Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rozpočet obce 2021

 Rozpočet obce na rok 2021

 

Příjmy: 13 339,32 tisíc Kč

Výdaje: 15 323,90 tisíc Kč

Zapojení prostředků z minulých let: 1 984,58 tisíc Kč

 

Rozpis rozpočtu:

PŘÍJMY ČÁSTKA V TISÍCÍCH KČ OBSAH POLOŽKY PŘÍJMŮ
Daňové příjmy  12249,00 daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; DPH; poplatky z komunálních odpadů; poplatky ze psů; příjmy úhrad za dobývání nerostů; správní poplatky; daň z hazardních her; daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy  665,88 příjmy z pronájmu vodovodu; příjmy za likvidaci splaškových vod; příjmy z pronájmu bytů; příjmy z pronájmu nebytových prostor; příjmy z pronájmů na hřbitově; příjmy z pronájmu pozemků; příjmy z pronájmu plynovodu; příjmy z třídění odpadů
Přijaté dotace  424,44 dotace na státní správu; příjmy Fondu obnovy vodovodů obce

 

 

VÝDAJE ČÁSTKA V TISÍCÍCH KČ OBSAH POLOŽKY VÝDAJŮ
Pěstební činnost v lese  100,00 dohody o provedení práce; nákup materiálu; nákup služeb 
Silnice  395,00 nákup majetku; nákup materiálu; nákup služeb; opravy a udržování; projektové dokumentace
Ostatní záležitosti pozemních komunikací  210,00 chodníky; stavby navazující na komunikace; opravy a udržování; projektové dokumentace
Silniční doprava  130,00 nákup materiálu, opravy a udržování (autobusové zastávky)
Bezpečnost silničního provozu  180,00 ukazatele rychlosti
Dopravní obslužnost  257,50 příspěvek na autobusovou dopravu BENE-BUS
Pitná voda  406,50 příspěvek na "Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí"; nákup služeb; opravy a udržování; opravy a budování vodovodních řadů včetně použití Fondu obnovy vodovodů obce
Odvádění a čištění odpadních vod  275,00 dohody o provedení práce; nákup materiálu; elektrická energie; nákup služeb; opravy a udržování; projektové dokumentace
Úpravy drobných vodních toků  95,00 nákup materiálu; nákup služeb; opravy a udržování
Předškolní zařízení  364,85 provozní příspěvek pro mateřskou školu
Základní školy  2672,76 pastelkovné pro žáky I.třídy; provozní příspěvek pro základní školu; projekty a dotace
Činnosti knihovnické  293,00 platy a odvody; dohody o provedení práce; nákup knih a tiskovin; nákup materiálu; telekomunikační služby; nákup služeb; opravy a udržování
Ostatní záležitosti kultury  10,00 dohody o provedení práce
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí  111,00 nákup materiálu; nákup služeb; opravy a udržování
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků  193,00 nákup materiálu; nákup služeb; odměny za užití duševního vlastnictví; pohoštění; věcné dary; příspěvky miminkům
Sportovní zařízení v majetku obce  80,00 projekty a akce
Ostatní tělovýchovná činnost  129,00 příspěvek TJ Sokol Krhanice; příspěvek mladým fotbalistům
Využití volného času dětí a mládeže  481,00 nákup materiálu; elektrická energie; nákup služeb; opravy a udržování, projektové dokumentace; projekty a dotace
Ostatní zájmová činnost a rekreace  61,00 příspěvky spolkům a obecně prospěšným společnostem
Ostatní nemocnice  25,00 dar nemocnici
Hospice  5,00  dar hospici
Bytové hospodářství  51,00 nákup materiálu; elektrická energie; nákup služeb; opravy a udržování
Nebytové hospodářství  93,00 elektrická energie; konzultační, poradenské a právní služby; opravy a udržování
Veřejné osvětlení  593,00 technické zhodnocení majetku; nákup služeb; projekty a akce
Pohřebnictví  340,00 dohody o provedení práce; nákup majetku; elektrická energie; nákup materiálu; nákup služeb; opravy a udržování; projekty a akce
Územní plánování  160,00 změna č.1 územního plánu obce
Komunální služby a územní rozvoj  1869,41 platy a odvody; dohody o provedení práce; ochranné pomůcky; nákup majetku; nákup materiálu; pitná voda; elektrická energie; pohonné hmoty a maziva; telekomunikační služby; služby peněžních ústavů; nákup služeb; opravy a udržování; příspěvky Posázaví o.p.s.; příspěvek Týnecko - svazek obcí; platby daní a poplatků; projekty a akce; nákup pozemků
Sběr a svoz nebezpečného odpadu  55,00 sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů   941,00 sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů  415,00 sběr a svoz ostatních odpadů (plasty, sklo, železo, hliník)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  124,00 využívání a zneškodňování komunálních odpadů (bioodpad, jedlé tuky a oleje)
Ochrana druhů a stanovišť  6,00 příspěvek Ochrana fauny ČR o.p.s.; příspěvek ČSOP Vlašim
Péče o vzhled - veřejná zeleň  228,00 dohody o provedení práce; nákup materiálu; pohonné hmoty a maziva; nákup služeb; opravy a udržování
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo  148,00 nákup materiálu; nákup služeb; pohoštění; věcné dary, příspěvky na divadelní představení
Krizová opatření  60,00 krizová opatření
Požární ochrana, JSDHO  297,84 dohody o provedení práce; refundace mezd; ochranné pomůcky; nákup materiálu; pitná voda; plyn; elektrická energie; pohonné hmoty a maziva; telekomunikační služby; pojištění; školení a vzdělávání; informační systém; nákup služeb; pohoštění; opravy a udržování; příspěvek SDH Krhanice; příspěvek Okresní sdružení hasičů Benešov
Zastupitelstvo obcí  1507,00 platy a odvody; dohody o provedení práce; telekomunikační služby; školení a vzdělávání; cestovné; pohoštění
Činnost místní správy  1776,00 platy a odvody; dohody o provedení práce; nákup knih a tiskovin; nákup majetku; nákup materiálu; pitná voda; plyn; elektrická energie; poštovní služby; školení a vzdělávání; informační systémy; nákup služeb; opravy a udržování; pohoštění; příspěvek SMS ČR; příspěvek SMO ČR; ověřování listin a podpisů
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  20,00 služby peněžních ústavů
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  163,04 převod prostředků do Fondu obnovy vodovodů obce
Ostatní činnosti jinde nezařazené  2,00 vratky ze smluv