Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Sportovní a zájmová sekce > TJ Sokol Krhanice > Z historie

Z HISTORIE

(Všechny údaje z historie Sokola jsou čerpány z osobní kroniky p. Smolíka O., kterému velmi děkuji, a z Obecních kronik. Bohužel kroniky nejsou úplné a některé roky nejsou vůbec zaznamenány.)

V obecní kronice je zaznamenáno, že místní Tělovýchovná jednota Sokol Krhanice byla založena 29. května 1919. Zakládající člen byl pan K. Kovář a také prvním starostou, prvním náčelníkem zvolen pan K.Prošek.

V roce 1920 se TJ Sokol zúčastnil VII. Všesokolského sletu,ve dnech 27.- 30. 6.

Z roku 1923-spolu se Sborem hasičským, pořádal divadelní představení. V té době jest v Prosečnici Dělnická tělocvičná jednota. Společně s ostatními spolky v obci uspořádala několik divadelních představení a přednášek, společnou oslavu k uctění Dne Svobody (28.10.), v srpnu pořádal Sokol na školním hřišti veřejné cvičení a 2. září, tamtéž Dělnická tělocvičná jednota Prosečnice.

V době okupace byly kroniky odevzdány zemskému úřadu v Praze. Bývalý kronikář - Josef Stibůrek, během té doby žádné záznamy neudělal.

V roce 1938 se X. Všesokolského sletu zúčastnilo dosti členů Sokola z obce.

Po obsazení německými vojsky, v roce 1939, byl vydán zákaz shromažďování se, a tak veškerý spolkový život v obci ustal.

12. 4. 1941 bylo Sokolské bratrstvo okupanty rozpuštěno a majetek zabaven. V té době mělo 58 členů (52 bratří, 7 sester). Nový sportovní klub SK Krhanice. První existoval od roku 1931-1934.Na podzim hráči narukovali. Předseda - F.Brabec - truhlář, jednatel - F.Pazdera - klempíř z Krhanic. Hráči - K.Kalina, A.Kalina, A.Stibůrek, J.Flídr, V.Miller, V.Hacaperka, V.Pazdera, St.Pazdera, F.Petrášek, F.Nerad, F.Podroužek. Kapitánem ,,Áčka"- A.Stibůrek. První zápas - SK Krhanice I. A - SK Sparta Čakovice I. A -5:4. První řádná valná hromada - předseda - F.Pazdera, místopředseda - Doležal J., Pešan L., sehráno 16 zápasů, polovina na cizích hřištích, vítězných 10,57 branek, 62 obdržených, střelcem - Šach. Vedoucí dorostu - J.Flídr, Divadelní kroužek - J.Hozman.

Po květnových událostech, roku 1945, se obyvatelstvo Krhanic a Prosečnice, společně pustilo do napravování poválečných škod, zejména místní školy. Spolková činnost, která byla znemožněna, se začala opět rozvíjet. V prvé řadě zahájila svou činnost Tělovýchovná jednota Sokol Krhanice. V červnu 1945 vzrostl počet členstva na 89 (65 bratří, 24 sester). Společně se shromáždili na oslavě mistra Jana Husa v červenci. Konala se Anenská pouť se zábavou, v září cvičební hodina s trubačským sborem Sokola Praha - Bubeneč, v září účast na holdu p. prezidenta E. Beneše, v říjnu společná oslava státního svátku, listopad - cvičební besídka a Posvícenská zábava, v prosinci Mikulášská zábava. Rok byl zakončen Silvestrovskou zábavou. Sportovní klub Krhanice hraje ve 3. třídě středočeské župy. Bylo opraveno školní hřiště, cestička kolem hřiště a opatřena dřevěným zábradlím.

1945 -1946 - SK Krhanice opět ve III. tř. sk. B. Nejúspěšnější období v historii klubu - postup do II. tř.

