Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty a akce

Projekty a akce

ROK 2023

Velké projekty s dotacemi, které nás čekají v roce 2023:
ZATEPLENÍ, VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A POŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ VZDUCHOTECHNIKY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V letošním roce budeme dokončovat zateplení, výměnu zdroje tepla v základní škole a pořízení centrální vzduchotechniky do základní školy. Zahájení prací je naplánováno na únor, ukončení pak na červenec.

KRHANICE – REKONSTRUKCE NÁVSI A OKOLNÍCH CHODNÍKŮ
V letošním roce 2023 budeme dokončovat rekonstrukci návsi u obchodu a okolních chodníků. Bude provedeno vybudování chodníku podél hlavní silnice, vybudování dešťové kanalizace, instalace vývěsní tabule a plakátovací plochy a vybavení mobiliářem. Zahájení je předběžně naplánováno na březen, v návaznosti na povolení MěÚ Benešov a zimní údržbu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Ukončení je naplánováno na červen.

Logo Středočeský kraj.jpgProjekt „KRHANICE – REKONSTRUKCE NÁVSI A OKOLNÍCH CHODNÍKŮ“
je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.


REKONSTRUKCE HLAVNÍHO VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE DO OBCE KRHANICE
Na jaře 2023 zahájíme projekt Rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče do obce Krhanice od křižovatky na Lešany směrem pod železniční viadukt až po odbočení k Dlážděnce. Zahájení je naplánováno na duben, ukončení pak na červen.

Logo Středočeský kraj.jpgProjekt „Rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče do obce Krhanice“
je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.


REKONSTRUKCE VÁLEČNÉHO HROBU OBĚTÍ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY
Dne 12.dubna 2023 byly zahájeny práce na rekonstrukci válečného hrobu obětí 2.světové války.
Cílem projektu je realizovat záměr rekonstrukce, aby památník byl důstojným a kultivovaným místem úcty památce padlých.
Ukončení je naplánováno na říjen 2023.
Projekt „Rekonstrukce válečného hrobu obětí 2.světové války“ je realizován s finančním přispěním Ministerstva obrany.
ROK 2022 - CO SE POVEDLO 

Oblast chodníky, náves, bezpečnost v silničním provozu

- vyhotovení auditu bezpečnosti pro podání žádosti o dotaci na chodník podél silnice III/1066 k železničnímu viaduktu

- vyhotovení a podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na chodník podél silnice III/1066 k železničnímu viaduktu

- provedeno geodetické vyměření rozhraní silnice a navazujících pozemků směrem ke značce konec obce od parku nad úřadem směrem ke statku, potřebné pro zadání projektových dokumentací na chodník

- zahájení stavebních prací na rekonstrukci návsi před obchodem a okolních chodníků

- zhotovení projektové dokumentace na chodník okolo plánované okružní křižovatky u železničního viaduktu

Oblast místních komunikací

- položení dvou odvodňovacích žlabů a vyasfaltování na komunikaci v lokalitě pod schody ke Slunečnímu domu v Krhanicích

- rekonstrukce místní komunikace na Starém hřišti v Krhanicích

- zhotovení asfaltového stání pro automobily u víceúčelového hřiště u základní školy

-  instalace silničního zrcadla na odbočení k Hodkovu v Krhanicích

- opravy místních komunikací v Krhanicích a v Prosečnici

- pokládka odvodňovacích panelů nad chatovou oblastí Sádek

- položení nového dešťového žlabu a asfaltování v lokalitě Pod palouky

- zhotovení odvodňovacích rýh v chatové oblasti Svatovice

- pořízení žlutých nádob na zimní posyp

- zhotovení podest na nádoby na zimní posyp (pod Sádkem, na Starém hřišti) 

Oblast odpadového hospodářství

- pořízení nových kontejnerů na bioodpad

- pořízení kontejneru na textil, obuv, …

- pořízení kontejnerů na tříděný odpad

- zhotovení podest pro kontejnery na tříděný odpad Na starém hřišti, pod Sádkem, na Rafandě a u víceúčelového hřiště

- likvidace černých skládek v krhanických lesích a v Prosečnici

- umístění stojanu s odpadovým pytlem u lesa za statkem

- zhotovení dřevěného oplocení kolem kontejnerového stání u Hodkova

- nákup tašek na tříděný odpad do domácností a jejich distribuce dle zájmu občanů

- proběhl jarní a podzimní svoz velkoobjemového odpadu z domácností

- proběhl jarní a podzimní svoz nebezpečného odpadu

- v rámci svozu bioodpadu byl v jarním a podzimním období přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad

Oblast pitná voda

- zhotovení dvou nových vodovodních řadů v Krhanicích a Prosečnici

- proběhla rekonstrukce dvou vodovodních řadů na návsi před obchodem

- proběhla výměna hydrantu Na vlčím důle v Krhanicích

- proběhla oprava pítka na návsi u památníku obětem 1. světové války

Oblast školství

- základní škola: pokračování ve stavebních pracích spojených s dotací v základní škole (zateplení a výměna zdroje tepla, vzduchotechnika)

- mateřská škola: vybudování venkovního WC na zahradě školky

Oblast veřejné zeleně

- proběhlo odborné ošetření stromů v obci

- proběhla výsadba jeřabin za brodem v Krhanicích

- byla dosazena zeleň ve stráni směrem k lomu

- proběhla výsadba ovocné aleje u silnice u Sokolky

- na hřbitově byl proveden zdravotní řez jasanu

- odborné vyvázání jasanu na Sokolce

- na Prosečnici byla vysazena borovice Watereri

- průběžné udržování zeleně v Krhanicích a v Prosečnici 

Oblast požární ochrany

- bezúplatné získání automobilu pro zásahovou jednotku hasičů od Ministerstva vnitra České republiky

- proběhla oprava Tatry 815 a Renaultu Trafic

- byly zakoupeny ochranné pomůcky členům JSDHO Krhanice

- zakoupení vybavení zásahové jednotky hasičů pro zásahy 

Oblast veřejná prostranství

- úpravy veřejných prostranství a komunikací po silných deštích

- úprava prostranství na Rafandě, pod Sádkem, v Prosečnici za autobusovou zastávkou

- usazení kotvy na kamennou desku a výroba řetězu k ní u dětského hřiště vedle Hodkova

- oprava střechy autobusové zastávky u hasičské zbrojnice

- sekání příkopů kolem silnice a místních komunikací

- natírání sloupů kolem tréninkového hřiště před základní školou

- natíraní železných konstrukcí u propustků a kolem silnice

- vyčištění koryta potoka za autobusovou zastávkou u hasičské zbrojnice

- oprava kamenných stěn koryta potoka za zastávkou u hasičské zbrojnice

- umístění Keltského kamene a úprava prostoru vedle něj u komunikace pod lomem

a další … 

Ostatní

- nákup nových knih do obecní knihovny

- pořádání Noci s Andersenem v obecní knihovně

- vybavení klubovny zázemí víceúčelového hřiště zamykatelnou skříní na deskové hry a pingpongovým stolem

- instalace systému pro on-line přenos zasedání zastupitelstva obce

- vítání miminek, předškoláků, rozloučení s deváťáky, výlet jubilantů na Štiřín, nový vodník na vrbě a malování hrnečků dětmi základní školy, …

- finanční podpora činnosti nebo akcí místních spolků

a mnoho dalšího.