podsekce Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto Mož
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace a jejich třídy ; Příloha  12.8.2019    

Svolání zasedání Zastupitelstva obce Krhanice - 19.8.2019

9.8.2019    

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Krhanice - rekonstrukce vodovodního řadu "J1", rozšíření vodovodní sítě-řady "H3-1", "H8" a "H9"

8.8.2019    

Záměr obce Krhanice - srpen 2019

2.8.2019    

OZV obce Krhanice č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

30.4.2019    

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec, Příloha č. 1

3.4.2019    

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec

4.3.2019    

Nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník k 1.2.2019 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

26.2.2019    

OZV obce Krhanice č. 1/2019, o místním poplatku ze vstupného

19.2.2019    

OZV obce Krhanice č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

27.12.2018    

Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice

29.6.2017    

OZV obce Krhanice č. 2/2017, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

16.5.2017    
OZV obce Krhanice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice 29.5.2015    
OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů 14.3.2014    
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.3.2014    
OZV číslo 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 13.6.2012    
OZV číslo 02/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13.6.2012    

OZV č.7 o používání zábavní pyrotechniky

20.12.2011    

OZV č.6 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

20.12.2011    
OZV obce Krhanice č. 4/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 2.9.2011    
OZV obce Krhanice č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 2.9.2011    

 

 

 

krhanice_bottom.png