3. 2. 1946 se konala Valná hromada. Starostou byl zvolen A. Houra, náměstek F. Kotek, náčelník K. Němeček, náčelnice V. Vesecká. Jednota se zúčastnila národních oslav v obci. 9. 5. 1946 - slavnostní skládání sokolského slibu. Další činnost - divadelní představení, slavnostní zapálení sletové vatry na návrší u Chrástu, společně s jednotou Týneckou, zájezdy (Terezín, Karlštejn), bylo uloženo 1000,- Kč na slet. Leden - sokolské šibřinky s trubačským souborem z Prahy, v květnu taneční zábava, v srpnu večer na rozloučení s letními hosty, v listopadu posvícenská zábava společně s hasičským sborem, v prosinci -Silvestrovský večer. Stav členstva na začátku roku - 88 členů (64 bratří, 24 sester), ke konci roku 95 (65 bratří, 30 sester).

Akce roku 1947- leden Sokolské šibřinky, v únoru zakončení plesové sezony sportovním plesem S.K. Krhanice, kde účinkovala vojenská hudba s kapelníkem Kaplánkem. Většina členů věnovala svůj čas přípravě na XI. Všesokolský slet v příštím roce. Na únorové Valné hromadě byl zvolen starosta A. Houra, náměstek J. Hromada, vzdělavatel J. Sahula, náčelník K. Němeček, náčelnice M. Fulínová, jednatel L. Stibůrek (funkci nevykonával, odstěhoval se) - převzal A. Pešan. Krhanice 19 bodů - 8. místo.

V březnu 1948 se konal písňový a hudební večer. Členové SK pokračovali v přípravě na slet v Praze. Na Valné hromadě, v lednu, nedošlo k žádným změnám ve vedení. Počet členů 101. Po únorových událostech byl zvolen akční výbor jednoty - J. Hromada, A. Pešan, J. Vejmelka. 13. dubna se sloučily akční výbory místního SK se Sokolem. 4 členi za Sokol - Hromada, Pešan, Vejmelka, Němeček. 4 členi ze SK Krhanice - Pazdera, Korbel, Hozman, Flídr. V květnu zemřel bývalý dlouholetý a od roku 1946 čestný starosta J. Jerman ve věku 48 let. Od března odjížděly výpravy na sletové dny do Prahy. Cvičili žákyně, dorostenky, muži a ženy. Změna jména na Sokol Krhanice. III. tř. odd. C, 26 zápasů, 9 vítězných, 3 nerozhodně, 12 prohraných se skóre 63:78, 23 body.

V roce 1949 oslavila jednota 30-ti leté jubileum svého trvání. Na sokolském hřišti uspořádala Dětský den v červnu. Slavnostní schůze se zúčastnil i zakládající člen a 1. starosta - pan Kovář a první náčelník - pan Prošek. Sokolské hřiště bylo rozšířeno (zakoupen pozemek od p. Platila). Velké úsilí všech členů vylepšilo podmínky zejména pro kopanou. V předešlém roce se konal nejslavnější zápas s mistry světa v ledním hokeji (Zábrodský, Konopásek, Roziňák, Kobranov, Hajný) s výsledkem 4:0. Sokol Krhanice hrál ve 3. třídě pražského kraje a umístil se na 6. místě. V únoru - Sokolský maškarní ples u Prokošů.

1950 - Obhájení 7. místa v mistrovství III. tř., 26 bodů, 61:62. Stálá sestava - Kopecký - Sešina, Nováček - Borl, Berka - střelec (11 branek), Sedláček - Volek, Kotek, Hůrka, Novák, Brabec, Vítek. Střelcem roku - Hůrka - 16 branek.

1954 - Po 2leté pauze obnovena činnost klubu, vedoucí družstva - Ferkl, vystřídal Jonáš.

1955 - Vedoucí oddílu - R. Kopecký, 23 zápasů, 16 mistrovských - 8 vítězných, 5 prohraných - 4. místo.

1956 - Jarní část - 10 zápasů, 6 mistrovských, 4 přátelská, 8 bodů, 19:7. Podzimní -  1. místo, vyšší třída.

