Vyhlášky obce Krhanice

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

ROK 2014  
 č. 2/2014 o místním poplatku ze psů  31.3.2014
 č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  31.3.2014
   
ROK 2013  
č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2014
č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice 1.1.2014
   
ROK 2012  
č. 2/2012 o stanoveni koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 1.1.2013
č. 1/2012 o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 28.6.2012
   
   
   
ROK 2011-...

 

Č.1/1994 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

23.9.1994

Č.2/1997 o poplatku ze vstupného

26.9.1997

Č.2/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/1994 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Krhanice

19.10.2000

Č.1/2001 o zahájení projednávání změny č.2 ÚPnSÚ Krhanice

1.8.2001

Č.3/2001, kterou se mění a doplňuje vyhláška obce Krhanice o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Krhanice

25.12.2001

Č.2/2003 o příspěvku rodičů na částečnou úhradu nákladů mateřské školy a školní družiny

1.9.2003

Č.3/2004 o dodržování veřejného pořádku v obci 11.6.2004
Vyhláška č.1/2007 o nakládání s odpadem na území obce Krhanice

16.2.2007

krhanice_bottom.png