Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Důležité informace > FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA KOMPOSTÉRY PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI KRHANICE - 2024

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA KOMPOSTÉRY PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI KRHANICE - 2024PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI KRHANICE NA POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRU V OBCI KRHANICE V ROCE 2024

Pro tuto záležitost je „Rozpočtu obce na rok 2024“ vyčleněna částka: 30 000,- Kč.

Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku: 
a) Finanční příspěvek bude ve výši 2 000,- Kč/1 nemovitost s možností umístění na zahradu (vlastní, nebo pronajatá od obce Krhanice) s občany s trvalým pobytem v této nemovitosti.

b) Občan, který vlastní nemovitost v Krhanicích a má v této nemovitosti trvalý pobyt (dále jen Obdarovaný), může požádat o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení kompostéru, takto:
1. Obdarovaný si na vlastní náklady zakoupí dřevěný nebo plastový kontejner v hodnotě minimálně 2 000,- Kč a objemu minimálně 600 litrů.
2. Obdarovaný se dostaví na Obecní úřad Krhanice s originálními doklady – s fakturou o nákupu kompostéru a dokladem o zaplacení. Obecní úřad Krhanice si vyhotoví kopie. Pokud nebudou alokované prostředky vyčerpány již dříve, je posledním termínem předložení originálních dokladů (faktury a dokladu o zaplacení kompostéru) na Obecní úřad Krhanice datum: 16.12.2024.
3. S obdarovaným bude sepsána darovací smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení kompostéru.
4. Finanční příspěvek může být poskytnut bezhotovostně i hotovostně.

c) Na poskytnutí tohoto příspěvku není právní nárok. Nemovitost, na kterou získal Obdarovaný příspěvek na pořízení kompostéru, může požádat o tento příspěvek maximálně jednou za 6 let, pokud bude tento příspěvek poskytován.

d) Obec Krhanice jako dárce si vyhrazuje právo podmínky upravit nebo poskytování finančních příspěvků kdykoliv ukončit, a to po vyčerpání alokovaných finančních prostředků v daném kalendářním roce.

POTŘEBUJETE PORADIT? Zavolejte na telefon 733120090 (starosta). Napište e-mail na ou.krhanice@seznam.cz 

PŘEHLED VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2024
ALOKOVANÁ ČÁSTKA: 30 000,- Kč
POSKYTNUTO KE DNI: 29.2.2024: 4 000,- Kč
ZBÝVÁ K POSKYTNUTÍ: 26 000,- Kč
Čerpání finančního příspěvku občany dle schválených Pravidel bude průběžně doplňováno.