1957 - Podzim - založen oddíl žáků, vedoucí - p. Matěcha.

1958 - Vedoucí oddílu - Jakubíček, podzimní část III. tř. - 6. místo. V říjnu započata stavba hřiště u nové školy. Započato s výstavbou sportovního stadionu.

1959 - III. tř., v červenci otevřeno nové hřiště, sehráno 29 zápasů, 99:89, 14 vítězných, mistrovská utkání - 53:50, 10 vítězných z 20. Začaly práce na vybudování šaten.

1960 - Doposud oddíl III. tř. Praha východ, nyní III. tř. okresu Benešov. V podzimní části 1. místo, 28 zápasů, 10 vítězných, 77:80, mistrovská - 17,7 vítězných, 41:42. Žáci v Okresní soutěži.

1961 - Jarní část - 2. místo, 24 zápasů, 13 vítězných, 64:42, mistrovská - 16, vítězných 12, 43:13.

1962 - Jarní část - 3. místo, podzimní - 1. místo. 25 zápasů, 15 vítězných, 67:51, mistrovská - 20, 14 vítězných, 53:30.

1963 - Jarní kolo - 1. místo, postup do II. tř., podzimní 10. místo. 30 zápasů- 7 vítězných, 17 prohraných, 46:70.

1964 - Jaro - 14 bodů, 10. místo, podzim - ani bod, poslední 12. místo. Žáci postup do Okresního přeboru. Ženy z Jednoty začaly s přípravami na III. celostátní Spartakiádu. Sokol má celkem 140 členů.

1965 - Jaro - 2 body, 12. místo, sestup do III. tř., podzim - 8 bodů, 11. místo, 46:91. 16 žen Jednoty se zúčastnilo Spartakiády na Strahově.

1966 - Jarní III. tř. 21 bodů, 8. místo, podzim - 16 bodů, 3. místo, mistrovská - 23 zápasů, 13 vítězných, 40:31. Žáci měli ligu na dosah, ale museli to vzdát z ekonomických a dopravních důvodů.

1967 - Jaro - 23 body, 5. místo, podzim - předposlední 9. místo. Na sportovním stadionu byl přistavěn stavebním podnikem domek, v rámci stavby mostu, ke kabinám. Sloužil jako ubytovna.

1968 - Pouze 7 bodů, poslední místo, sestup do IV. tř., v závěru podzimní části - 13 bodů.

1969 - Oslavy k 50-ti letému výročí trvání TJ Sokol Krhanice.

1970 - Jarní část - 1. místo IV. tř., návrat do III. tř., 38 bodů. Podzim - 9 bodů, střídavé úspěchy, 33 zápasů - 21 vítězných, 109:48, mistrovská - 26 zápasů, 16 vítězných, 85:37.

1970 - 1971 - Žákovská liga - Okresní přeborníci Benešovska, vyhráli všechna utkání. Oddíl kopané má 55 členů, družstvo žáků vede Matěcha M., družstvo ,,B" -Podroužek K., družstvo ,,A" - Dvořák P., družstvo žen - Dvořák P., rozhodčí pro I. A tř. - Dvořák B., rozhodčí pro I. B tř. - O.Smolík. V rámci 30-ti letého výročí Sokola se konala jubilejní veselice.

1972 - 1975 - II. tř. - 1. místo, 33 bodů, postup do I. B tř., v tabulce slušnosti 560 bodů- 1. místo. Okresní přebor žáků - 3. místo.

1973 - 1. ročník Posázavského turnaje

1974 - Ze III. tř. do II.

1975 - Z II. tř. do I. B.

1976 - Z I. B do I. A tř.

1977 - Zajištěna I. A tř. pro příští rok. 5. ročník Posázavského poháru. Kapitánem - J.Krejzar. Výbor- předseda B.Dvořák, hospodář Z.Mužík. Vedoucí žáků - Steinhübel, O.Smolík. Vrátil se R.Kopecký z Vlašimi.

1978 - Výroční schůze, kopaná - 6. místo, 14 bodů. Žáci - 2. místo, 11 bodů.

