podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018

11.4.2018    

Týnecko-svazek obcí: Závěrečný účet 2017; Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017

19.3.2018    

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 BENE-BUS

13.3.2018    

Návrh - Závěrečný účet za rok 2017 - DSO BENE-BUS

8.3.2018    

Nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník k 1.2.2018

27.2.2018    

Usnesení č. 1/2018 Zastupitelstva obce Krhanice ze dne 14.2.2018

15.2.2018    

OZV obce Krhanice č. 1/2018 o nočním klidu

15.2.2018    

Výroční zpráva o "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" za rok 2017

1.2.2018    

OZV obce Krhanice č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18.12.2017    

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017    

OZV obce Krhanice č. 1/2017, o nočním klidu

16.5.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

19.12.2016    

OZV obce Krhanice č. 1/2016, o nočním klidu

16.9.2016    
OZV obce Krhanice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice 29.5.2015    
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů 14.3.2014    
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.3.2014    
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012    
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012    

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011    

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011    
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011    
OZV  obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011    
OZV obce Krhanice č. 2/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice 2.9.2011    

 

 

 

krhanice_bottom.png