Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁKLADNÍ INFORMACE - ROK 2024

ZÁKLADNÍ INFORMACE - ROK 2024Vážení občané, 
chtěli bychom Vás seznámit s následujícím:

PLATBA POPLATKU ZA ODPADY 2024
Od 15.1.2024 začínáme rozesílat dopisy s informacemi k platbám poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a pro nemovitosti s týdenním svozem i s informacemi k výměnám popelnicových nádob a s informacemi k přechodu na čtrnáctidenní svoz.

Výběr z obecně závazné vyhlášky obce Krhanice č. 11/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku za kalendářní rok 2024 bude 1 150 Kč.

Osvobození od poplatku:
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

  • nedosáhla věku 1 roku včetně roku dosažení dané věkové hranice v daném kalendářním roce,
  • je poplatník s pobytem na sídle ohlašovny,
  • je poplatník, který se celý daný kalendářní rok zdržuje v zahraničí.

Úleva z výše poplatku:

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

  • je ve věku 2–18 let (včetně roku dosažení dané věkové hranice v daném kalendářním roce), ve výši 300 Kč,
  • je ve věku 65 a více let (včetně roku dosažení dané věkové hranice v daném kalendářním roce), ve výši 300 Kč,
  • která je poživatelem invalidního důchodu nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, ve výši 300 Kč.

Změny ve vyhlášce oproti stavu roku 2022 a 2023

  • zvýšení sazby poplatku o 100 Kč na částku 1 150 Kč,
  • sjednocení částky úlev na částku 300 Kč pro osoby v kategoriích 2–18 let, 65 a více let a poživatel invalidního důchodu nebo držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • posunutí věkové hranice pro úlevy na věk 65 a více let.
  • splatnost poplatku: nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

 

Více informací k odpadům najdete v sekci Obecní úřad, podsekci Odpady.

Více informací k výši poplatku za odpady pro rok 2024, jeho splatnosti, ... najdete v sekci Obec, podsekci Vyhlášky, rok 2023).

 

SENIOR TAXI A REHABILITACE TAXI

V roce 2024 je pokračováno v poskytování služby Senior taxi a Rehabilitace taxi seniorům 65+ (dosažený věk 65 let v roce 2024).

Pravidla této služby jsou zveřejněna v sekci Důležité informace.

 

POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI KRHANICE NA POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRU V ROCE 2024

Pravidla pro pořízení kompostéru jsou zveřejněna v sekci Důležité informace.

 

POUKÁZKY K VÝVOZU JÍMEK PRO ROK 2024

Připomínáme možnost získat poukázky k vývozu jímek pro rok 2024. Můžete přijít osobně na Obecní úřad Krhanice, nebo zavolejte kdy přijdete a my vám poukázky připravíme.

 

Aleš Papoušek, starosta