Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní knihovna > Historie

Historie

Obecní knihovny v Krhanicích - historie a současnost

První zmínka o knihovně v místních kronikách je z roku 1923. Knihovna byla umístěna ve škole a měla 352 knih. Do tohoto roku byl místním kronikářem pan František Hájek. Některé kroniky jsou uloženy na Obecním úřadě. V kronikách jsou vedeny záznamy zemědělské, kulturní a politické činnosti v obci, budování obce i o dění v republice i ve světě, které se odráželo na životě místních občanů.

Od září 1945 byl jmenován nový kronikář, který zjistil, že od roku 1923 nejsou vedeny záznamy v kronikách o všech důležitých událostech v obci i republice. Pan Hájek oslovil svého bývalého žáka, pana Hládečka Františka, který chybějící údaje doplnil a doprovodil je vlastními kresbami. Jednalo se zejména o dobu 1924 - 1938. Zmínka o knihovně z roku 1930 uvádí, že Lidová knihovna je i nadále umístěna ve škole. Vlastnila 700 knih, navštěvovalo ji 34 čtenáři. Nejčtenější spisovatelé té doby - Třebízský,  Jirásek, Rais, Hálek, Světlá, Sienkiewitz, Herrmann, Verne, Machar, ... Vypůjčeno bylo celkem 343 a nejvíce četli řemeslníci.

V roce 1934 je i nadále knihovna v budově školy. Ve svém fondu má 803 knih. Toto je také poslední zpráva o knihovně v kronice. Čechy postihla velmi krutá doba, která sehrála významnou roli v osudech lidí, v jejich životě. Byla to doba strádání, strachu, krutosti.

Po okupaci v roce 1946 je věnována pozornost i knihovně. Snaze o její obnovu. Knihovna byla okupací velmi poškozena, mnoho cenných knih muselo být vyřazeno. Po revoluci byly všechny knihy sneseny z půdy, srovnány, očíslovány, ...  80 knih tehdy chybělo. Knihovníkem byl pan řídící Zdeněk Bašta. Většina knih byla nahrazena novými a tak stav odpovídal stavu z roku 1938. Čtenářská obec se rozšířila, hlavně přes zimní období bylo výpůjček mnoho. Ceny knih se zvedly a tak získaný příspěvek byl na nákup nových knih velmi malý. V tomto roce navštívil knihovnu inspektor Heicman. Pochvalně se vyjádřil o vedení knihovny i jejím stavu. V knihovní radě byl tehdy - pan Rada, Hládeček, Brabec, Kalaš. Knihovna byla stále ve školní budově, v samostatné místnosti. Půjčovalo se každou neděli od 9 do 11 hodin. Příspěvky na její fungování byly získávány od Národní fronty, z prosincové výstavy, od obce a čtenářů. Svazků bylo 1450, na konci roku 1475.

V roce 1947 bylo úspěšně dokončováno zrestaurování knihovny. Získání četných knih a čtenářů, příspěvky od hasičů i Sokola z posvícenské zábavy. Přibylo 62 knih a tak celkový stav fondu byl celkem 1428 knih. Knihovník, pan Bašta, půjčoval i nadále v neděli dopoledne. Knihovní rada v té době - pan Kalaš, Rada, Brabec, Berka. Bylo využito dobrého umístění knihovny a všemožně se starali o prosperitu a peněžní dary od místních sdružení a občanů. K 1.1.1949 měl fond 1 450 knih. K 31.12.1949 jich bylo 1453. Počet čtenářů - 72, z toho mládeže 6. Byla uspořádána prodejní výstava knih. Od roku 1949 jsou události částečně zaznamenány, ale bez zmínek o knihovně.

V roce 1965 byl novým knihovníkem jmenován pan Berka a knihovna byla přestěhována do samostatné místnosti tehdejšího MNV.

