Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Schváleno

Vyvěšeno

Zveřejněno ve Sbírce

Účinnost

ROK 2024         
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č.1/2024 o nočním klidu  7.3.2024 8.3.2024 8.3.2024 23.3.2024
ROK 2023         
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č.11/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2023 16.12.2023 16.12.2023 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č.10/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15.12.2023 16.12.2023 16.12.2023 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č.9/2023 o místním poplatku ze vstupného 15.12.2023 16.12.2023 16.12.2023 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č.8/2023 o místním poplatku ze psů 15.12.2023   16.12.2023 16.12.2023   1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č.7/2023, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Krhanice č.6/2023 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, ze dne 15.6.2023 15.12.2023 16.12.2023 16.12.2023 17.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15.6.2023 19.6.2023 19.6.2023 4.7.2023
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice o nočním klidu 15.6.2023 19.6.2023 19.6.2023 4.7.2023
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 15.6.2023 19.6.2023 19.6.2023 4.7.2023
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 15.6.2023 19.6.2023 19.6.2023 1.1.2024
ROK 2021        
č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 10.12.2021 13.12.2021   1.1.2022 
ROK 2020        
č. 2/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 18.12.2020   21.12.2020   1.1.2022
ROK 2019        
č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  7.11.2019 11.11.2019    1.1.2020
č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného  7.11.2019 11.11.2019    1.1.2020
č. 5/2019 o místním poplatku ze psů 7.11.2019 11.11.2019    1.1.2020
č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích 29.4.2019 30.4.2019    15.5.2019
ROK 2017        
č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice 28.6.2017   29.6.2017    14.7.2017
č. 2/2017 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 15.5.2017  16.5.2017    31.5.2017
ROK 2012         
č. 2/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 12.6.2012 13.6.2012   1.1.2013
ROK 2011         
č. 7/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 20.12.2011  20.12.2011    21.12.2011
č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.9.2011  2.9.2011     17.9.2011
č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice 1.9.2011  2.9.2011     17.9.2011