Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Obecního úřadu Krhanice

 

Datová schránka úřadu

Obec Krhanice má zřízenou datovou schránku. Její identifikátor je en8aqes.

 

Elektronická podatelna

podatelna@obeckrhanice.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro zasílání podání podle právních předpisů, které to umožňují (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud o to odesílatel požádá a je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Datová zpráva učiněná na elektronickou podatelnu je vždy vytištěna a zapsána do podacího deníku Obecního úřadu Krhanice.

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vznese odesílatel dotaz na e-podatelnu obecního úřadu, kde mu bude sděleno, zda je daný formát akceptovatelný.

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@obeckrhanice.cz, nebo na poštovní adresu obecního úřadu: Obecní úřad Krhanice, Krhanice 46, 257 42 Krhanice.

Kvalifikovaný certifikát PostSignum QCA byl vydán: Mgr. Aleši Papouškovi, starostovi obce Krhanice.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
krhanice_bottom.png