Od roku 1968 - 1989 chybí podrobnější záznamy o událostech v obci. Pravděpodobně to bylo ovlivněno 21. srpnem 1968 a všemi událostmi a změnami, které v těchto obdobích nastaly. Novým kronikářem se stal pan Daněk. Knihovna se nacházela v budově dnes již staré školy v prvním patře, v jedné z bývalých tříd. Škola v této době byla již přestěhována do nové budovy. Nadále byl knihovníkem pan Berka s manželkou. Později sem byl přestěhován i MNV.

V roce 1994 byla obnovena fasáda domu, při níž, bohužel, zanikly sluneční hodiny z roku 1955.

V roce 1995 se v knihovně topilo ještě kamny na uhlí. Místnost byla poměrně malá a temná.

Od roku 1996 je místní kronikářkou paní magistra Pavla Marková, současná ředitelka ZŠ Krhanice. V knihovně bylo zaregistrováno 51 čtenářů. Manželé Berkovi po 30 letech starání se o knihovnu končí. Fond a zařízení předali Obecnímu úřadu v Krhanicích.

V roce 1997 byla přijata nová knihovnice, paní Marie Šrámková. Od 1. ledna 2002 se knihovna stala z Místní lidové knihovny knihovnou Obecní. Je organizační složkou Obecního úřadu, má poskytovat informační a knihovnické služby široké veřejnosti, podle Zákona o knihovnách. Paní Šrámková byla jmenována vedoucí knihovny. Půjčovní doba byla 1x týdně. Každé úterý od 16 do 18 hodin. V tomto roce bylo nainstalováno plynové topení a vymalováno. Knižní fond obsahoval asi 3000 titulů různých žánrů pro děti i dospělé.

Od prosince 2004 byla přijata nová knihovnice Edita Fadlerová. Knihovna byla stěhována do nových prostor budovy Obecního úřadu (bývalé školy, která byla vystavěna v roce 1879). Místnost je prostornější, teplejší a světlejší, nově vymalována. Bylo třeba uklidit, přestěhovat veškeré vybavení knihovny (nábytek, regály,...), přenést knihy knihovního fondu, očistit, přebalit, roztřídit. Byla vypracována a doplněna chybějící a stávající povinná dokumentace. Knihovna byla dovybavena dvěma počítači - 1. pro bezplatný přístup k internetu pro veřejnost a 2. pro evidenci knihovního fondu a výpůjčky knihovním programem Clavius. Registrováno bylo 43 čtenáři.

