Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a MŠ > FASÁDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

FASÁDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝSLEDKY ANKETY
Hlasování občanů:
Varianta č. 1: 24%
Varianta č. 2: 47%
Varianta č. 3: 29%

Hlasování pedagogů základní školy:
Varianta č. 1: 21%
Varianta č. 2: 42%
Varianta č. 3: 37%

Hlasování žáků základní školy:
Varianta č. 1: 30%
Varianta č. 2: 30%
Varianta č. 3: 40%

ZÁVĚR: Vítězem ankety se stává varianta č. 2.

 


Vážení občané,

předkládáme vám k výběru tři návrhy architektonického ztvárnění možného budoucího vzhledu budovy základní školy. K těmto návrhům předkládáme i slova architekta.

Pokud chcete hlasovat, prosím postupujte podle pokynů níže. Každý z hlasujících má právě jeden hlas a ten dá jednomu z předložených návrhů.


Jak hlasovat?
Zašlete za jednu rodinu (domácnost) SMS na mobil 733120090 s následujícím obsahem:
Obec, Číslo nemovitosti, Varianta č. 1 a počet hlasů v domácnosti, Varianta č. 2 a počet hlasů v domácnosti a Varianta č. 3 a počet hlasů v domácnosti. Pokud počet hlasů pro nějakou variantu je 0, tak tuto informaci nezasílejte.
Např. Krhanice 333, V1 – 1, V3 – 2

Kdo může hlasovat?
Hlasovat mohou občané starší 15 let a v tomto případě i žáci základní školy.


Kde se mohu s návrhy seznámit?
Na stránkách obce v sekci ZŠ a MŠ je nabídka „FASÁDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY“. V této nabídce jsou všechny potřebné informace. Návrhy je možné v tištěné podobě shlédnout ve vývěsce obecního úřadu naproti obchodu v Krhanicích, v tištěné podobě a elektronické podobě na obecním úřadě v zasedací místnosti v Út 21.6.2022, 8:00 –12:00 a 14:00 – 17:30 hod.,  St 22.6.2022, 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod., Čt 23.6.2022, 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod.


Do kdy mohu hlasovat?
Do čtvrtka 23.6.2022, 22:00 hod.


Děkuji za Vás čas a za hlasování pro jeden z návrhů.

Aleš Papoušek, starosta


Slovo architekta
Základní škola je jednou z nejdůležitějších veřejných institucí, které jsou součástí obce Krhanice. Jejím primárním účelem je výchova nastupující generace, předávání vědomostí, kultury a hodnot naší civilizace, státu, místní komunity.

Péče o budovu školy je jednou z mála příležitostí, jak může obec podpořit odpovědnou práci pedagogů a zlepšit prostředí pro výchovu dětí a mládeže. Zároveň tak vyjadřuje, jakou prioritu přikládá jejímu poslání.

Objekt školy v Krhanicích, postaven v roce 1959 má své nezpochybnitelné kvality, odpovídající době svého vzniku. Její jednoduché a racionální hmotové řešení s vyváženými proporcemi jasně definuje solidnost veřejné instituce.

Problémem exteriéru objektu je kromě technického stavu a nynější barevnosti fasád, také okolí školy. Chybí adekvátní veřejný prostor před jejím vstupem, který by zároveň mohl sloužit jako rozptylová a shromažďovací plocha. Ideu možného řešení prezentujeme ve vizualizacích.

Naším úkolem bylo navrhnout barevnost fasád objektu. Předkládáme ji ve variantním řešení. Všechny varianty počítají spíše s tlumenou barevností, která respektuje tektoniku objektu a vyhýbá se předchozímu graficky kreativnímu pojetí. Rád bych, aby budově byla vrácena střídmá nadčasová estetika a důstojnost, která jí podle mého názoru právem náleží.

Ing.arch. Stanislav Krčmárik, ateliér Fertyk


VARIANTA Č.1:  
Krhanice_VIZ 1.jpg

 

VARIANTA Č.2:  
Krhanice_VIZ 2.jpg

 

VARIANTA Č.3:  
Krhanice_VIZ 3.jpg