Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU - TŘI CHODNÍKY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A NÁDRAŽÍ

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU - TŘI CHODNÍKY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A NÁDRAŽÍZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADUObrázek_Kronika_Budova obecního úřadu.jpg

TŘI CHODNÍKY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A NÁDRAŽÍ

 

AKCE CHODNÍK K ŽELEZNIČNÍMU VIADUKTU
V letošním roce jsme obdrželi od Státního fondu dopravní infrastruktury zamítavé stanovisko k naší opětovné žádosti o dotaci na výstavbu chodníku k železničnímu viaduktu.  Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců podél komunikace III. třídy bylo přikročeno k záměru uskutečnit výstavbu tohoto chodníku vlastními finančními prostředky obce, které jsme na danou akci shromažďovali v předchozích letech.

Stavba chodníku k železničnímu viaduktu se skládá ze tří staveb: 
• veřejné osvětlení kolem chodníku – téměř hotovo, zbývá výměna jedné lampy veřejného osvětlení
V trase chodníku v loňském roce 2023 realizovala firma ČEZ Distribuce položení nových kabelů nízkého napětí pro nemovitosti v této a navazující lokalitě směrem ke kamenictví. Dohodli jsme se s realizační firmou na připoložení kabelů veřejného osvětlení, a tím jsme ušetřili finanční prostředky za vlastní výkopové práce. Veřejné osvětlení jsme tedy, kromě jedné lampy, již zrealizovali.

• dešťová kanalizaci související s chodníkem od Dlážděnky – již hotovo
Výstavbou chodníku dochází k zasypání příkopu. Proto jsme v loňském roce museli zhotovit dešťovou kanalizaci, na kterou byly napojeny stávající nemovitosti. Další věcí, která s výstavbou chodníku souvisela, byla rekonstrukce starého litinového vodovodního řadu, a tedy i napojení vodovodních přípojek stávajících nemovitostí na nový vodovodní řad. To již bylo zrealizováno. Na tuto akci „Rekonstrukce hlavního vodovodního řadu do obce Krhanice“ jsme získali dotaci od Středočeského kraje.

• vlastní zhotovení chodníku – zahájeno
Začátkem dubna 2024 byla zahájena realizace vlastní stavby chodníku. Ukončení akce se předpokládá do konce měsíce června. 

AKCE OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/106 S III/1065 A III/1066 V KRHANICÍCH S CHODNÍKEM

Máme tady další významnou velkou stavbu, a to výstavbu okružní křižovatky s chodníkem.

Stavba okružní křižovatky s chodníkem se skládá ze dvou staveb:
• stavba okružní křižovatky: silnice II/106, s III/1065 a III/1066 je v majetku Středočeského kraje. Takže tuto stavbu realizuje Středočeský kraj.

• stavba chodníku kolem okružní křižovatky: tuto stavbu realizuje Obec Krhanice.
Tato stavba vyvolala řadu odezev, pozitivních i negativních. Pro naše občany je nejzásadnější následující: zhotovení nového chodníku od viaduktu přes budoucí okružní křižovatku až ke schodům k Hodkovu (bytový dům napravo před mostem na Lešany). Zároveň vznikne přechod pro chodce ke schodům do lokality nalevo před mostem na Lešany. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení křižovatky.

Závěr: Bez okružní křižovatky bychom neměli chodník přes křižovatku.

V souvislosti s úplnou uzavírkou pro stavbu okružní křižovatky došlo k přechodnému zákazu vjezdu na místní komunikaci k lomu v Krhanicích. Na Obecním úřadě Krhanice jsme pomáhali a stále pomáháme občanům, rekreantům, živnostníkům, rodičům přivážející děti do školy a školky, ... se získáním výjimek na Městském úřadu Benešov pro povolení vjezdu na místní komunikaci k lomu. 