1979 - 1. mistrák - Krhanice - Dobřichovice - 3:1, I. B tř. - 4. místo. 15. června zemřel Bohuslav Dvořák ve věku 42 let. Podzimní kolo - I. B tř. - 7. místo.

1980 - VIII. ročník Posázavského poháru a 1. ročník Memoriálu Bohuslava Dvořáka. IV. tř. A - Krhanice B - 3. místo.

1987 - XV. ročník Posázavského poháru a VIII. ročník Memoriálu B. Dvořáka.

1989 - XVII. ročník Posázavského poháru a X. ročník Memoriálu B.Dvořáka.

1991 - Vytvořen betonový parket pro pouťovou zábavu. 1. venkovní zábava. Přistavena jedna místnost ,,Sokolky". Starší žáci A - 3.místo. Muži III.tř. odd. A 1.místo.

1991 - 1992 - Disciplinární komise rozhodla o zastavení činnosti dvou hráčů. Ztráta 8 bodů pro další sezonu. Starší žáci - 1.místo. III.tř. odd. A v konečné tabulce 2.místo.

1992 - Návštěva fotbalistů ze SRN - BUTELSDORF. Krhanice zvítězili. ,,Sokolka" pronajata p. Ficlovi P. s družkou na rok. Z technických důvodů byla ale zavřena.

1993 - ,,Sokolka" opět otevřena. Pronajal p. Kelbl a p. Úporský.

1993 - 1994 - Fotbalisté po jarní části ve III.tř. Okresního přeboru.

1995 - 23. ročníku  Posázavského poháru a 16. ročníku Memoriálu B.Dvořáka se zúčastnili ,,Staří páni" z Bohemky, Sparty a Slavie komb. Krhaničtí fotbalisté po skončení sezony Okresního přeboru do IV.tř.

1996 - Nábor nejmladších žáků do přípravky. Trenéři - Brabec F. a J. Kadeřábek.

1997 - Nové vedení Sokola - J.Krejzar, M.Havlík, M.Steinhübel, D.Foltýn.

1999 - Slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště, 20. ročník Memoriálu B.Dvořáka, krhaničtí fotbalisté 1. místo, kapitánem T.Nerad.

2004 - Valná hromada Sokola. Novým starostou p.Beránek Petr. Úprava a srovnání tréninkového hřiště. Oslavy 85 let trvání Sokola v Krhanicích.

2006 - Valná hromada Sokola. Novým starostou p.Tesařík Zdeněk, místostarosta p.Kadeřábek Jan, jednatel Steinhübel Miloš. Výbor má celkem 11 členů. Zprovozněna internetová stránka Sokola. Zahájen projekt - Přístavba a přestavba kabin na hřišti. Ukončena činnost fotbalového týmu starších žáků, fotbalisté přípravky pokračují jako mladší žáci. Zahájena činnost oddílu nohejbalistů. Fotbalový tým mužů se udržel ve III.A tř. a obsadil 2.místo v poháru OFS. Čarodějnice - přátelské utkání ve fotbale mezi rodiči a dětmi, opékání vuřtů. 2 volejbalové turnaje na hřišti, účast na Volejbalových slavnostech ve Vraném, 2 volejbalové turnaje v Milovanicích, účast na turnajích volejbalu okresního přeboru. Ve spolupráci se SRPDŠ při ZŠ Krhanice - Dětský den. Hudební večer - Vítkovo kvarteto a Diskotéka Miloše Skalky. Posázavský pohár a memoriál B.Dvořáka, taneční zábava - Lahvátor. I. a II. kolo KRHAN CUPU - fotbalové utkání - děti x rodiče, Silvestrovské sportování - fotbal muži, rodiče x děti.

