Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Podporujeme

Podporujeme

ROK 2022:
• Pastelkovné pro žáky I. třídy ZŠ Krhanice pro školní rok 2022/2023: účelový finanční dar ve výši 1000,00 Kč na zakoupení učebních pomůcek.
• Pro děti narozené od 1.1.2022 do 31.12.2022 a přihlášené do evidence obyvatel obce Krhanice nejpozději do 31.1.2023, v případě že oba rodiče mají trvalý pobyt v obci Krhanice je poskytnut rodičům příspěvek  v částce 8.000,00 Kč/1 dítě, v případě že  jeden z rodičů má trvalý pobyt v obci Krhanice je příspěvek v částce 4.000,00 Kč/1 dítě.
• Občané s trvalým pobytem v obci (plátci poplatku za odpady): finančních dar – příspěvek na snížení dopadu nárůstu cen odpadů v roce 2022 pro občany s trvalým pobytem v obci Krhanice ve výši 250,- Kč/občan s trvalým pobytem.
• Finanční příspěvky na činnost a akce spolků, organizací, ….

Schválené finanční příspěvky na činnost:

 Příjemce  Název individuální dotace Poskytnutí individuální dotace v Kč  Účel poskytnutí
Tělocvičná jednota Sokol Krhanice, IČO : 61664723, 257 42 Krhanice Činnost TJ Sokol Krhanice v roce 2022 179 100,00 Kč na pokrytí nákladů na spotřebu elektrické energie, spotřebu pitné vody pro provoz budovy a vývoz splaškových vod vyprodukovaných provozem budovy
Unie rodičů při ZŠ Krhanice, z.s., IČO: 22877177, Krhanice 149, 257 42 Krhanice Činnost Unie rodičů ZŠ Krhanice v roce 2022 17 000,00 Kč akce jako např. Jarní školní trhy, Mikuláš, Vánoční trhy
Sbor dobrovolných hasičů Krhanice, IČO: 66134234, 257 42 Krhanice  Podpora činnosti SDH Krhanice v roce 2022 20 750,00 Kč podpora mladých hasičů včetně dorostu, úschova uniforem a vzduchovek v klubovně, nůžkový stan, doplnění vybavení klubovny
Posázaví, o.p.s., IČO:  27129772, Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice Zajištění provozu organizace a poskytování obecně prospěšných činností ve prospěch obce Krhanice a jí zřízených příspěvkových organizací 8 000,00 Kč na zajištění provozu organizace a poskytování obecně prospěšných činností ve prospěch obce Krhanice a jí zřízených příspěvkových organizací


Schválené finanční příspěvky na akce (smlouvy jsou uzavírány a příspěvky posílány průběžně dle konání akcí):

Příjemce Předmět Poskytnutí individuální dotace v Kč Účel poskytnutí
Posázaví, o.p.s., IČO:  27129772, Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice Čistá řeka Sázava 2022 4 000,00 Kč výdaje spojené s čištěním řeky Sázavy (uložení odpadu, zajištění ubytování, zázemí a stravování pro dobrovolníky, pytle na sběr odpadů a další materiál)
Aktivní Krhanice, z.s., IČO: 09017429, 257 42 Krhanice 35 Krhanice jinak 2022 10 000,00 Kč příspěvek na program dětem, na hudební produkci a poplatek OSA
Aktivní Krhanice, z.s., IČO: 09017429, 257 42 Krhanice 35 Letní kino 2022 10 000,00 Kč pronájem filmu od distributora, pronájem technického zařízení, ozvučení
Karhany,  z.s., IČO: 06650180, 257 42 Krhanice 197    Dětský Masopustní karneval 2022 10 000,00 Kč

pořízení odměn pro děti, na hudební produkci a poplatek OSA

akce se nekonala, příspěvek nebyl poskytnut
Tělocvičná jednota Sokol Krhanice, IČO :  61664723, 257 42 Krhanice Memoriál B.Dvořáka a Anenská zábava 10 000,00 Kč  příspěvek na program dětem, na hudební produkci a poplatek OSA
Sbor dobrovolných hasičů Krhanice, IČO: 66134234, 257 42 Krhanice Loučení s létem 10 000,00 Kč  příspěvek na program dětem, na hudební produkci a poplatek OSA


Poskytnutí neúčelových finančních darů

Příjemce Poskytnutí neúčelového daru na rok 2022 ve výši
Tělocvičná jednota Sokol Krhanice, IČO 61664723, 257 42 Krhanice 9 000,00 Kč
RUAH, o.p.s., IČO 24312355, Tyršova 2061, 256 01 Benešov  6 000,00 Kč
Rytmus Střední Čechy, o.p.s., IČO 27903508, F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov 3 000,00 Kč
Spolek zdravotně postižených a seniorů Týnec nad Sázavou, IČO 26612291, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 8 000,00 Kč
Benešovský klub onkologicky nemocných, IČO 68997426, Vnoučková 1699, 256 01 Benešov 3 500,00 Kč
Tři, o.p.s., IČO 18623433, Sokolská 584, 257 22 Čerčany 5 000,00 Kč
Ochrana fauny, o.p.s., IČO 67778585, Hrachov 13, 262 56 Svatý Jan  3 500,00 Kč
ZO ČSOP Vlašim, p.s., IČO 18595677, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 4 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Krhanice, IČO 66134234, 257 42 Krhanice 3 000,00 Kč
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Benešov, p.s., IČO 63826909, Nová Pražská 1903, 256 01 Benešov 2 000,00 Kč
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Máchova 400, 256 01 Benešov, IČO 272 53 236 15 000,00 Kč