Po celý rok 2005 byly dokupovány nové knihy, zejména pro doplnění dětské literatury, probíhala inventura a revize fondu. Některé knihy musely být vyřazeny z důvodu poškození či ztráty. Byl vypracován podrobný soupis všech titulů knihovního fondu, knihy narovnány do regálů a opatřeny čárovými kódy. Evidováno bylo 3901 titulů. Knihovna byla do plného provozu uvedena v březnu 2005 a byla zahájena nová registrace čtenářů. Do konce roku 2005 se jich zaregistrovalo 53. Byly přijaty knihy od občanů, jako dar (asi 800). Během prázdninových měsíců (červenec a srpen), byl omezen provoz knihovny z důvodu instalace topení v celé budově Obecního úřadu.  Od září 2005, se začátkem nového školního roku, je knihovna opět v plném provozu. V rámci 150. výročí od 1. vydání knihy ,,Babička" od Boženy Němcové, navštívili knihovnu žáci z 1. stupně místní ZŠ. Byla pro ně vyhlášena i výtvarná soutěž na téma ,,Babička". V říjnu jsme si s dětmi z místní MŠ povídali ,,O pohádkách" a v roce 2006 se děti ze ŠD seznámily s kronikami. Další návštěvy dětí ze ZŠ a ŠD byly o životě a díle malíře a spisovatele Josefa Lady, o historii školy v Krhanicích a v závěru roku Vánoce - Advent - Mikuláš (historie, tradice, zvyky, koledy). Nebylo zapomenuto ani na naše nejmenší z MŠ, i pro ty bylo připraveno povídání na téma: ,,Pohádkové Vánoce". Během minulého roku se podařilo získat také dárkové předměty, knihy, CD a VHS, které byly věnovány na různé akce, soutěže, odměny, k užívání ZŠ, MŠ a ŠD. I v letošním roce se nám podařilo získat různé dárky, abychom mohli přispět na odměny dětí v různých soutěžích a na společenské akce, jako např. Dětský karneval a Den dětí. Také byli odměněni nejlepší čtenáři a návštěvníci naší knihovny mezi dětmi i dospělými a budou i za rok 2006. I nadále tedy platí naše výzva pro občany i podnikatele o sponzorské dary (věcné i peněžní).  V říjnu byl zahájen kurz - Práce s internetem - který vyučuje pan  Mgr. Aleš Papoušek. Kurz je bezplatný, pro občany bydlící v Krhanicích a Prosečnici. Všichni občané mají přístup k internetu zdarma, - ,,Veřejný internet" - ve všech půjčovních hodinách, bez registrace. Ta není třeba ani k návštěvě Čítárny. V nabídce jsou různé časopisy, detektivní příběhy, magazíny, Zpravodaje, omalovánky a leporela pro děti, hračky pro zkrácení čekání na rodiče. V prostorách knihovny si můžete prohlédnout práce dětí ze ZŠ, ŠD a MŠ a Mladých hasičů. Všem dětem, které nám přispěly svými pracemi ke zpříjemnění prostředí i jejich p. učitelkám moc děkujeme a doufáme, že výstavka bude v budoucnu obohacena o další práce. A že budou více knihovnu navštěvovat. V letošním školním roce byly vyhlášeny již dvě výtvarné soutěže na téma - ,,Vánoce s ..." (děti měly za úkol namalovat s jakou pohádkovou postavičkou by rády strávily Vánoce) a k 30. výročí úmrtí Václava Čtvrtka - ,,Rumcajs, Manka, Cipísek" (děti měly za úkol namalovat některou z těchto postaviček). Budou připravena i další témata a obrázky budou opět vystaveny. V létě letošního roku byla v budově Obecního úřadu provedena výměna oken, která  provoz knihovny značně omezila. Přesto je v současné době zaregistrováno celkem 64 čtenářů, z toho 14 dětí. I letos byl knižní fond doplněn o nové tituly z darů od občanů a nově zakoupených. Celkem je ve fondu 4 060 titulů. Největší zájem je především o díla zahraničních autorů (Robertsová, Brown, Woodová,...), z českých pak zejména o historii spisovatele Jana Bauera. Z žánrů jsou nejvíce půjčovány historické romány, detektivky, romány pro ženy ze současnosti, dějiny a zajímavosti Čech. Zajímavé knihy pro dívky i chlapce a nebo pohádkové si najdou i děti (Harry Potter, Pán prstenů, Letopisy Narnie, dívčí romány L. Lanczové, o přírodě, zvířátkách,...).

