Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > podsekce Úřední deska

podsekce Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Název Vyvěšeno Sejmuto

Sbírka zákonů č. 194 obsahující usnesení přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS Cov-2 na jednání vlády dne 20.11.2020

23.11.2020  

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.11.2020

20.11.2020  

Oznámení o provedení clonového odstřelu - kamenolom Krhanice

18.11.2020  

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 13/2020

2.11.2020  

Usnesení o provedení elektronické dražby - LV č. 69

26.10.2020  

Zajištění léčivých přípravků během karantény - doporučení České lékárnické komory pro pacienty

20.10.2020  

Upozornění ČEZ Distribuce k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

16.9.2020  

Oznámení o návrhu 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Benešov 2020

1.9.2020  

Řád veřejného pohřebiště Krhanice

28.8.2020  

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 1/2020, o nočním klidu

28.8.2020  

Seznam : Nedostatečně identifikovaný vlastník - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

21.8.2020  

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

17.8.2020  

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec; Příloha

27.7.2020  

Oznámení zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Krhanice

14.7.2020  
Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu: DIO II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou 8.6.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec; Příloha 6.4.2020  
OZV č. 10/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 23.12.2019  
OZV č. 9/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice
23.12.2019  

OZV obce Krhanice č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Příloha

11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného 11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 5/2019, o místním poplatku ze psů 11.11.2019  

OZV obce Krhanice č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

30.4.2019  

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec

4.3.2019  

OZV obce Krhanice č. 1/2019, o místním poplatku ze vstupného

19.2.2019  

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017  

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017  
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012  
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012  

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011  

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011  
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011  
OZV obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011