podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto Možno sejmout

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krhanice za rok 2018

3.10.2018    

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

3.10.2018    

Usnesení č.5/2018 Zastupitelstva obce Krhanice ze dne 24.9.2018

27.9.2018    

Žádost o vyjádření ke zrušení železničního přejezdu P5695 na trati Čerčany - Vrané n. Vltavou, příloha

27.9.2018    

Týnecko-svazek obcí - I. rozpočtové opatření valné hromady pro rok 2018

24.9.2018    

Zákaz odběru povrchových vod Palečnického potoka

19.9.2018    

Oznámení o době a místě konání voleb

19.9.2018    

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce

10.9.2018    

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

6.9.2018    

OZV obce Krhanice č. 4/2018, o nočním klidu

28.8.2018    

Neznámí vlastníci - aktualizace dat k 1.8.2018

22.8.2018    

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do Zastupitelstva obce Krhanice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

15.8.2018    

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Krhanice na volební období 2018 - 2022

27.6.2018    

OZV obce Krhanice č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18.12.2017    

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017    
OZV obce Krhanice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice 29.5.2015    
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů 14.3.2014    
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.3.2014    
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012    
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012    

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011    

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011    
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011    
OZV  obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011    

 

 

 

krhanice_bottom.png