Za rok 2007 bylo přiřazeno do knihovního fondu 31 nově zakoupených titulů. Celkem je v knihovním fondu 4091 knih. Zaregistrovalo se 70 čtenářů. Pro provoz ,,Veřejného internetu", který je i nadále zdarma pro všechny občany, bez registrace, jsou v knihovně k dispozici již dva počítače. Od začátku roku byla upravena pracovní doba a tak půjčovní hodiny jsou pouze v odpoledních hodinách, čtyři dny v týdnu. Vyhodnoceni a odměněni byli opět naši nejlepší čtenáři za rok 2006. Aktualizace www. stránek, doplnění kompletního seznamu knih v knihovním fondu. I tento rok probíhaly tématické návštěvy dětí z MŠ, ŠD a ZŠ - Václav Čtvrtek, Velikonoce, Setkání s pohádkou, Jaro - Velikonoce, K. J. Erben, Strašidelná knihovna, Do knihovny za strašidly v rámci ,,Noc s Andersenem", Zima v knihovně, Vánoce s knihou, Pohádkové Vánoce pro naše nejmenší. Ve statistice návštěvnosti a registrace čtenářů na tom byla v roce 2007 Obecní knihovna v Krhanicích již o něco lépe než v uplynulých letech, ve srovnání s jinými obcemi. Po letošním roce se, bohužel, ve statistice propadla, přesto, že počet čtenářů i občanů na internet vzrostl. Je to pravděpodobně zkrácením půjčovních hodin. Některým maminkám a starým občanům vyhovoval dopolední provoz. Prostředí knihovny, knihovní fond i činnost byly kladně hodnoceny. Jiné, mnohem menší knihovny v menších obcích, jsou na tom lépe jak do počtu návštěvnosti, tak i registrovaných čtenářů. Věřím, že se situace v dalších letech zlepší a že místní občané, ale i z blízkého okolí, si cestu do knihovny najdou a využijí nabízených služeb pro vzdělání, zábavu, informovanost.  Děkuji p. učitelkám ŠD - Čaplické a Mrzkošové, MŠ - Houzarové a Blažkové a ZŠ - Platilové za velmi dobrou spolupráci a občanům za knižní dary a věcné dary - využité jako odměny pro děti v soutěžích, do tomboly,.... Půjčovní doba knihovny byla čtyři dny v týdnu, v odpoledních hodinách.

V roce 2008 bylo zaregistrováno 70 čtenářů a knihovní fond obsahuje 4 484 titulů. Do čítárny přichází pravidelně nové časopisy ať již formou daru (Květy, Žena a život, Blesk pro ženy,...), nebo předplacená čísla (ABC, GEO, Junior, Receptář, Sluníčko, Mateřídouška, Top Dívky a Počítač pro každého). I v loňském roce se podařilo zajistit věcné dary pro děti na soutěže v rámci knihovny a nebo společenských akcí. Děkuji za stále velmi dobrou spolupráci p. učitelkám ze ŠD a MŠ v Krhanicích, zejména v projektu na podporu čtení - ,,Učíme se v knihovně" aneb ,,Kniha zdroj informací a zábavy". V rámci tohoto projektu proběhlo několik tématických návštěv - Velikonoce, Vánoce, Kroniky, Pohádky, Josef Lada, Bajka a Indiánská noc,.... Knihovna se tento rok posunula na žebříčku návštěvnosti i výpůjček a tak doufám, že se to v dalších letech bude stále zlepšovat. V knihovně jsou dva počítače pro veřejnost, které jsou připojeny k internetu a knihovna tak může poskytovat službu zdarma - ,,VEŘEJNÝ INTERNET". Byl obnoven seznam knih z knihovního fondu na těchto stránkách. Byl aktualizován Výpůjční řád a Provozní řád práce s počítačem.

