podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti k vyzvednutí - Hroník Josef

11.12.2017    

Svolání Zastupitelstva obce Krhanice 15.12.2017

6.12.2017    

Záměr obce Krhanice na měsíc prosinec 2017

29.11.2017    

Návrh rozpočtu obce Krhanice pro rok 2018

28.11.2017    

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Krhanice

28.11.2017    

DSO - BENE-BUS - návrh rozpočtu 2018 aktualizovaný

23.11.2017    

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Krhanice 2018-2021

23.11.2017    

Návrh Rozpočtu ZŠ Krhanice na rok 2018

23.11.2017    

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Krhanice 2018-2021

23.11.2017    

Návrh Rozpočtu MŠ Krhanice na rok 2018

23.11.2017    

Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

23.11.2017    

Týnecko - svazek obcí - Návrh střednědobého výhled rozpočtu na rok 2019-2020

20.11.2017    

Týnecko - svazek obcí - Návrh rozpočtu 2018

20.11.2017    

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

20.11.2017    

DSO Bene-Bus - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021

10.11.2017    

Nedostatečně identifikovaný neznámý vlastník - katastrální území obce Krhanice

11.9.2017    

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017    

OZV obce Krhanice č. 1/2017, o nočním klidu

16.5.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

19.12.2016    

OZV obce Krhanice č. 1/2016, o nočním klidu

16.9.2016    
OZV obce Krhanice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice 29.5.2015    
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů 14.3.2014    
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.3.2014    
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012    
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012    

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011    

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011    
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011    
OZV  obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011    
OZV obce Krhanice č. 2/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice 2.9.2011    

 

 

 

krhanice_bottom.png