Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > podsekce Úřední deska

podsekce Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Název Vyvěšeno SejmutoPP
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 23.5.2022  
OZV obce Krhanice, o nočním klidu 5.5.2022  
Usnesení č. 3/2022 Zastupitelstva obce Krhanice ze dne 2.5.2022 5.5.2022  
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti 2021 - Účelové sdružení obcí Posázavského vodovodu - VHS Benešov 2.5.2022  
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti 2021 - VHS Benešov 2.5.2022  
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu a oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje 2.5.2022  
Nedostatečně identifikovaný vlastník - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam k 1.2.2022 21.2.2022  
OZV obce Krhanice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 13.12.2021  
OZV obce Krhanice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 13.12.2021  
Veřejná vyhláška - OOP - změna a doplnění OOP ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020; Příloha 14.9.2021  
OZV obce Krhanice č. 1/2021, o nočním klidu 15.6.2021  

OZV č. 2/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

21.12.2020  

Řád veřejného pohřebiště Krhanice

28.8.2020  

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec; Příloha

27.7.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec; Příloha 6.4.2020  

OZV obce Krhanice č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Příloha

11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného 11.11.2019  
OZV obce Krhanice č. 5/2019, o místním poplatku ze psů 11.11.2019  

OZV obce Krhanice č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

30.4.2019  

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec

4.3.2019  

OZV obce Krhanice č. 1/2019, o místním poplatku ze vstupného

19.2.2019  

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017  

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017  
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012  

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011  

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011  
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011  
OZV obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011