podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout

Svolání Zastupitelstva obce_27-08-2018

15.8.2018    

Zákaz odběru povrchových vod Palečnického potoka

15.8.2018    

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do Zastupitelstva obce Krhanice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

15.8.2018    

Záměr č. 3 obce Krhanice na srpen 2018

10.8.2018    

Záměr č. 2 obce Krhanice na srpen 2018

10.8.2018    

Záměr č. 1 obce Krhanice na srpen 2018

30.7.2018    

Oznámení o místě podávání kandidátních listin - Volby do zastupitelstva obce

28.6.2018    

Počty podpisů na peticích ke kandidátním listinám - Volby do zastupitelstva obce

28.6.2018    

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Krhanice na volební období 2018 - 2022

27.6.2018    

OZV obce Krhanice č. 3/2018, o nočním klidu

26.6.2018    

Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Uzavírka silnice č. II/106 Týnec nad Sázavou

28.5.2018    

OZV obce Krhanice č. 2/2018, o nočním klidu

15.5.2018    

Nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník k 1.2.2018

27.2.2018    

OZV obce Krhanice č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18.12.2017    

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017    
OZV obce Krhanice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice 29.5.2015    
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů 14.3.2014    
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.3.2014    
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012    
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012    

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011    

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011    
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011    
OZV  obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011    

 

 

 

krhanice_bottom.png