podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krhanice za rok 2019 21.10.2019  
Záměr obce Krhanice na měsíc listopad 2019 21.10.2019  
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů ZÚR Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 2.10.2019  
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s. 18.9.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění OOP z 3.4.2019 - kůrovec; Příloha 30.8.2019  
Nedostatečně identifikovatelný, tzv. neznámý vlastník k 1.8.2019 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 21.8.2019  

OZV obce Krhanice č. 4/2019, o nočním klidu

25.6.2019  

OZV obce Krhanice č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

30.4.2019  

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec, Příloha č. 1

3.4.2019  

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec

4.3.2019  

OZV obce Krhanice č. 1/2019, o místním poplatku ze vstupného

19.2.2019  

OZV obce Krhanice č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

27.12.2018  

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017  

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017  
OZV obce Krhanice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice 29.5.2015  
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů 14.3.2014  
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.3.2014  
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012  
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012  

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011  

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011  
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011  
OZV obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011  

 

 

 

krhanice_bottom.png