2007 - Valná hromada, výbor má celkem 10 členů, sestavení vedení Sokola je stejné, dokončení I. fáze projektu Přístavba a přestavba kabin, přidělena dotace od OÚ Krhanice na přístavbu a modernizaci klubovny v hospodě na Sokolce a opravu trávníku na fotbalovém a tréninkovém hřišti, sehráno přátelské utkání mezi členy Sokola a SDH Krhanice (vyhrálo družstvo Sokola) a další kolo KRHAN CUPU (fotbalové utkání rodiče x děti), turnaj a pálení čarodějnic volejbalového týmu, nepřidělena dotace od Stř. kraje na II. fázi projektu, Den dětí a fotbalové utkání - děti x rodiče, volejbalisté na Volejbalových slavnostech ve Vraném, 35. ročník Posázavského poháru a 28.ročník Memoriálu B.Dvořáka za finanční podpory Stř. kraje, zábava - Lahvátor, děti x rodiče - fotbalové utkání na ukončení školního roku, uděleny Pamětní listy ČOS a plakety za dlouholetou činnost v Sokole - p.Mužík, p.Skopec, p.Smolík, p.Flídr,p.Matěcha a in memoriam p.Mužíkové, Pamětní listy TJ Sokol Krhanice a kniha za práci pro naši organizaci a činnost v oblasti sportu v minulosti i současnosti - p.Nerad, p.Daněk, p.Brabec, p.Padevět, p.Havlík, p.Steinhübel,15 let volejbalu v Krhanicích-turnaj (Lužiny, Šamani, Vrané, Týnec, Krhanice), volejbalisti - turnaj v Milovanicích - Postupicích, turnaj v Čerčanech. 4. Krhanice 13    7   2   4   38:21   23 po podzimní části.

2008 - Valná hromada v březnu,výbor 10 členů-stejné složení,jarní kolo KRHAN CUPU,koncert Vítkovo kvarteto, skupina P.S. a diskotéka Miloše Skalky, Dětský den - HASIČSKÉ SOKOLENÍ A SOKOLSKÉ HASIČENÍ, 2. ročník fotbalového zápasu - SDH Krhanice x T.J.Sokol Krhanice (vyhrálo družstvo hasičů),36. ročník Posázavského poháru a 29. ročník Memoriálu B. Dvořáka - fotbalisté Krhanic 1.místo, taneční zábava se skupinou Lahvátor. II. Volejbalový turnaj Krhanice (Šamani,Vrané,Týnec, Krhanice, Mezihoří) - I. místo Týnec, sportovně-společenská akce - Sokolení, nově oddíl fotbalové přípravky, Silvestrovské fotbalové utkání rodiče x děti,fotbal muži - po podzimní části - 10. (13  3  4  6  18:25 13), starší žáci 8. (11  3  2  6  10:27 11)

2009 - Schůzka volejbalistů, Valná hromada, výbor 9 členů, jednatel - Fadlerová, nová kontrolní komise (p. Daněk, p. Krejzar, p. Budík), ved. volej. týmu - Kmošek Pavel, ,,SOKOLSKÉ HASIČENÍ" A ,,HASIČSKÉ SOKOLENÍ", 3.ročník fotbalového zápasu - SDH Krhanice x T.J.Sokol Krhanice (vyhrálo družstvo hasičů), oslavy 90 let T.J.Sokola Krhanice (volejbalový turnaj, fotbalové zápasy dětí - přípravka a žáci, fotbalové utkání - ,,Stará garda Krhanic" x ,,Stará garda Benešov", taneční zábava, Pamětní listy ČOS a Sokola - Nerad nejst., Krejzar J., Steinhübel ml., Havlík st., Foltýn D., Lébr, Brabec, Nováček nejst., Kotek, Brabec, Hůrka - in memoriam, Podroužek Karel), 37.ročník Posázavského poháru a 30. ročník Memoriálu B. Dvořáka - pamětní list ČOS in memoriam, Pamětní list Sokola - Kadeřábek J.,fotbalisté Krhanic - 2.místo, taneční zábava - ,,LAHVÁTOR", 3. ročník volejbalového turnaje (Týnec, Krhanice, Vrané, Mezihoří, Lodyhy Praha)