Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Schváleno

Vyvěšeno

Účinnost

ROK 2022      
č. 2/2022, o nočním klidu 18.7.2022 19.7.2022 3.8.2022
ROK 2021      
č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 10.12.2021 13.12.2021 1.1.2022 
č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 10.12.2021 13.12.2021 1.1.2022
ROK 2020      
č. 2/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 18.12.2020   21.12.2020 1.1.2022
ROK 2019      
č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  7.11.2019 11.11.2019  1.1.2020
č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného  7.11.2019 11.11.2019  1.1.2020
č. 5/2019 o místním poplatku ze psů 7.11.2019 11.11.2019  1.1.2020
č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích 29.4.2019 30.4.2019  15.5.2019
ROK 2017      
č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice 28.6.2017   29.6.2017  14.7.2017
č. 2/2017 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 15.5.2017  16.5.2017  31.5.2017
ROK 2011       
č. 7/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 20.12.2011  20.12.2011  21.12.2011
č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.9.2011  2.9.2011   17.9.2011
č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 1.9.2011  2.9.2011   17.9.2011