podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nošení roušek, … 31.3.2020  
Usnesení Zastupitelstva obce Krhanice č. 1/2020; záznam 27.3.2020  
Částka 48 Sbírky Zákonů (usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 133 - 137) 27.3.2020  
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2020   27.3.2020  
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - rozšíření části maloobchodního prodeje a  bezplatné poskytování ochranných prostředků samoobslužný prodej potravin  27.3.2020  
Částka 47 Sbírky zákonů (usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 130, 131, 132)  27.3.2020  
Záměr pro ZO č. 2-2020 27.3.2020   

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - pohyb 2 osob na veřejnosti

26.3.2020  

Nákupy osob od 65 let - nákupy 8:00 - 10:00 hod. prodejny nad 500 m2

24.3.2020  
Zákaz volného pohybu osob - prodloužení do 1.4.2020  24.3.2020  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krhanice za rok 2019

16.3.2020  

Péče o děti ve věku od 3-10 let - vzdělávací zařízení

16.3.2020  

Výroční zpráva o "Poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" za rok 2019

12.3.2020  

Nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník k 1.2.2020 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

3.3.2020  

Záměr obce Krhanice na březen 2020

3.3.2020  
OZV č. 10/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 23.12.2019  
OZV č. 9/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice
23.12.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění OOP z 30.8.2019 - kůrovec; Příloha 9.12.2019  
OZV obce Krhanice č. 8/2019, o nočním klidu 11.11.2019  

OZV obce Krhanice č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Příloha

11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného 11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 5/2019, o místním poplatku ze psů 11.11.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění OOP z 3.4.2019 - kůrovec; Příloha 30.8.2019  

OZV obce Krhanice č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

30.4.2019  

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec, Příloha č. 1

3.4.2019  

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec

4.3.2019  

OZV obce Krhanice č. 1/2019, o místním poplatku ze vstupného

19.2.2019  

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017  

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017  
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012  
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012  

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011  

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011  
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011  
OZV obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011  

 

 

 

krhanice_bottom.png