Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Jak postupovat

Jak postupovat?

POTŘEBUJETE SI VYŘÍDIT NĚJAKOU AGENDU Z CZECH POINT? 
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Zásadní informací je, že na různých místech Czech Point se mohou poskytovat různé služby!!!

UPOZORNĚNÍ:
Na Obecním úřadě Krhanice lze platit pouze v hotovosti. Platební karty nepřijímáme.
Na Obecním úřadě Krhanice neprovádíme ověřování podpisů a ověřování dokumentů. To je možné např. na poště, matrice, někdy službu poskytují také na podatelně nejbližšího městského úřadu v Týnci nad Sázavou a také u notářů.

Pracoviště Czech POINT Obecního úřadu Krhanice
Kancelář obecního úřadu (přízemí)
Krhanice 46
257 42 Krhanice

O jednotlivé výpisy a služby lze požádat v úřední hodiny:
Pondělí: od 8:00 do 12:00 hod., od 13:00 do 17:00 hod.
Středa: od 8:00 do 12:00 hod., od 13:00 do 17:00 hod.
Občané s trvalým pobytem v obci Krhanice i v jiné dny, a to vždy po dohodě.

VÝPISY Z VEŘEJNÝCH EVIDENCÍ 
Řada veřejných evidencí (viz níže) je běžně dostupná na webových stránkách příslušných úřadů nebo institucí.
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

• Obchodní rejstřík
Relevantním kritériem je IČ subjektu.

• Živnostenský rejstřík 
Relevantním kritériem je IČ subjektu.

• Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Relevantním kritériem je IČ subjektu.

• Katastr nemovitostí 
Pro hledání výpisu podle Listu vlastnictví – katastrální území a číslo LV. Pro hledání výpisu podle seznamu nemovitostí – katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu a číslo popisné jedná-li se o stavbu.

• Insolvenční rejstřík 
Relevantním kritériem jsou osobní údaje konkrétní osoby, nebo IČ příslušné organizace.


VÝPISY Z NEVEŘEJNÝCH EVIDENCÍ 
U výpisů z neveřejných evidencí (viz níže) se musí žadatel prokázat platným občanským průkazem nebo pasem. V případě zastoupení je třeba doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu a prokázat svoji totožnost.

• Rejstřík trestů (dále jen RT) 
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

• Centrální registr řidičů 
Výpis umožňuje zjistit stav trestných bodů z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy ČR.

• Další služby 
Autorizovaná konverze dokumentu
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.
 


# NESVÍTÍ VE VAŠÍ ULICI LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ?
Závady a poruchy veřejného osvětlení je možné nahlásit tako:
1) Zavolat na tel. číslo 733 120 090 (starosta obce) nebo 317 702 121 (obecní úřad). Prosíme o nahlášení čísla sloupu lampy (např. TY 01012) a poruchy (např. nesvítící světlo, bliká, svítí pouze část noci, …). Pokud nevíte číslo lampy, nevadí. Zajistíme předání informace.
2) Zavolat na telefonní číslo 800 101 109 - hlášení závad Eltodo. Musíte vědět číslo sloupu lampy (např. TY 01012).


# ZTRÁTY A NÁLEZY 
Problematiku ztát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Ten, kdo najde ztracenou věc je povinen ji vydat vlastníkovi nebo pokud byla věc nalezena ve veřejné budově, nebo veřejném dopravném prostředku, předat provozovateli těchto zařízení. Pokud nalezenou věc nemohu předat, musím ji bezprostředně odevzdat na obecní úřad, mimo provozní dobu zavolat starostovi (733 120 090).
Přihlásí-li se na obecní úřad vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikace ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.

SOUPIS NÁLEZŮ:

Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc Poznámky
1.3.2023 v autobusové zastávce u hasičské zbrojnice klíč  
22.12.2022  před budovou obecního úřadu černá šála  
 8.11.2022  před budovou obecního úřadu  brýle  # ZABĚHNUTÁ A PORANĚNÁ ZVÍŘATA  

  • Nalezený pejsek: Zásadní je, pejska neodtahovat nebo neodvážet z místa nálezu. Pejska může hledat jeho majitel a tím se nalezení pejska značně komplikuje. Nejlepší je pejska nafotit a poslat fotografii na mobil 733 120 090 a následně zavolat na 733 120 090 a předat informace o pejskovi (barva, pohlaví, velikost,...), čísla známky (pokud ji lze získat), místě nálezu,...
    Apelujeme na majitele pejsků, aby jejich mazlíčci měli známku. Ta se dá kdykoliv vyzvednout na obecním úřadě, i opakovaně. Váš pejsek musí mít ze zákona čip a být zaevidován v databázi čipů pejsků.
  • Poraněná zvířata: 
    Pokud naleznete poraněného živočicha kontaktujte záchrannou stanici ve Voticích - Ochrana fauny ČR, ulice Zámecká, Votice; mobil: 603 259 902, e-mail: info@ochranafauny.cz, www.ochranafauny.cz .


# ZIMNÍ ÚDRŽBA
Blíží se čas zimní údržby. Největší problém je parkování auty na místních komunikacích. Traktor s radlicí kvůli zúžení průjezdního profilu komunikace je v riziku poškození aut, občas i danou ulicí nemůže projet. Prosíme o vstřícný přístup při parkování vašimi auty během zimy.