníků - podnikatelů a firem.

 

 2) ŽLUTÝ KONTEJNER NA PLASTY A TETRAPAKOVÉ OBALY

 NA CO JE URČEN: Plasty, PET  lahve a nápojové kartony.

PET lahve je nutné sešlapávat, aby tento odpad měl co nejmenší objem. Proto je také nutné do kontejnerů vysypávat obsah pytlů a pytle do nich neházet plné.

 PRO KOHO JE URČEN:

 • občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice,
 • rekreanti.

PRO KOHO NENÍ URČEN:

- odpady živnostníků - podnikatelů a firem.

 

3) MODRÝ KONTEJNER NA PAPÍR

NA CO JE URČEN: Papírové odpady (časopisy, kartony, krabice apod.).

Je nutné papírové krabice a kartony trhat, rozkládat, nebo sešlapovat   aby tento odpad měl co nejmenší objem.

  PRO KOHO JE URČEN:

 • občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice,
 • rekreanti.

PRO KOHO NENÍ URČEN:

 • odpady živnostníků - podnikatelů a firem.

 

4) BÍLÝ KONTEJNER (ZVON) NA BÍLÉ SKLO

NA CO JE URČEN: Lahve a sklenice z bílého skla a tabulové sklo.

 

PRO KOHO JE URČEN:

 • občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice,
 • rekreanti.

 PRO KOHO NENÍ URČEN:

 • odpady živnostníků - podnikatelů a firem.

 

5) ZELENÝ KONTEJNER NA BAREVNÉ SKLO

NA CO JE URČEN: Lahve a sklenice z barevného skla a barevné tabulové sklo.

PRO KOHO JE URČEN:

 • občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice,
 • rekreanti.

PRO KOHO NENÍ URČEN:

 • odpady živnostníků - podnikatelů a firem.

 

6) HNĚDÝ KONTEJNER NA BIOODPAD  770 l a 240 l

NA CO JE URČEN: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

NA CO NENÍ URČEN: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

PRO KOHO JE URČEN:

 • občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Krhanice,
 •  rekreanti.

PRO KOHO NENÍ URČEN: odpady živnostníků - podnikatelů a firem.

7) ŽELEZNÝ ŠROT

POTŘEBUJETE ODEVZDAT ŽELEZNÝ ŠROT?

Zavolejte: 733 120 090


DODATEČNÉ INFORMACE K ODPADŮM

Do kontejnerů na komunální a tříděný odpad nelze ukládat:

Nebezpečný odpad :   elektrospotřebiče, pneumatiky, zbytky starých barev a chemikálií, apod. Nebezpečný odpad lze ukládat pouze do mobilních kontejnerů při jeho svozu Technickými službami Benešov nebo jej ukládat ve sběrných dvorech, které obec Krhanice na svém území nemá.

Bioodpad : Tento odpad odkládejte pouze do nádob na bioodpad. Není to směsný komunální odpad, a tudíž ho nelze ukládat ani do popelnic na běžný komunální již dále netříditelný odpad, které máte u svých nemovitostí.

Stavební odpad : odpad vzniklý při opravách či stavbách nemovitostí, plotů, garáží a ostatních stavebních částí (suť, zemina, zbytky stavebních materiálů atd.)

Likvidaci tohoto druhu odpadu a uložením na skládku si provádí vlastník každé nemovitosti na vlastní náklady.

Železný šrotna zavolání a po dohodě.

Objemný odpad z domácností a rekreačních objektů:  po jeho vytřídění, kromě výše uvedených druhů odpadu, je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou v obci dvakrát ročně přistaveny v předem oznámených termínech do jednotlivých lokalit.

Nelze odpad umísťovat vedle kontejnerů. Volně položený odpad nebude odvezen!

 

UPOZORNĚNÍ

 1) Kontejnery nejsou určeny pro odpad vzniklý podnikatelskou činností fyzických a právnických osob!

PODNIKATELÉ – ŽIVNOSTNÍCI A FIRMY musí likvidovat odpad vzniklý svojí podnikatelskou činností prostřednictvím oprávněné osoby na základě uzavřené smlouvy, podle jednotlivého druhu odpadu, který produkuje (tříděný, komunální, nebezpečný atd.)!

2) Porušení povinnosti při nakládání s odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona o přestupcích a zákona o odpadech.