ČINNOST V ROCE 2009

SLUŽBY KNIHOVNICKÉ 

Mezi knihovnické služby patří zejména půjčování knih. I v letošním roce přibyly do fondu nové knihy, které nám darovali občané, ale také knihy nově zakoupené. V knihovním fondu jsou knihy různých žánrů pro děti i dospělé. Celkem 4 700 řádně zaevidovaných titulů. Půjčována jsou i periodika, předplacené časopisy, kterých docházelo 8. Každá nově zařazená kniha byla zapsána do přírůstkového seznamu, orazítkována, očíslována přírůstkovým číslem, označena knižním lístkem, obalena a pak zadána do katalogu v počítačovém programu Clavius. Potom je kniha opatřena vytisknutým čárovým kódem a uložena do regálu. Knihy jsou v policích uloženy podle abecedy a rozděleny pouze na literaturu dětskou a pro dospělé. Oddělena je naučná literatura.  V knihovně by měla být vedena řádná dokumentace, která je povinná a dána Zákonem o knihovnách. Patří sem Knihovní řád, Výpůjční řád, Řád práce s počítačem, registrace čtenářů, Přírůstkový a Úbytkový seznam, deník knihovny. Všechna dokumentace zajišťuje kontrolu při inventurách a provozu knihovny, ale také poskytuje podklady pro statistické údaje. Na konci každého roku se vyplňuje Statistický výkaz, který se odesílá Regionálnímu centru v Benešově. Hromadně ze všech knihoven jsou pak zpracovávány údaje z výkazu ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Proto je velmi důležité si všechny potřebné údaje řádně evidovat po celý rok. Pravidelný úklid je v knihovně také důležitý. Nejde jen o běžnou údržbu koberce a utírání prachu, ale také kontrolu uložení knih v policích, protože ne každý čtenář vrátí knihu zpět na své místo a pak je obtížné knihy dohledat. V letošním roce i naše knihovna zaznamenala výrazný úbytek čtenářů. Zaregistrovalo se pouze 59 čtenářů. Nejvíce z řad dospělých a důchodců. Všechny knihovny se neustále potýkají s nedostatkem čtenářů z řad dětí a mládeže. V prostorách knihovny je občanům k dispozici ,,ČÍTÁRNA“. Jedná se o službu, kdy si může kterýkoli občan, i bez registrace, přijít do knihovny prohlédnout nebo přečíst knihu nebo časopis. V ,,oddělení“ čítárny jsou k dispozici  časopisy pro děti i dospělé, zajímavé čtení ze světa i z domova, o zdraví, kráse, módě, zahradě, cestování i detektivní příběhy. Maminky, které přivedou do knihovny své děti, mohou využít k jejich zabavení ,,Dětský koutek“, kde jsou leporela pro nejmenší čtenáře, autíčka, kostky, ale i jiné hračky.

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA 

Je určena všem čtenářům registrovaných v naší knihovně, kteří mají zájem o knihu, která není v knihovním fondu naší knihovny. Na jejich žádost je jim kniha zajištěna, vyzvednuta a dovezena z Městské knihovny v Benešově, která plní funkci Regionálního centra. Tuto službu již využilo několik čtenářů, ale hlavně studenti, kteří nosí seznamy povinné četby ze svých škol.

SLUŽBY INFORMAČNÍ - V knihovně je zdarma poskytována všem občanům, bez registrace, přístup k počítači, internetu. Jedná se o ,,VEŘEJNÝ INTERNET“. Občané mají možnost využívat možnosti a funkce počítače k vypracování různých textů, čtení a odesílání elektronické pošty, vyhledávat na internetu různé informace. Nejvíce je v poslední době tato služba využívána občany z řad dospělých a důchodců. I zde byl zaznamenán podstatný pokles návštěvníků. Většina občanů má dnes již počítač a připojení k internetu doma. Mládež a děti potřebují často internet k vypracování úkolů zadaných ve škole a tak je pro ně pohodlnější vypracovávat si tyto úkoly doma. V knihovně jsou pro občany k dispozici dva počítače s mobiliářem (stoly a židle) a také tiskárna. Jeden z počítačů byl v letošním roce pořízen s přidělené dotace z fondu Středočeského kraje. V roce 2009 probíhal v knihovně opět kurz ,,Práce s internetem“ pod vedením pana starosty Aleše Papouška. Tento kurz je určen všem občanům Krhanic a Prosečnice a je pro ně zdarma.  Do kurzů se přihlašují zájemci z řad dospělých a důchodců. O kurz je stále velký zájem. Do knihovny chodí také občané z žádostí o vyhledání různých informací ze společenského, veřejného nebo kulturního života, ale také např. jízdní řády. Obecní knihovna má také své stránky na www.obeckrhanice.cz. Jsou zde informace o historii knihovny, výpůjční doba, novinky, které byly zakoupeny, aktuality, ale také podrobný seznam všech knih z knihovního fondu.