V současné době jsme vyřídili na 750 výjimek. „Systém výjimek“ napomohl k celkově bezproblémovému zajištění dopravy na této místní komunikaci. Pokud by zde přechodný zákaz vjezdu nebyl, místní komunikace by byla využívána v mnohem větší míře, jezdilo by po ní mnohem více např. nákladních automobilů, což by mohlo způsobovat dopravní komplikace až po neprůjezdnost a rozhodně by více znepříjemňovalo a omezovalo život občanům bydlícím v této lokalitě.

Naprosto chápu, že všechna omezení jsou nepříjemná. Děkuji vám všem za trpělivost a za jejich respektování.


AKCE PROPOJOVACÍ CHODNÍK (MEZI CHODNÍKEM OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY A CHODNÍKEM K ŽELEZNIČNÍMU VIADUKTU)

A nyní pár slov ke stavbě tzv. propojovacímu chodníku. Naplánované a realizované stavby dvou chodníků je nutné propojit. Po dořešení ukončení chodníku a navazující dešťové kanalizace u stavby okružní křižovatky je již nyní vyprojektováno toto propojení. Z různých návrhů řešení chodníku pod železničním viaduktem došlo k výběru chodníku šíře jeden metr. V nejbližších dnech obdržím projektovou dokumentaci a začnu tuto stavbu projednávat s dotčenými orgány, zejména se Správou železnic a Českými drahami. Důležité pro tuto stavbu „propojovacího chodníku“ byla i vstřícnost majitelů dvou nemovitostí před železničním viaduktem. I touto formou bych jim chtěl velmi poděkovat.

DALŠÍ INFORMACE
V souvislosti se zmíněnými stavbami je také řešena rekonstrukce části silnice III/1066 od železničního viaduktu směrem k základní škole. Silnice III/1066 je v majetku Středočeského kraje. Proběhla již dvě jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, zatím bohužel bez dohody. Nesouhlasím totiž s nabízeným pouhým přeasfaltováním stávající komunikace, protože pod asfaltem chybí konstrukční vrstva pod asfalt. Požaduji, aby alespoň směrem do zatáčky se zrcadly byla silnice s touto konstrukční vrstvou. Další jednání je již naplánováno.

V souvislosti s bezpečností chodců je dále průběžně řešen přístup pěších k vlakovému nádraží v Krhanicích.  V plánu je využít vytvořenou přístupovou cestu pro pěší, která je nyní zhotovena pro stavbu okružní křižovatky.  Tato cesta by navazovala na budoucí přechod pro chodce u okružní křižovatky a dále by pokračovala zabočením nahoru směrem od komunikace na „travnatou plochu“ k objektu nádraží. Nyní je připravována projektová dokumentace a jedná se o pronájmu pozemku s Českými drahami. 

Někteří z vás již možná zaregistrovali, že na vlakovém nádraží, vedle bývalé budovy železniční stanice, došlo k několika změnám. Po dohodě s Českými drahami obec nainstalovala betonové city bloky, které zamezily parkování automobilům, které nesouvisí s cestujícími železničními spoji. Prostranství k železniční zastávce bylo vyspraveno štěrkodrtí a celý prostor byl zhutněn. České dráhy již provedly instalaci závory mezi studnou a bývalou budovou železniční stanice, dále ještě provedou zhotovení chodníku ze zámkové dlažby k vlakové zastávce souběžně s touto budovou. Po realizaci okružní křižovatky bude část obecního pozemku u betonových city bloků určena výhradně pro parkování osobních aut cestujících využívajících železniční dopravu. Dále bude zakázáno stání automobilů mezi autobusovou zastávkou a bývalou budovou železniční stanice. Tento prostor bude využíván pouze k zastavení osobních automobilů, které přiváží nebo odváží cestující na vlak/z vlaku.

Doufám, že výše uvedené informace jsou pro vás přínosné. 

Přeji nám všem, aby všechny uvedené stavby v budoucnu dobře sloužily.

Aleš Papoušek, starosta