podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout

Svolání zasedání Zastupitelstva obce Krhanice

12.12.2018    

Střednědobý výhled rozpočtu obce Krhanice

5.12.2018    

Návrh rozpočtu obce Krhanice pro rok 2019

5.12.2018    

Záměr obce Krhanice na prosinec 2018

5.12.2018    

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby

30.11.2018    

BENE-BUS - Návrh rozpočtu na rok 2019

12.11.2018    

BENE-BUS - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu

12.11.2018    

OZV obce Krhanice č. 4/2018, o nočním klidu

28.8.2018    

Neznámí vlastníci - aktualizace dat k 1.8.2018

22.8.2018    

OZV obce Krhanice č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18.12.2017    

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017    
OZV obce Krhanice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice 29.5.2015    
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů 14.3.2014    
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.3.2014    
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012    
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012    

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011    

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011    
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011    
OZV  obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011    

 

 

 

krhanice_bottom.png