Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

Inženýrské sítě

V roce 2007 začalo v obci Krhanice budování nových vodovodních řadů s dotační podporou Ministerstva zemědělství ČR. Akce je naplánována na 3 roky. Celkové náklady na stavbu vodovodních řadů činí necelých 19 milionů korun. Budování přípojek se z dotace nehradí. Finance na vodovodní přípojky se finančně spolupodílí občané a obec Krhanice.

Katastrem obce prochází vodovodní přivaděč, na severní straně Krhanic je vodojem. Touto vodou je zásobována celá Prosečnice, v Krhanicích objekty školy, školky a část rodinných domů. Část obyvatel je odkázána na vlastní studny.
Vyhovující kanalizace je vybudována v Prosečnici, kde je napojena na čistírnu léčebny. Krhanice kanalizaci zatím nemají.
V roce 2002 byla úspěšně dokončena za finanční spoluúčasti SFŽP plynofikace obce Krhanice.

Základní škola 
Základní škola Krhanice má kapacitu 200 žáků. Škola je dvoustupňová. Součástí školy je školní jídelna.

Mateřská škola 
Mateřská škola má 2 oddělení. Kapacita je maximálně 50 žáků. U školky je vybudované školní hřiště v přírodním stylu.