TÉMATICKÉ NÁVŠTĚVY

V roce 2007 vznikl v knihovně projekt na podporu čtenářství dětí a mládeže ,,Učíme se v knihovně“ aneb ,,Kniha zdroj informací a zábavy“. V rámci tohoto projektu jsou pro děti z MŠ, ŠD a ZŠ Krhanice připravovány tématické návštěvy. Účelem je přivést děti do knihovny, seznámit je s vhodnou četbou, čtením a knihami vůbec. Témata jsou různá. Vždy je připraveno povídání a vhodné knihy, ze kterých se dětem předčítají ukázky. Některá témata byla doprovázena hudbou, písněmi. Letos se jich uskutečnilo celkem 24 (viz příloha – AKCE V KNIHOVNĚ). V rámci těchto návštěv byly vyhlášeny i výtvarné soutěže, ve kterých byly vybrány nejlepší práce a jejich autoři odměněni. Prvně byl letos udělován žáčkům 1. třídy ,,CERTIFIKÁT MLADÉHO ČTENÁŘE“.  V kroužku Informatiky p. uč. Mrzkošové byla vyhlášena soutěž ,,KROCENÍ WEBU“.  Velmi pěkná spolupráce vznikla s MŠ Krhanice a také ŠD Krhanice. Paní učitelky (Hauzarová, Blažková, Čaplická, Mrzkošová) si zaslouží poděkování. Ve školní družině probíhá každý rok v červnu opožděná ,,NOC S ANDERSENEM“. I letos byla na téma ,,INDIÁNI 2“. Děti se z knih a počítače dozvěděli o životě Indiánů, zvycích a poslechli si ukázky hudby. Mohli si vyzkoušet střílet z luku. V MŠ proběhla tato ,,noc“  na téma  ,,Pohádky a večerníčky“. Dětem jsem ráda přečetla pohádku a obdarovala je malými dárky za účast a plnění úkolů. Ráda jsem přijala také pozvání do ZŠ Krhanice na školní kolo ,,Recitační soutěže“ jako porotce. ,,KNIHA MÉHO SRDCE“ byla celostátní akce, která měla svou propagaci v médiích. Pořádány byly různé akce, pořady , besedy,... Obecní knihovna Krhanice se podílela na propagaci i některých akcích.

VZDĚLÁVÁNÍ 

Městská knihovna v Benešově je knihovnou pověřenou Regionální funkcí. Znamená to, že je poradním, ale i kontrolním orgánem všech vybraných knihoven v regionu. Vedoucí tohoto centra zve knihovníky z profesionálních i neprofesionálních knihoven na pravidelné porady, které jsou zaměřeny na aktuální změny a novinky v práci a provozu knihoven. V rámci dalšího vzdělávání jsou pořádána školení a semináře zaměřená na rozšíření znalostí v knihovnickém oboru, ale také informačních službách a práci s PC. Regionálnímu centru vykazuje knihovna svou činnost a Statistické údaje.

ZÁVĚREM

Obecní knihovna byla doposud kladně hodnocena prostředím, činností, pořádanými akcemi. Byla dokonce vybrána mezi knihovny Středočeského kraje o kterých se píše v informační brožuře vydané Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně - ,,CO MOŽNÁ NEVÍTE O KNIHOVNÁCH STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ (ukázka viz. příloha). Několikrát bylo o naší knihovně také krátce psáno v deníku Mladá fronta. Tento zájem mne velice těší. Doufám, že i naši občané si udělají čas a najdou cestu do Obecní knihovny v Krhanicích, že děti najdou kladný vztah ke knihám a čtení  a že knihy budou i nadále hlavním zdrojem zábavy a informací a národním kulturním bohatstvím.