Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

ROK 2020  
č. 2/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 1.1.2022
č. 1/2020 o nočním klidu  1.9.2020
ROK 2019  
č. 10/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Krhanice  1.1.2020
č. 9/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhanice  1.1.2020
č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.1.2020
č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného   1.1.2020
č. 5/2019 o místním poplatku ze psů  1.1.2020
č. 3/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích 15.5.2019
ROK 2017  
č. 3/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Krhanice   14.7.2017
č. 2/2017 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně    31.5.2017
ROK 2012   
č. 2/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí   1.1.2013
ROK 2011   
č. 7/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 21.12.2011
č. 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  17.9.2011
č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Krhanice   17.9.2011

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací